29.04.2020

Zajęcia unijne - harmonogram

Tygodniowy harmonogram realizacji zajęć prowadzonych w ramach projektu  "Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica”   Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęć Dzień tygodnia Godziny 1. Edyta Jończyk Zajęcia logopedyczne kl. I-II „Mówię więc jestem” wtorek czwartek 1200-1300 Koło przedsiębiorczości „Pracuje na sukces”  kl. VII-VIII wtorek czwartek 1300-1430 2.   Adamina Marek-Kot  Koło informatyczne „Bajt”  kl. IV-VI wtorek czwartek 1120-1205 Zajęcia wyrównawcze matematyka „Mały Archimedes”  kl. VI wtorek czwartek 1215-1300 Zajęcia wyrównawcze matematyka „Być jak Tales” kl. VII wtorek czwartek 1320-1405 Koło matematyczno- fizyczne „Eksperyment moja pasja ” kl. VII   wtorek czwartek 1415-1500 3. Elżbieta Fortak - Florczyk Koło ekologiczno -przyrodnicze „Ekoludek”  kl. IV wtorek   1215-1345         Koło chemiczne ”Młody  alchemik”      kl. VII-VIII poniedziałek  01.06.2020r. 1300-1430         1300-1345 4. Katarzyna Jędrusińska Koło jęz. angielskiego ”Teen Reporters”  kl. VI środa 1300-1515 5. Teresa Włodarczyk Koło informatyczne „Młody informatyk” kl. I   czwartek 1200-1245 Koło informatyczne „Młody informatyk” kl. II   czwartek 1300-1345 Koło informatyczne „Młody informatyk” kl. III czwartek 1400-1445

Czytaj więcej...

02.04.2020

Informacja dotycząca funkcjonowania Poradni

Funkcjinowanie Poradni w czasie epidemii.Informacja o bieżącym funkcjonowaniuPowiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie TrybunalskimW związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii (COVID-19)Poradnia informuje, że na obecną chwilę do odwołania świadczy swoje usługi jedynie wformie telefonicznej i mailowej.Zapraszamy uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli, pedagogówi psychologów szkolnych oraz dyrekcję szkół z terenu powiatu piotrkowskiego do kontaktuz pracownikami Poradni w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek pytań czy problemówdotyczących: zasad postępowania w czasie kwarantanny, funkcjonowania osoby zarażonejCOVID-19 lub narażonej na zakażenie, itp.; organizacji procesu dydaktycznego-wychowawczego; organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów trudności wychowawczych; zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów trudności związanychz prowadzeniem edukacji zdalnej na terenie domu; funkcjonowania dziecka, rodzica/prawnego opiekuna – oferujemy pomoc w postacidoraźnych konsultacji ze specjalistami; organizacji czasu wolnego dla dziecka.Harmonogram pracy specjalistów:Data Godziny Specjaliści30.03.2020r. 8.00 – 14.00 psycholog, pedagog31.03.2020r. 8.00 – 12.00 psycholog, pedagog01.04.2020r. 8.00 – 15.00 psycholog, pedagog, logopeda02.04.2020r. 8.00 – 15.00 psycholog, pedagog, logopeda03.04.2020r. 8.00 – 14.00 psycholog, pedagog, logopeda06.04.2020r. 8.00 – 15.00 psycholog, pedagog07.04.2020r. 8.00 – 15.00 psycholog, pedagog08.04.2020r. 8.00 – 12.00 psycholog, pedagog, logopeda09.04.2020r. 8.00 – 12.00 psycholog, pedagog, logopeda10.04.2020r. 8.00 – 12.00 psycholog, pedagog, logopedaInformujemy, że został uruchomiony profil Poradni na portalu społecznościowymFacebook, na którym będziemy zamieszczać informacje i materiały do pracy dla uczniówi ich rodziców/prawnych opiekunów - mamy nadzieję, że będą one stanowić dla nich źródłospecjalistycznej wiedzy, która posłuży organizacji pracy i czasu wolnego z dzieckiem naterenie domu.Telefon kontaktowy: 44 732 78 40Adres e-mail: poradnia@powiat-piotrkowski.plZ poważaniemDyrektor i Rada PedagogicznaPowiatowej PoradniPsychologiczno-Pedagogicznejw Piotrkowie Trybunalskim

Czytaj więcej...

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE!!!

11.03.2020

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE!!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zajęcia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach będą zawieszone na 2 tygodnie;  12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. nauczyciele są zobowiązani do  przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie  i nauczyciele; Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. Uczniu, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych  z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. OBIADY:Od 12 marca zostają odwołane również obiady. W przyszłym miesiącu zaległa kwota zostanie odliczona. AUTOBUS szkolny w dniach 12 i 13 marca będzie kursował według rozkładu. Od poniedziałku 16 marca zostaje odwołany.

Czytaj więcej...

Ważne!

11.03.2020

WAŻNE!

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach  w związku z potencjalnym ryzykiem zarażenia KORONAWIRUSEM.

Czytaj więcej...

Apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego.

12.03.2020

Apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego.

6 marca odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2019/2020.  Wyczytani zostali uczniowie którzy zostali wyróżnieni w nauce. Rozstrzygnięty został konkurs o puchar dyrektora szkoły, który zdobyła klasa 5b. Wręczone zostały również nagrody w pozostałych konkursach, które odbywały się w szkole.

Czytaj więcej...

Spotkania zawodoznawcze w klasie VIII

06.03.2020

Spotkania zawodoznawcze w klasie VIII

Uczniowie klasy VIII SP im. Janusza Korczaka w Babach stoją przed trudnym wyborem dalszej kariery edukacyjno- zawodowej. Aby ułatwić  nieco  wybór dalszej ścieżki edukacyjnej ósmoklasiści 11 lutego uczestniczyli w Festiwalu Nauki w ZSCKU w Wolborzu. Dwaj uczniowie z naszej szkole wzięli udział w konkursie wiedzy na temat życia patrona w/w szkoły - Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczniowie nie mieli sobie równych zajmując czołowe miejsca: Mateusz Hejduk zajął I miejsce, zaś Karol Kopeć - II miejsce.  Oprócz tego zorganizowano w szkole spotkania z reprezentantami różnych zawodów- specjalności. 14 lutego odbyło się spotkanie z aktorką i  piosenkarką -  p. Katarzyną Sołtan, która opowiadała o swoim zawodzie i zachęcała uczniów do udziału w zajęciach wokalno-aktorskich w GOKiS w Moszczenicy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. VII i VIII . Kilka dni później, 18 lutego odbyło się spotkanie z dyrektorem banku , regionalną pisarką p. Joanną Zając. Pani Zając opowiedziała uczniom kl. VIII na czym polega praca w banku i jaka czeka droga edukacyjna przyszłego pracownika banku. Oprócz tego opowiedziała o swojej pasji jaką jest pisanie książek podkreślając , że te dwie profesje  (tak odległe) można ze sobą połączyć, wystarczy tylko chcieć. Uczniowie w najbliższym czasie będą brać udział w kolejnych warsztatach organizowanych przez szkoły  ponadpodstawowe  i gościć reprezentantów innych zawodów.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca autobusu na choinkę i obiadów.

18.02.2020

Informacja dotycząca autobusu na choinkę i obiadów.

Informacja dotycząca autobusu na choinkę i obiadów.

Czytaj więcej...

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I - III

18.02.2020

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I - III

 Dnia 14.02.2020r.  już po raz siódmy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach został zorganizowany GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I - III. Uczestników konkursu, przybyłych gości oraz jury powitała Pani Dyrektor Maria Bylinka. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami występujących uczestników. Wiersze były ciekawe  i barwnie zaprezentowane. Dla wszystkich uczestników i opiekunów zorganizowany został poczęstunek. Jury w składzie: Pani  Elżbieta Góra- Instruktor Zespołów Artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy, Pan Jerzy Korytkowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy, Pani Maria Bylinka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach przyznało dziesięć nagród dla uczniów ze szkół w: Jarostach, Moszczenicy, Gazomi, Srocku i Babach. W imieniu Pana Wójta,  nagrody wręczała Pani Katarzyna Kaźmierczak – Inspektor ds. oświaty. Laureaci otrzymali  nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy  pamiątkowe długopisy i dyplomy, a nauczyciele dyplomy z podziękowaniem za pracę włożoną w przygotowanie swoich podopiecznych.LISTA LAUREATÓWMiron Słowianek - SP w MoszczenicyAleksandra Maciejek - SP w SrockuAdam Piątek - SP w BabachKalina Jędrzejczyk – SP w BabachJulia Stasiołek – SP w MoszczenicyAnastazja Nowicz – SP w JarostachFranciszek Masiarek – SP w JarostachJulia Łaska – SP w GazomiBlanka Nieśmiałek – SP  w SrockuNadia Dudkiewicz – SP w Srocku

Czytaj więcej...

Dzień babci i dziadka w oddziale przedszkolnym.

10.03.2020

Dzień babci i dziadka w oddziale przedszkolnym.

Dzieci z oddziału przedszkolnego serdecznie dziękują wszystkim Babciom i Dziadkom za liczne przybycie na uroczystość z okazji ich święta w dniu 14 lutego 2020 roku.

Czytaj więcej...

II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego

18.02.2020

II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego "Spelling Challenge"

II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego "Spelling Challenge" odbyła się 7 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Uczniowie oraz ich opiekunowie zostali powitani przez p. Marię Bylinka - dyrektora szkoły oraz p. Katarzynę jędrusińską - pomysłodawcę i organizatora konkursu.W konkursie wzięli udział piątoklasiści ze szkół podstawowych z terenu gminy. Byli to najlepsi z najlepszych wyłonieni do reprezentowania swoich szkół, co świadczy o ich mistrzowskim poziomie. Dyrektor szkoły podziękowała również opiekunom za czas i wysiłek włożony w przygotowanie swoich podopiecznych.Uczestnicy wykazali się świetną znajomością zasad pisowni, literowania oraz słownictwa. Mimo towarzyszącego im stresu świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi.Uczestników oceniało jury w składzie: p. Magdalena Sigorska oraz p. Anetta Janczak. Przyznano 3 nagrody:I miejsce: Bartłomiej Janiak - MoszczenicaII miejsce:Maja Kielanowska - MoszczenicaIII miejsce: Maja Jaśkin - MoszczenicaPrzyznano również wyróżnienia dla uczniów ze szkół podstawowych w Babach i Jarostach.        Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy opiekunom za przygotowanie uczniów oraz pracę w komisji konkursowej.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca obiadów.

07.01.2020

Informacja dotycząca obiadów.

Informacja dotycząca obiadów.

Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne

20.12.2019

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Czytaj więcej...

Jasełka

20.12.2019

Jasełka

W dniu 19. 12. 2019 r. w naszej szkole, jak co roku, odbyły się Jasełka. Pani dyrektor Maria Bylinka powitała zgromadzonych gości: księdza proboszcza Bogdana Helińskiego,  wicewójt Gminy Moszczenica Panią Agatę Biesagę, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Rafała Jędrusińskiego, rodziców, nauczycieli i innych gości. Po okolicznościowych przemówieniach z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyły się ,,Jasełka na wesoło" w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Przedstawienie bardzo podobało się oglądającym, uczniowie dali z siebie wszystko. Nie zabrakło Heroda, śmierci, diabłów, aniołów, Świętej Rodziny, trzech króli, pastuszków, którzy stali się agentami ochrony i...baranów, których beczenie podobało się najbardziej. Dzieci wykonały kolędy na różnych instrumentach: gitarze - Kalina Jędrzejczyk z klasy II, na organach - Szymona Antosiak z kl. Va, na akordeonie -Aleksandra Jakusek z kl. Va. Oprawę muzyczną przygotowała pani dyrektor, kolędy zaśpiewali: Krystian Caban, Dawid Hejniak, Julia Kowalska z kl. VII, Angelika Caban i Aleksandra Jakusek z kl. Va. Występ teatralny przygotowała polonistka A. Czechowska z pomocą nauczyciela religii Ż. Olejnik, dekoracje wykonała nauczycielka nauczania początkowego E. Królikiewicz. Przedstawienie jasełkowe zostanie wykonane jeszcze raz po mszy w południe 2 lutego 2020 r.w kościele w Babach, parafii Swiętego Maksymiliana Kolbego. Warto obejrzeć występ i zobaczyć zaangażowanie dzieci.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Wrocławia.

20.12.2019

Wycieczka do Wrocławia.

18 grudnia 2019r. uczniowie klasy 6,7 i 8 wybrali się na jarmark bożonarodzeniowy do Wrocławia. Zanim odwiedzili jarmark udali się do wrocławskiego ZOO. Korzystając z pięknej pogody uczestnicy zwiedzili też najstarszą część miasta- Ostrów Tumski.

Czytaj więcej...

XX Powiatowy Konkurs Literacki  pt.,,Hejtu nie lansuję, hejt blokuję

20.12.2019

XX Powiatowy Konkurs Literacki pt.,,Hejtu nie lansuję, hejt blokuję"

W dniu 10. 12. 2019 r. w Mediatece w Piotrkowie Tryb. miało miejsce ogłoszenie wyników XX Powiatowego Konkursu Literackiego pt.,,Hejtu nie lansuję, hejt blokuję". Celem konkursu było promowanie języka polskiego, rozwijanie i wspieranie młodych talentów literackich. Uczniowie pisali prace literackie, konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Miło nam poinformować, iż uczennica naszej szkoły Maja Nowak z kl. VIII zdobyła wyróżnienie w tym konkursie. Prac było dużo, ponad osiemdziesiąt. Z kolei uczennica klasy VI Emilia Wojtas również otrzymała wyróżnienie z kategorii prac zgłoszonych indywidualnie. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani tomikami poezji oraz dyplomami. Spotkanie uświetnił opowieścią i prezentacją z podróży na Wyspy Owcze piotrkowski poeta i podróżnik Pan Witold Stawski.Prace literackie na potrzeby konkursu pisało pięć dziewcząt z naszej szkoły. Warto wspomnieć , iż III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyła absolwentka naszej szkoły Natalia Sima, ( w ubiegłym roku szkolnym jako ósmoklasistka wywalczyła II miejsce  w powiatowym konkursie literackim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Tryb.). Pomocy merytorycznej młodym adeptkom pióra udzieliła polonistka A. Czechowska.

Czytaj więcej...

 Karol Kopeć Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

13.12.2019

Karol Kopeć Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Polska Niepodległa"

Karol Kopeć, uczeń klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach znalazł się wśród 11 uczniów klas 7-8 z całej Polski w gronie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Niepodległa” organizowanym przez Polską Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. Konkurs składał się z dwóch etapów , pierwszy etap odbył się w szkole. Uczniowie  (Bartosz Zielonka w kat. kl. 4-6, Mateusz Hejduk i Karol Kopeć w kat. kl. 7-8) , którzy brali udział w w/w konkursie musieli rozwiązać test online obejmujący okres walk o niepodległość Polski w latach 1863-1918. Gwarancję przejścia do drugiego etapu zapewnili sobie uczniowie, którzy osiągnęli wynik powyżej 90%. Karol osiągnął wynik 93.3 % co było równoznaczne z zakwalifikowaniem się do II etapu, który odbył się 5 grudnia br. w Krakowie. Po wielu zmaganiach Karol Kopeć otrzymał tytuł Finalisty i otrzymał cenne nagrody. Będąc uczestnikiem II etapu konkursu wziął udział w gali wręczenia nagród, uroczystym obiedzie i zwiedzaniu Krakowa organizowanym przez USKI w Krakowie.  Pani Iwona Jędrzejczyk, nauczyciel historii i koordynator konkursu w naszej szkole jest ogromnie dumna z Karola i pozostałych uczestników, którzy w I etapie osiągnęli zadowalający wynik: Bartosz Zielonka - 80% a Matusz Hejduk 76,6% . Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Czytaj więcej...

Sukces szachowy

05.12.2019

Sukces szachowy

22 listopada 2019r. odbyły się Gminne drużynowe zawody w szachy.Nasi uczniowie w ramach Igrzysk Dzieci, czyli rocznik 2007 i młodsi zajęli I miejsce. Skład  drużyny z naszej szkoły: Stanisław Hejduk, Gracjan Sierociński, Michał Ignatowicz, Dawid Jędrusiński i Kalina Jędrzejczyk.Również niepokonani byli uczniowie z rocznika 2005-2006 w składzie: Jakub Socha, Jakub Ortel, Tomasz Ozga i Oliwia Śmiechowicz, którzy  zajęli I miejsce.  29 grudnia 2019r. Uczniowie naszej szkoły reprezentowali gminę Moszczenica w powiatowych zawodach w szachy zdobywając II miejsce w kategorii Igrzyska Dzieci, natomiast starsi uczniowie w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej zajęli III miejsce w powiecie.3 grudnia 2019r. w Gorzkowicach odbył się Półfinał Wojewódzki w szachy. Drużyna z naszej szkoły w składzie: I szachownica- Stanisław Hejduk, II szachownica- Michał Ignatowicz, III szachownica- Gracjan Sierociński, IV szachownica- Kalina Jędrzejczyk zdobyła III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

Apel SU i SŚ dot. Konwencji Praw Dziecka

27.11.2019

Apel SU i SŚ dot. Konwencji Praw Dziecka

W piątek 22 listopada odbył się apel z okazji 30 rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Świetlicy  zaprezentowali zgromadzonym najważniejsze postanowienia zapisane w konwencji.

Czytaj więcej...

Konkursy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

05.12.2019

Konkursy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach w związku z czytelniczym świętem biblioteka zorganizowała konkursy:  literacki  pod hasłem  „Mój ulubiony bohater książkowy” dla uczniów kl. IV-VI, plastyczny  pod hasłem  „Mój ulubiony bohater książkowy” w dwóch kategoriach dla uczniów kl. I-III i kl. IV-VI oraz konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy” dla uczniów młodszych.Oto wyniki: Konkurs literacki „Mój ulubiony bohater książkowy”I miejsce –  Maja JakubikII miejsce – Klaudia Drożdżal,III miejsce –Dawid Jędrusiński, Dominika OlejnikWyróżnienie:  Jan Krawętek, Olga ZiółkowskaKonkurs  plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”Wyniki konkursu w kategorii klas I-III: I miejsce - Iga Frątczak kl.III miejsce - Adam Piątek kl. IIII miejsce -  Alan Traczyk kl. IIKomisja przyznała dziesięć wyróżnień  (A. Kawnik, M. Mosion, M. Szymańska, H. Siwek, I. Hejduk, N. Laśkiewicz, H. Zająć, W. Zając, B. Sierocińska, W. Olejnik ) Wyniki konkursu w kategorii klas IV-VI: I miejsce – Jan Oladowski  kl. IVII miejsce –Zofia Jagieło kl. VIIII miejsce -  Oliwia Kawnik kl. IVNa konkurs „Jesienna zakładka” wpłynęło 27 prac. Wszystkim biorącym udział w konkursie komisja przyznała w nagrody.

Czytaj więcej...

ZBIÓRKA BOŻONARODZENIOWA

27.11.2019

ZBIÓRKA BOŻONARODZENIOWA

STOWARZYSZENIE ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY AK WRAZ Z PARTNERAMI po raz kolejny organizuje zbiórkę paczek Bożonarodzeniowych, dla Kombatantów, Sybiraków oraz dzieci i polskich rodzin. W naszej szkole zbiórką produktów zajmuje się p. Iwona Jędrzejczyk z pomocą członków koła historycznego. UWAGA ! Zbieramy artykuły spożywcze: kawa, herbata, puszki rybne, mięsne, przyprawy, słodycze,ciastka, kasze, makarony, wszystkie artykuły spożywcze o długim terminie przydatności, nowe: gry planszowe, zabawki, przybory szkolne, pościel, koce, chemię gospodarstwa domowego.  Termin do 6 grudnia. Z góry dziękujemy za okazane serce i artykuły  !!!

Czytaj więcej...

XII Powiatowy Turniej Recytatorski pt.

22.11.2019

XII Powiatowy Turniej Recytatorski pt. "Emocje zakute w słowa - cztery pory roku"

W dniu 14 listopada tego roku w Mediatece w Piotrkowie Tryb. odbył się XII Powiatowy Turniej Recytatorski pt. "Emocje zakute w słowa - cztery pory roku". Celem konkursu było zainteresowanie uczniów twórczością poetycką, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego oraz upowszechnianie żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. Ponadto konkurs służył rozwijaniu uzdolnień twórczych i doskonaleniu umiejętności recytatorskich, artystycznej konfrontacji. Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci wzięli udział w turnieju. Uczeń klasy ósmej, Jakub Socha, otrzymał wyróżnienie.Udział wzięli również: z klasy VI Stanisław Hejduk, VII - Krystian Caban. Dzieci przygotowała polonistka Agnieszka Czechowska

Czytaj więcej...

Nagrody w ramach projektu „Wolność niejedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności”

22.11.2019

Nagrody w ramach projektu „Wolność niejedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności”

Nagrody w ramach projektu „Wolność niejedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności”Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 2 konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Proszeniu w ramach projektu „Wolność niejedno ma imię , czyli nasze drogi do wolności” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Pierwszy z konkursów był quizem historycznym obejmującym treści z historii Polski dotyczące II wojny światowej oraz wiadomości z zakresu regionu. Konkurs dzielił się na 2 etapy: szkolny i międzyszkolny. W quizie na etapie szkolnym wzięło udział 6 uczniów, którzy musieli napisać na minimum 80 %. Do II etapu zakwalifikowało się 3 uczniów: Bartosz Zielonka z kl. 6 , Mateusz Hejduk z kl. 8 i Karol Kopeć z kl. 8. Etap międzyszkolny odbył się 13 listopada w SP im. Jana Pawła II w Komornikach. Tytuł laureata Międzyszkolnego Quizu Historycznego uzyskał Karol Kopeć z kl. 8. Nasz kolega był jednym z 2 uczniów, który uzyskał tytuł Laureata spośród 12 uczestników etapu międzyszkolnego. Równie miłym akcentem było Wyróżnienie Mai Kraski z kl. 8 w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Wolność – Niepodległość w mojej małej Ojczyźnie”.  Nagrody wręczono na uroczystm podsumowaniu projektu 20 listopada 2019 r. w Proszeniu. Uczniów przygotowywała pani Iwona Jędrzejczyk.

Czytaj więcej...

Nagrody w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej

22.11.2019

Nagrody w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej

W dniu 18 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. M. Kamprad w Jarostach odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla uczniów klas IV-VIII. Naszą szkołę reprezentowało 5 uczniów: Aleksander Szulejko z kl. 4, Angelika Caban z kl. Va, Dawid Jędrusiński z kl. 6, Krystian Caban z kl. 7 oraz Zuzanna Pietrzak z kl.8. Jury konkursowe postanowiło nagrodzić recytację 4 uczniów z naszej szkoły: Aleksander Szulejko i Dawid Jędrusiński zajęli ex aequo  I miejsce, zaś Angelika Caban i Krystian Caban zajęli ex aequo III miejsce. Uczniów do konkursu przygotowywała p. Iwona Jędrzejczyk.

Czytaj więcej...

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

12.11.2019

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

W naszej szkole, w ramach obchodów Tygodnia Hymnu w szkole oraz z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  odbył się 6 listopada  szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej. Konkurs recytatorski poprzedziła prezentacja multimedialna „Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”.  Organizatorem konkursu była p. I. Jędrzejczyk wspólnie z uczniami z koła historycznego. Konkurs odbył się w 2  kategoriach wiekowych : klasy I-III oraz IV-VIII. Łącznie w konkursie wzięło udział 51 uczniów (17 uczniów w kl. I-III i 34 uczniów w klasach IV-VIII). Komisja konkursowa w składzie: p. M. Rogalska, p. A. Czechowska, p. D. Olczyk -gr. młodsza i p. T. Włodarczyk – gr. starsza), ustaliła następujący werdykt:        Grupa młodsza (klasy I-III): I miejsce –      Bianka Sierocińska z kl. 2                       Adam Ruciński z kl. 2                        Kacper Cichura z kl. 2II miejsce –    Kalina Jędrzejczyk z kl. 2                       Adam Piątek z kl. 1                       Izabela Kawnik z kl. 2 III miejsce -    Zuzanna Jagieło z kl. 3 Wyróżnienie: Maja Szymańska z kl. 1                                                                              Grupa starsza (klasy IV-VIII): I miejsce -     Zuzanna Pietrzak z kl. 8                      Anna Cybula z kl. 6II miejsce -    Krystian Caban z kl. 7                       Leon Mołdowski z kl. 5b                     Weronika Lewandowska z kl. 5aIII miejsce – Angelika Caban z kl. 5a                      Dawid Jędrusiński z kl. 6 Wyróżnienie: Wiktoria Nowak z kl. 7                       Igor Olejnik z kl. 5b                       Patryk Sarleja z kl. 5bWszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek , natomiast nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na najbliższym apelu.

Czytaj więcej...

„Szkoła do hymnu”

12.11.2019

„Szkoła do hymnu”

W dniach od 4 do 8 listopada 2019 r. po raz kolejny przeprowadzono akcję Tydzień Hymnu w naszej szkole. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć wspólnie śpiewali 4 zwrotki  "Mazurka Dąbrowskiego". Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły przez tydzień nosili „na sercu” przypinki z flagą i godłem Polski.                                                                                                                                             Zwieńczeniem było przystąpienie szkoły  do ogólnopolskiej akcji MEN „Szkoła do hymnu” i  odśpiewanie hymnu 8 listopada o godz. 11.11 wspólnie z tysiącami uczniów w całej Polsce.

Czytaj więcej...

Pokaz sztuki walki AIKIDO

12.11.2019

Pokaz sztuki walki AIKIDO

6 listopada odbył się w naszej szkole pokaz wschodnich sztuk walki AIKIDO. Właściciele prywatnej szkoły AIKIDO p. Wąs, zaprezentowali skuteczne metody samoobrony. tel do szkoły Aikido : tel. 692-44-62-52b ,  604-182-051

Czytaj więcej...

PAMIĘTAMY - AKCJA

06.11.2019

PAMIĘTAMY - AKCJA "ZNICZ DLA ŻOŁNIERZA"

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat dbają o cmentarz żołnierski w Kiełczówce. Oprócz prac porządkowych na cmentarzu, w szkole organizowana jest akcja "Znicz dla Żołnierza". Uczniowie  przynoszą znicze, które tuż przed 1 listopada oraz 11 listopada są zapalane przez uczniów na cmentarzu. Druga z dat jest również istotna , gdyż na cmentarzu pochowani są walczący w okresie I wojny światowej w latach 1914-1918.  Koordynatorem w/w działań jest p. I. Jędrzejczyk , nauczyciel historii i opiekun koła historycznego.

Czytaj więcej...

BohaterON- Kartka dla Powstańca.

06.11.2019

BohaterON- Kartka dla Powstańca.

Uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły przystąpili po raz 3 do ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!” Jej celem jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promowanie historii Polski XX wieku. Uczniowie klas starszych wykonywali własnoręcznie kartki do Powstańców lub pisali listy. Oprócz podziękowań i życzeń zdrowia, nie zabrakło wiadomości co młodzież dzisiaj lubi robić, co je interesuje ze świadomością, że to dzięki takim ludziom jak Powstańcy mogą spełniać swoje marzenia i realizować swoje zainteresowania. Szkolnym koordynatorem kampanii jest p. I. Jędrzejczyk, nauczyciel historii.

Czytaj więcej...

PROJEKT „KROKUS”

06.11.2019

PROJEKT „KROKUS”

W dniu 29 października uczniowie koła historycznego posadzili cebulki żółtych krokusów, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie, organizowanym przez Holocaust Education Trust Ireland, a koordynowanym w Polsce przez Muzeum Żydowskie „Galicja” z Krakowa. Uczniowie  z p. Iwoną Jędrzejczyk posadzili przed szkołą żółte krokusy dla upamiętnienia 1,5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego i tysięcy innych dzieci, które były ofiarami nazistowskich zbrodni. Oprócz posadzenia kwiatów uczniowie  będą podejmować zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie niosą rasizm, nietolerancja, prześladowanie, wykluczenie, dyskryminacja. Projekt „Krokus” wpisuje się w zasady i wartości promowane przez UE, które przede wszystkim zakładają poszanowanie praw człowieka i litery prawa.

Czytaj więcej...

NIETYPOWA LEKCJA HISTORII W KLASACH PIĄTYCH

31.10.2019

NIETYPOWA LEKCJA HISTORII W KLASACH PIĄTYCH

Uczniowie klasy Va i Vb wzięli udział w nietypowej lekcji historii - ,,W krainie greckich bogów". Uczniowie musieli przygotować się do prezentacji wybranego przez siebie boga lub boginię grecką. Zadaniem dodatkowym było przygotowanie stroju i właściwych danemu bóstwu atrybutów. Wśród bóstw nie zabrakł Zeusa, Hery czy Posejdona. Uczniowie świetnie bawili się podczas prezentacji. Oprócz tego mogli zaprezentować się przed najmłodszą publicznością  w naszej szkole - oddziałem przedszkolnym.

Czytaj więcej...

Aktualności

Apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2018/2019

09.02.2019

Apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2018/2019

  W czwartek 7 lutego 2019 odbył się apel podsumowujący II półrocze roku szkolnego 2018/2019.  Podsumowano wyniki akcji, które były przeprowadzane przez SU i Szkolne Koło Wolontariatu PROMYK m.in. Wigilia dla zwierząt, Góra Grosza (uczniowie kl I zdobyli I miejsce za zbiórkę największej liczby monet), Wszystkie Kolory Świata, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.    Specjalnymi Oklaskami zostali uhonorowani uczniowie z poszczególnych klas, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w I półroczu.    Wręczone zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursach np: Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z języka angielskiego i matematyki PINGWIN, wewnątrzszkolne : Kanada w obiektywie, Wiedzy o sporcie.Rozstrzygnięto konkurs o puchar dyrektora szkoły dla najlepszej klasy , który  z rąk pani dyrektor Marii Bylinki odebrał przewodniczący klasy IV b.

Czytaj więcej...
Zdjęcie główne

17.08.2018

Sukcesy 2017/2018

W minionym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach uczestniczyli w różnych konkursach i zawodach, osiągając wiele sukcesów.Oto ich wyniki:- Gminne Zawody w Unihokeja          – 2 x I miejsce (dziewczęta, chłopcy)-Gminny Bieg Niepodległości              - I, III miejsce kl. I-III                                                               - II miejsce kl. VII-gimnazjum- Gminne Zawody w Piłkę Ręczną       – I miejsce dziewczęta                                                               - II miejsce chłopcy- Gminne Zawody Szachowe                - I miejsce- Gminne Zawody w Piłkę Siatkową    – I miejsce dziewczęta                                                               - II miejsce chłopcy- Gminne Zawody w Piłkę Koszykową - I miejsce dziewczęta                                                               - II miejsce chłopcy- Gminne Zawody w Piłkę Nożną Dziewcząt- I miejsce- Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej – nagroda główna- Gminny Konkurs Recytatorski Poezji ks. J. Twardowskiego -  2 nagrody, 2 wyróżnienia- Gminny Konkurs Literacki „Wolontariusz” - 2 nagrody- Gminny Konkurs Recytatorski kl. I - III „Dla Niepodległej”  -  nagroda- Gminny Konkurs Ortograficzny  kl. III–  2 x I miejsce- Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Tak widzę moją Ojczyznę”- wyróżnienie- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II polska droga ku wolności” – wyróżnienie- Międzyszkolny Konkurs piosenki Ludowej – 3 nagrody, wyróżnienie- Powiatowy przegląd Muzyczny – I miejsce-  Powiatowy konkurs Plastyczny „Najbardziej lubię rysować”- 2 nagrody, 5 wyróżnień- Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Literacki „Ryby, płazy, wodorosty – ekosystem nie jest prosty”-      III miejsce- Powiatowy Turniej Recytatorski „ Emocje zakute w słowa”- wyróżnienie- Powiatowe Zawody w Unihokeja     – II miejsce- Powiatowe Zawody w Piłkę Ręczną – IV miejsce- Powiatowe Zawody Szachowe         - III miejsce- Powiatowe Zawody w Piłkę Nożną Dziewcząt- II miejsce- Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „O pióro Dyrektora WODN” - wyróżnienie- Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej – II miejsce  etap rejonowy, zakwalifikowanie do etapu  wojewódzkiego- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO - PLANETA – nagroda, 5 wyróżnień- Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „ARCHIMEDES PLUS” – laureat II st., III st.- Ogólnopolski Konkurs Plastyczno- Literacki  „ Pani Ireno…….”   - III miejsce- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Śladami historii Piotrkowa Trybunalskiego” – wyróżnienie- Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – etap rejonowy – 3 os.- Ogólnopolski Konkurs „Tu powstała Polska – tu wygrała Polska. 100-lecie Powstania Wielkopolskiego”-  finaliści (1 z 5 zespołów)- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Wesołego Alleluja” - nagroda

Czytaj więcej...
Choinka Szkolna 2018/2019

09.02.2019

Choinka Szkolna 2018/2019

     W sobotę 9 lutego w naszej szkole odbyła się choinka szkolna. Uczniowie klas 0-IV bawili się od godziny 10.00 do 14.00 natomiast klasy starsze od 15.00 do 19.00. Uczniowie klas młodszych mogli zobaczyć bajkę w wykonaniu klasy III, którą prezentowali z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Uczniów zabawiał profesjonalny DJ. Na sali pojawił się wielki miś, który zafascynował uczestników zabawy. Dla wszystkich uczestników rodzice przygotowali poczęstunek.

Czytaj więcej...
,,Wszystkie Kolory Świata'' - prezentacja lalek

18.12.2018

,,Wszystkie Kolory Świata'' - prezentacja lalek

    W piątek 13 grudnia na specjalnym apelu zostały zaprezentowane lalki, które uszyli uczniowie naszej szkoły w ramach programu UNICEF ,,Wszystkie Kolory Świata''. Cechowała je różnorodność i pomysłowość.  Następnie prace zostały przekazane na aukcję, która odbyła się 15 grudnia w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Babach. Tam dzięki życzliwości księdza proboszcza członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,PROMYK'' sprzedawali lalki za minimum 10zł. W sumie sprzedanych zostało 56 prac i zebrano 877,40zł. Druga aukcja odbędzie się na styczniowych zebraniach z rodzicami. Cała kwota zostanie przekazana na szczepionki dla dzieci w Afryce. Akcję nadzoruje opiekun SU  i Szkolnego Koła Wolontariatu p. Adamina Marek-Kot.

Czytaj więcej...
STRAJK

08.04.2019

SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że nauczyciele naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Strajku Oświatowego. W związku z tym w szkole od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.

Czytaj więcej...
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

27.08.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r. o godz. 8.00.Serdecznie zapraszamy.Odjazd autobusu:7.15 - Powęziny7.25 - Raciborowice

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

ZADAJ PYTANIE

Marcelego Piekarka

Napisz »