DEN w naszej szkole.

13.10.2021

DEN w naszej szkole.

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się w dniu 13.10.2021 r. po zajęciach lekcyjnych w poszczególnych klasach. Z racji sytuacji epidemicznej w kraju uroczystość odbyła się w klasach. Uczniowie obejrzeli występ ówczesnej klasy 6 roku szkolnego 2017/2018 pod kierunkiem p. Iwony Jędrzejczyk. Dziś przenieśliśmy się do sali lekcyjnej w poszczególnych klasach postrzeganej w krzywym zwierciadle w sposób niezwykle humorystyczny i wzbogacony hitowymi przebojami. Oprócz życzeń dla wszystkich pracowników szkoły, które złożył osobiście Przewodniczący Rady Rodziców, pan Rafał Jędrusiński, nie zabrakło kwiatów i słodkości, czasem wykonanych osobiście przez rodziców, czego przykładem mogą być babeczki wykonane przez kl. 6. Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy zdrowia i wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów.  

Czytaj więcej...

Sprzątanie świata.

04.10.2021

Sprzątanie świata.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach brali udział akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem „Myślę , więc nie śmiecę”. Głównym celem przedsięwzięcia było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 1października uczniowie klas VI-VIII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych. Dzieci z klasy szóstej sprzątały teren wokół szkoły. Klasy siódme sprzątały okolice kościoła parafialnego. Klasa ósma porządkowała cmentarz wojenny. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu pokazał uczniom,że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. 

Czytaj więcej...

Bartosz Zielonka wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Historycznym.

04.10.2021

Bartosz Zielonka wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Historycznym.

W roku szkolnym 2020/2021 odbył się VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości Polski” organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.  Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach , Bartosz Zielonka  otrzymał Wyróżnienie w kategorii Film. Tematem pracy artystycznej  mogła być postać wybranego żołnierza, wydarzenia, konspiracji czy innych zagadnień historycznych lub społecznych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 – wyjaśnia p. Iwona Jędrzejczyk, nauczyciel historii i szkolny koordynator konkursu.-   Bartosz wykazał się niezwykłymi umiejętnościami dokumentując umundurowanie i uzbrojenie armii bolszewickiej podczas wojny z Polakami w latach 1919-1920. Z uwagi na sytuację w kraju uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 28 września br. w Warszawie. Z racji zachowania bezpieczeństwa Bartoszowi mogła towarzyszyć 1 osoba, a był nią dumny tata naszego kolegi. GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów! 

Czytaj więcej...

Wycieczka do Bydgoszczy.

29.09.2021

Wycieczka do Bydgoszczy.

24 września uczniowie klas IV-VIII udali się na jednodniową wycieczkę do Wenecji Bydgoskiej. Podziwialiśmy piękno architektury, odkrywaliśmy tajemnice miasta. Poznaliśmy dokonania Kazimierza Wielkiego, przywitał się też z nami sam Pan Twardowski. Spacerowaliśmy po bałtyckim piasku na Wyspie Młyńskiej, podziwialiśmy barki i dom na wodzie. Podziwialiśmy najdłużej budowany budynek - Operę Novą, przechadzaliśmy się wzdłuż rzek i kanałów. Na koniec każdy z nas miał okazję poznać historię dbania, a raczej nie dbania o higienę na przestrzeni wieków w Muzeum Mydła i Historii Brudu. Uczniowie własnoręcznie wykonali przepiękne mydła, które zabrali na pamiątkę do domu (niektórzy zdążyli już z nich skorzystać). Wkrótce w Bydgoszczy ma powstać Muzeum Mózgu, w którym zostaną odkryte wszystkie tajemnice związane z funkcjonowaniem naszego mózgu. Może zdecydujemy się więc jeszcze raz odwiedzić stolicę województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej...

Międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Święty Stanisław Kostka - moim patronem''.

24.09.2021

Międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Święty Stanisław Kostka - moim patronem''.

We wrześniu 2021r. w Szkole Podstawowej Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny, pt. ,,Święty Stanisław Kostka - moim patronem". 17 września rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody. Nasza uczennica kl. IV, Kalina Jędrzejczyk zdobyła I miejsce, natomiast Natalia Staśkiewicz z klasy III - miejsce III. Wygranym gratulujemy sukcesów.

Czytaj więcej...

Wybory do SU

23.09.2021

Wybory SU

15 września odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Poprzedzała je kampania wyborcza, podczas której kandydaci zachęcali do oddania na nich głosów. Przygotowali swoje plakaty i program wyborczy które zaprezentowali swoim wyborcom.Najwięcej głosów a tym samym przewodniczącą Samorządu uczniowskiego została Emilia Wojtas.II miejsce zajął Leon Mołdowski, który będzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca szczepień uczniów w wieku 12-15 lat przeciw Covid19

30.08.2021

Informacja dotycząca szczepień uczniów w wieku 12-15 lat przeciw Covid19

Szanowni Państwo Dyrektorzy,Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy do tej wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.   Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.Z wyrazami szacunkuAnna OstrowskaRzecznik Prasowy Ministerstwo Edukacji i NaukiList Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia. Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie! Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje. Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski. Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze. Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony 2 zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych. Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty: - Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech - Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L. Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260 nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo) Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane. Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16. roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych. Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, 3 zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki. Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane. W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy, zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w języku polskim pod adresem: https://vaccinationinfo.eu/pl?fbclid=IwAR04VBI7NzIFAHRppffRIVtC1WyX1vr9a-bJ9- QfVkjyxEol9xUwc9G9J_k). Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia Anna Goławska Podsekretarz Stanu

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

25.08.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 Dyrektor Szkoły im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01.09.2021r. w salach lekcyjnych poszczególnych klas w następujących godzinach:  8:00 - kl. I - III 9:00 - kl. IV-VIII Rozpoczęcie roku szkolnego Oddziału Przedszkolnego odbędzie się 01.09.2021r. o godz. 8:00 w sali gimnastycznej. Wszystkich obecnych obowiązują procedury bezpieczeństwa. Autobus: 7:30  Powęziny                 7:45  Raciborowice Odwóz ok: 9:30

Czytaj więcej...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 20202021 klas ósmych.

25.06.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020-2021.

   W piątek 25 czerwca odbyło się uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2020/2021.  Swoją obecnością zaszczycili nas  goście: Wójt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek, przewodnicząca Rady Gminy - Małgorzata Domańska, Zastępca Wójta - Krzysztof Jędrzejczyk, Ks. Proboszcz - Bogdan Heliński, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy - Małgorzata Śmiechowicz, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców - Wioletta Nowak-Kawnik, Radny Gminy -Bartosz Masiarek. Podczas uroczystości odśpiewany został hymn narodowy. Rozdane zostały nagrody dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 oraz wzorowe zachowanie. Rodzicom uczniów wyróżnionych zostały wręczone listy gratulacyjne.  Nagrodzeni również zostali uczniowie za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za udział w licznych konkursach. Uczniowie z łezką w oku podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za wspólnie spędzone chwile w szkole.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

22.06.2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021 roku (piątek) zgodnie z następującym harmonogramem i zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: Kl. VIII – godz. 800  - w sali gimnastycznej wraz z rodzicamiOP -  godz. 900        - w sali  oddziału przedszkolnego wraz z rodzicamiKl. I-III – godz. 900  - w swoich salach (mogą uczestniczyć  przedstawiciele Rady                                         Rodziców) Kl. IV-VII - godz. 930 -w swoich salach (mogą uczestniczyć  przedstawiciele Rady                                     Rodziców) AUTOBUS:  godz. 830  - Powęziny                    godz. 845  - Raciborowice

Czytaj więcej...

Ogólnopolski sukces Olgi Ziółkowskiej z kl. 7

25.06.2021

Ogólnopolski sukces Olgi Ziółkowskiej z kl. 7

Uczennica klasy 7 Olga Ziółkowska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Kazimierzu Wielkim organizowanym przez SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.  Konkurs miał na celu przybliżenie postaci króla Kazimierza Wielkiego, rozwijanie szacunku do tradycji narodowych i patriotycznych oraz rozbudzanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży.  Olga stworzyła ciekawą grafikę komputerową przedstawiającą postać Kazimierza Wielkiego. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas 4-8. Można było startować w 4 kategoriach: praca literacka (2 osoby) , kategoria muzyczna (3 osoby), kategoria plastyczna (10 osób) i grafika komputerowa, w której Olga  znalazła się na podium. Z uwagi na sytuację pandemiczną dyplom i bon podarunkowy do Empiku oraz gratulacje Olga odebrała z rąk p. Iwony Jędrzejczyk, nauczyciela historii w naszej szkole. Życzymy dalszych sukcesów !!!

Czytaj więcej...

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu w II półroczu roku szkolnego 2020/2021.

23.06.2021

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu w II półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Podsumowanie wyników w nauce po II półroczu roku szkolnego 2020/2021W kategotegorii klas I-III uczniowie wyróżnieni to:KLasa I:1. Samanta Duda2. Iga Grzejszczak3. Krystian Ignatowicz4. Dorota Janiec5. Kinga Jankowska6. Antonina Kopeć7. Jan Pirek8. Zuzanna Poszumska9. Antoni Oladowski10. Igor Turovets11. Piotr OlejnikKlasa II 1. Maria Deka2. Iga Frątczak3. Zuzanna Grzejszczak4. Natalia Laśkiewicz5. Hanna Siwek6. Seweryn Soszka7. Maja Szymańska8. Kacper Zając9. Amlia Kawnik10. Adam PiątekKlasa III1. Kalina Jędrzejczyk2. Izabela Kawnik3. Adam Ruciński4. Bianka Sierocińska5. Alan Traczyk6. Wojciech Olejnik7. Kacper CichuraKlasa IV  (średnia klasy: 4,61)1. Jagieło Zuzanna2. Janiec Hanna3. Krajewska Maria4. Mosion Mateusz5. Ratajczyk Urszula6. Słowianek Aleksandra7. Traczyk FilipKlasa V (średnia klasy: 4,38)1. Długosz Michał2. Woźniak AleksandraKlasa VIa (średnia klasy: 4,24)1. Ozga Alicja2. Pełka Jan3. Puchała Agnieszka4. Deka AlanKLasa VIb (średnia klasy: 4,55)1. Olejnik Igor2. Sałata Amelia3. Sarleja Patryk4. Leon MołdowskiKlasa VII (średnia klasy: 4,04)1. Cybula Anna2. Jagieło Zofia3. Jędrusiński Dawid4. Staniaszek Lena5. Wojtas Emilia6. Zielonka BartoszKlasa VIII (średnia klasy: 4,03)1. Sierocińska Maja2. Sałata OskarSU rozstrzygnął konkurs o PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY im. Janusza Korczaka w Babach. O wynikach konkursu zadecydowały: wyniki w nauce, zachowanie i czytelnictwo w II półroczu roku szkolnego 2020-2021 I miejsce  17 pkt. kl. VIbII miejsce 13 pkt. kl. IVIII miejsce 10 pkt. kl. V i VIIIV miejsce  9 pkt. kl. VIaV miejsce   7 pkt. kl. VIII

Czytaj więcej...

Ślubowanie uczniów klasy I.

28.05.2021

Ślubowanie uczniów klasy I.

Dnia 20 maja 2021r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Niestety ze względu na reżim sanitarny związany z pandemią rodzice nie mogli obserwować swoich pociech na żywo, ale byli bardzo zaangażowani w przygotowania do uroczystości. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali program artystyczny. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do recytacji wierszy i śpiewania piosenek. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach – Maria Bylinka ozdobnym ołówkiem. Rota ślubowania podpisana przez uczniów została umieszczona w „Tubie czasu”, która została zakopana pośród korzeni „Drzewka pierwszaków 2021”. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy pierwszej zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Ze względu na pandemię uroczystość ślubowania odbyła się w maju, a nie w październiku – jak obyczaj nakazuje. Pamiątkowe fotografie i nagrania zostały przesłane rodzicom, aby mogli, chociaż zdalnie przeżyć te ważne chwile w życiu szkoły ze swoimi dziećmi.

Czytaj więcej...

Szkolny Konkurs Oszczędności.

31.05.2021

Szkolny Konkurs Oszczędności.

 W dniu 10 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach opiekun SKO ogłosił konkurs pod hasłem ,,Karta płatnicza moich marzeń". Polegał on na wykonaniu dowolną techniką i w dowolnym formacie oryginalnego pomysłu  plastycznego. W ustalonym terminie napłynęło 20 projektów z klas I-III i oddziału przedszkolnego. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły Maria Bylinka i opiekun SKO Małgorzata Gradowska dokonała oceny prac. Największą innowacją twórczą wykazali się:oddział przedszkolny: Krzysztof Piątek i Iga Bogusławska,z klasy I: Antoni Oladowski, Michał Sochacki, Piotr Olejnik i Kinga Jankowska,z klasy II: Hanna Siwek i Anna Piątek,z klasy III: Kalina Jędrzejczyk i Wojciech Olejnik. Wyróżnienia otrzymali:oddział przedszkolny: Hanna Deka i Maria Wójcik,klasa I: Zuzanna Poszumska,klasa II: Iga Frątczak, MAja Szymańska, Tomasz Ratajczyk, Zuzanna Grzejszczak, Maja Onisk, Natalia Laśkiewicz i Amelia Kawnik. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac zostały przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich twórczość będzie wyeksponowana na tablicy SKO.

Czytaj więcej...

„Łączy nas pamięć”

17.06.2021

„Łączy nas pamięć”

Uczniowie klas IV-VIII po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Żonkile „Łączy nas pamięć” organizowanym przez Muzeum Polin w Warszawie.  Rok 2021 był kolejnym rokiem, kiedy uczniowie obchodzili rocznicę powstania w getcie warszawskim zdalnie. W dniach 19-23 kwietnia br. na zajęciach historii uczniowie zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez Muzeum Polin. Filmy i prezentacje były dostosowane do odpowiedniego przedziału wiekowego, co jednak nie zacierało głównego przesłania: ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ.  Przypomnijmy, że nasza szkoła bierze również udział w akcji Krokus organizowanej przez Muzeum Galicja w Krakowie. Uczniowie oddziału przedszkolnego w październiku zasadzili krokusy, symbol dzieci żydowskich  będących ofiarami II wojny światowej. W kwietniu krokusy pięknie zakwitły przed naszą szkołą. Przypomniały nam o tych, którym nie dane było cieszyć się radosnym dzieciństwem. Wspomnijmy chociażby wychowanków patrona szkoły, Janusza Korczaka. 

Czytaj więcej...

Powrót do nauki stacjonarnej od 31 maja 2021 r.

25.05.2021

Powrót do nauki stacjonarnej od 31 maja 2021 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że od dnia 31 maja 2021r. uczniowie Oddziału Przedszkolnego i klas I-VIII wracają do nauki w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. 

Czytaj więcej...

,,Ozdoby wielkanocne'' -wyniki powiatowego konkursu plastycznego.

20.05.2021

,,Ozdoby wielkanocne'' -wyniki powiatowego konkursu plastycznego.

W kwietniu uczniowie naszej szkoły z klas IV-VII uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Ozdoby wielkanocne", zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną ZS CKU w Czarnocinie. Z przyjemnością informujemy, że ich udział został dostrzeżony i nagrodzony. Oto wyniki:W. Lewandowska kl. VIa - III miejsceA. Deka                  kl.VIa - wyróżnienieA. Rajski                 kl.VIa - wyróżnienieA Kowalski            kl.V - wyróżnienieU. Ratajczyk          kl. IV- wyróżnienie

Czytaj więcej...

POWRÓT UCZNIÓW KLAS IV-VIII DO SZKOŁY

12.05.2021

POWRÓT UCZNIÓW KLAS IV-VIII DO SZKOŁY

      Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 17-21.05. 2021r. do szkoły wracają na zajęcia stacjonarne uczniowie kl. IV, V, VIa, uczniowie kl. VIb, VII, VIII nadal uczą się zdalnie. Natomiast w dniach 24 i 28.05.2021r. stacjonarnie uczą się kl. VIb, VII, VIII, a kl. IV, V, VIa zdalnie.       Dni 25, 26 i 27. 05. 2021r. są wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ze względu na egzaminy kl. VIII. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i godzin przychodzenia do szkoły, tzn. kl. IV-VIII godz. 720- 740, kl. I-III godz. 740- 800, OP godz. 800- 810.

Czytaj więcej...

Powrót uczniów klas I-III do szkoły.

30.04.2021

Powrót uczniów klas I-III do szkoły.

Dyrektor szkoły informuje, iż od dnia 10.05.2021r. zajęcia dla kl. I-III odbywać się będą w trybie stacjonarnym z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i godzin przychodzenia do szkoły, tzn. kl. III  7:30- 7:40, kl. II 7:50- 8:00, kl. I 7:40- 7:50, OP 8:00- 8:10.

Czytaj więcej...

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA

30.04.2021

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA

Wychowawcy klas IV-VIII przeprowadzili pogadankę na temat Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uczniowie obejrzeli na YouTube film pt. „Konstytucja 3 Maja 1791” i wysłuchali pieśni patriotycznych. Podkreślono fakt, iż uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Zapoznano z prezentacją nt. symboli narodowych. Uczniowie rozwiązywali quizy dotyczące święta.Uczniowie klas I-III obejrzeli film edukacyjny, kolorowali ilustracje z okazji Narodowego Święta, zapoznali się z książką ,, Konstytucja III Maja dla dzieci"

Czytaj więcej...

DZIEŃ ZIEMI

30.04.2021

DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia. W naszej szkole Dzień Ziemi obchodziliśmy  pod hasłem „Nie ma życia bez wody”,  ponieważ realizujemy program edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Łodzi. Wychowawcy przeprowadzili krótkie pogadanki. Dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I-IV obejrzały filmik „Bez wody nie ma życia” oraz wysłuchały piosenki o wodzie. Uczniowie klas starszych  obejrzeli prezentację multimedialną „Woda w przyrodzie” i film o oszczędzaniu wody.  Natomiast uczniowie kl. V-VII wzięli  udział  w konkursie wiedzy o parkach narodowych w Polsce.  Konkurs został przeprowadzony on-line na platformie Testportal.

Czytaj więcej...

,,Przypowieści o talentach''  - pokaz talentów na języku polskim.

30.04.2021

,,Przypowieści o talentach'' - pokaz talentów na języku polskim.

Przy okazji omawiania na języku polskim ,,Przypowieści o talentach" uczniowie klas szóstych mieli za zadanie pokazać swoje talenty, mocne strony, które chcieliby rozwijać. Dzieci przygotowały wspaniałe prezentacje swoich talentów. Pokazały kreatywność, zdolności manualne, umiejętność budowy z klocków Lego, także tworzenie w grach, np. zdudowanie kolejki z fajerwerkami w Minecrafcie. Ciekawszą prezentacją było stworzenie pod opieką dorosłego trzepaczki do jajek i ładowarki do telefonu, a także wiatraka na podstawie wiedzy nt. silnika prądu stałego. Wspaniały okazał się pokaz iluzjonistyczny ze znikającą monetą albo ukrytą w dwóch pudełkach i woreczku nie wiadomo jak, bo wcześniej była widoczna dla wszystkich. Dzieci przed kamerą opowiadały o sporcie, czytaniu np. japońskich bajek i gotowaniu, pokazywały umiejętności: tańca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej z wykorzystaniem szarf, jazdy na wrotkach, gry na keyboardzie, tworzenia deserów, robienia artystycznych zakładek, rysowania, projektowania ubrań dla lalek, tworzenia obrazów na pdst. przyklejanych gałązek na płytę i wiele, wiele innych. Cóż to była za lekcja...

Czytaj więcej...

Konkurs ortograficzny ,,Z ortografią na co dzień''

30.04.2021

Konkurs ortograficzny ,,Z ortografią na co dzień''

W kwietniu uczniowie klas V-VIII wzięli udział w konkursie ortograficznym ,,Z ortografią na co dzień", którego celem był rozwój umiejętności ortograficznych uczniów, kształcenie patriotyzmu poprzez poprawne pisanie w języku ojczystym oraz rozwijanie ducha właściwie pojętej rywalizacji. Uczniowie rozwiązywali niełatwe zadania testu ortograficznego na poziomie ogólnopolskim. Zwycięzcy to: z klasy V - Michał Długosz, z klas VI - Alicja Ozga i Patryk Sarleja ex aequo, z klasy VII - Emilia Wojtas, z klasy VIII - Maja Sierocińska. Zdobyte i przećwiczone umiejętności dzieci sprawdziły w testach ortograficznych, które napisały przy okazji święta 3 maja dla uczczenia poprawności języka ojczystego. Zwycięzcom gratulujemy!

Czytaj więcej...

 SZKOLNY  KONKURS  BIBLIOTECZNY  „CZY ZNASZ LEKTURY SZKOLNE?”

30.04.2021

SZKOLNY KONKURS BIBLIOTECZNY „CZY ZNASZ LEKTURY SZKOLNE?”

 SZKOLNY  KONKURS  BIBLIOTECZNY„CZY ZNASZ LEKTURY SZKOLNE?”W kwietniu 2021 r. dla uczniów klas IV-VI w naszej szkole zorganizowany został przez bibliotekę konkurs  pod hasłem  „Czy znasz lektury szkolne?” Konkurs został przeprowadzony on-line na platformie Testportal.Klasa IV wykazała się znajomością  lektur: „Legendy polskie”, „Mikołajek”, „Akademia Pana Kleksa”  i „Pinokio”.Klasa V wykazała się znajomością lektury: „Chłopcy z Placu Broni”.Klasa VI wykazała się znajomością lektury: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.Jury w składzie Elżbieta Fortak- Florczyk, Iwona Jędrzejczyk i Agnieszka Czechowska wyłoniło następujących zwycięzców:  I miejsce –  Mateusz  Mosion, Alcja Ozga, Jan Pełka, Aleksandra Woźniak, Jan Krawętek.II miejsce – Aleksandra Słowianek, Hanna Janiec, Agata Wolińska , Leon Mołdowski, Oliwia Kawnik.III miejsce – Zuzanna Jagieło, Igor Ruciński, Patryk Sarleja, Michał Długosz, Jan Oladowski. W konkursie brali wszyscy uczniowie klas IV-VI.  

Czytaj więcej...

Dzień Autyzmu w naszej szkole.

30.04.2021

Dzień Autyzmu w naszej szkole.

W dniu 26 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, odbyła się Dzień Autyzmu. Myślą przewodnią tego dnia było „Zatrzymaj się i poznaj nas. Nie oceniaj. Zaakceptuj.” Uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z pojęciem „autyzm”, charakterystycznymi cechami, jakie występują u osób z tym zaburzeniem. Poznali problemy osób ze spektrum autyzmu i ich trudności w rozumieniu świata. Zajęcia miały na celu rozbudzenie tolerancji wobec rówieśników, którzy inaczej rozumieją i postrzegają świat. Uczniowie obejrzeli filmy, na których osoby z autyzmem pokazywały , jak funkcjonują na co dzień.

Czytaj więcej...

Konkurs  „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”

30.04.2021

Konkurs „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”

W atmosferze Świąt Wielkanocnych  w marcu  dzieci z oddziału przedszkolnego i  dzieci klas młodszych przygotowały prace na szkolny konkurs plastyczny pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”. Warunkiem udziału w konkursie było  wykonanie  kartki wielkanocnej. Celem konkursu było zachęcanie do postrzegania piękna i atmosfery Świąt Wielkanocnych, pielęgnowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych  oraz  pobudzenie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie wrażliwości na piękno i estetykę. Na konkurs wpłynęło  40 prac. W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę prac konkursowych, najlepsze z nich zostały nagrodzone.Prace oceniała komisja w składzie E. Fortak-Florczyk i Ż. Olejnik.Laureatami  zostali:   H. Deka , M. Wójcik, I. Bogusławska, Z. Kowara, F. Glonek, K. Piątek  (oddział przedszkolny) , Z. Poszumska, W. Woliński  ( klasa I), I. Frątczak, H. Siwek,  (klasa II), I. Kawnik  (klasa III).            Wyróżnienia otrzymali: I. Hejduk, K. Hejniak, P.Olejnik, A. Kawnik, M. Szymańska, M. Deka,  A. Piątek, (klasa  II) oraz K. Ignatowicz , N. Jaros,   D. Janiec, A. Kopeć ( klasa  I),  F. Król,  L. Włudarczyk,  N. Klimczak   (oddział przedszkolny)  oraz   K. Jędrzejczyk (kl. III).

Czytaj więcej...

KONKURS BEZPIECZEŃSTWO  W  RUCHU DROGOWYM

30.04.2021

KONKURS BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W dniu 26.03.2021r. odbył się KONKURS BEZPIECZEŃSTWO  W  RUCHU DROGOWYM (BRD), który  miał na celu zachęcić uczestników do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania komunikacyjnego. Uczniowie rozwiązywali  test na komputerze  Pytania dotyczyły: zasad i przepisów o ruchu drogowym, znaków drogowych,  sytuacji w ruchu drogowym,  zasad udzielania pierwszej pomocy, skrzyżowań, razem 35 pytań.Wyniki końcowe konkursu klas V-VII MIEJSCE - Amelia Sałata klasa VIbII MIEJSCE- Hania Ignatowicz- klasa VIbIII MIEJSCE-  Igor Olejnik - klasa VIbWyniki końcowe konkursu klas VII-VIIII MIEJSCE - Maja Sierocińska klasa VIIIII MIEJSCE- Dawid Jędrusiński- klasa VIIIII MIEJSCE-  Stanisław Hejduk - klasa VIIUczniowie  za zajęcie I miejsca otrzymają nagrody  na zakończenie roku szkolnego. Pozostali uczniowie dyplomy za udział w konkursie.

Czytaj więcej...

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!

27.04.2021

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe. wejdź na spis.gov.pl i spisz swoje gospodarstwo domowe, zachowaj swój unikatowy kod i zarejestruj go na https://loteria.spis.gov.pl, graj o samochód osobowy! Pamiętaj, im wcześniej zarejestrujesz zgłoszenie, tym więcej szans na wygraną! #LiczySięKażdy

Czytaj więcej...

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym

27.04.2021

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym

Szanowni Państwo! 1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu. Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro. Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku. Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL. Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie Gminy (Miasta) przygotowane zostało stanowisko do samospisu. Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi. Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny „Pani Wiosna” dla klas 0-III

24.03.2021

Konkurs plastyczny „Pani Wiosna” dla klas 0-III

Dnia 19 marca 2021 r. w świetlicy szkolnej SP im. Janusza Korczaka w Babach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pani Wiosna”, którego organizatorem była świetlica szkolna i Rada Rodziców. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych, zmysłu estetycznego, wyobraźni, uwrażliwienie na piękno przyrody. Dziękujemy wszystkim Dzieciom, które wzięły udział w konkursie i włożyły mnóstwo trudu, w wykonanie przepięknych prac plastycznych, których do świetlicy wpłynęło aż 38. Jury w składzie: Maria Bylinka, Renata Szklarek, Elżbieta Królikiewicz długo obradowało nad wyłonieniem zwycięzców i ostatecznie postanowiło nagrodzić następujące dzieci.      Nagrody otrzymali:1.     Grzybczyńska Liliana – klasa „0”2.     Bogusławska Iga  -    klasa „0”3.     Janiec Dorota – klasa I4.     Badek Nikola – klasa I5.     Szymańska Maja – klasa II6.     Onisk Maja – klasa II7.     Siwek Hanna – klasa II8.     Hejduk Izabela – klasa II9.     Jędrzejczyk Kalina – klasa IIIWyróżnienia otrzymali:1.     Włudarczyk Liliana – klasa „0”2.     Dworzyńska Michalina – klasa „0”3.     Kowara  Zuzanna – klasa „0”4.     Deka Hanna – klasa „0”5.     Piątek Krzysztof – klasa „0”6.     Grzejszczak Iga – klasa I7.     Jaros Nikola – klasa I8.     Frątczak Iga – klasa II9.     Piątek Adam – klasa IINagrodzeni i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu słodki upominek. Sponsorem nagród była Rada Rodziców przy SP im. Janusza Korczaka w Babach.

Czytaj więcej...

Aktualności

Choinka Szkolna 2018/2019

09.02.2019

Choinka Szkolna 2018/2019

     W sobotę 9 lutego w naszej szkole odbyła się choinka szkolna. Uczniowie klas 0-IV bawili się od godziny 10.00 do 14.00 natomiast klasy starsze od 15.00 do 19.00. Uczniowie klas młodszych mogli zobaczyć bajkę w wykonaniu klasy III, którą prezentowali z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Uczniów zabawiał profesjonalny DJ. Na sali pojawił się wielki miś, który zafascynował uczestników zabawy. Dla wszystkich uczestników rodzice przygotowali poczęstunek.

Czytaj więcej...
Zdjęcie główne

17.08.2018

Sukcesy 2017/2018

W minionym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach uczestniczyli w różnych konkursach i zawodach, osiągając wiele sukcesów.Oto ich wyniki:- Gminne Zawody w Unihokeja          – 2 x I miejsce (dziewczęta, chłopcy)-Gminny Bieg Niepodległości              - I, III miejsce kl. I-III                                                               - II miejsce kl. VII-gimnazjum- Gminne Zawody w Piłkę Ręczną       – I miejsce dziewczęta                                                               - II miejsce chłopcy- Gminne Zawody Szachowe                - I miejsce- Gminne Zawody w Piłkę Siatkową    – I miejsce dziewczęta                                                               - II miejsce chłopcy- Gminne Zawody w Piłkę Koszykową - I miejsce dziewczęta                                                               - II miejsce chłopcy- Gminne Zawody w Piłkę Nożną Dziewcząt- I miejsce- Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej – nagroda główna- Gminny Konkurs Recytatorski Poezji ks. J. Twardowskiego -  2 nagrody, 2 wyróżnienia- Gminny Konkurs Literacki „Wolontariusz” - 2 nagrody- Gminny Konkurs Recytatorski kl. I - III „Dla Niepodległej”  -  nagroda- Gminny Konkurs Ortograficzny  kl. III–  2 x I miejsce- Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Tak widzę moją Ojczyznę”- wyróżnienie- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II polska droga ku wolności” – wyróżnienie- Międzyszkolny Konkurs piosenki Ludowej – 3 nagrody, wyróżnienie- Powiatowy przegląd Muzyczny – I miejsce-  Powiatowy konkurs Plastyczny „Najbardziej lubię rysować”- 2 nagrody, 5 wyróżnień- Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Literacki „Ryby, płazy, wodorosty – ekosystem nie jest prosty”-      III miejsce- Powiatowy Turniej Recytatorski „ Emocje zakute w słowa”- wyróżnienie- Powiatowe Zawody w Unihokeja     – II miejsce- Powiatowe Zawody w Piłkę Ręczną – IV miejsce- Powiatowe Zawody Szachowe         - III miejsce- Powiatowe Zawody w Piłkę Nożną Dziewcząt- II miejsce- Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „O pióro Dyrektora WODN” - wyróżnienie- Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej – II miejsce  etap rejonowy, zakwalifikowanie do etapu  wojewódzkiego- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO - PLANETA – nagroda, 5 wyróżnień- Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „ARCHIMEDES PLUS” – laureat II st., III st.- Ogólnopolski Konkurs Plastyczno- Literacki  „ Pani Ireno…….”   - III miejsce- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Śladami historii Piotrkowa Trybunalskiego” – wyróżnienie- Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – etap rejonowy – 3 os.- Ogólnopolski Konkurs „Tu powstała Polska – tu wygrała Polska. 100-lecie Powstania Wielkopolskiego”-  finaliści (1 z 5 zespołów)- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Wesołego Alleluja” - nagroda

Czytaj więcej...
Apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2018/2019

09.02.2019

Apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2018/2019

  W czwartek 7 lutego 2019 odbył się apel podsumowujący II półrocze roku szkolnego 2018/2019.  Podsumowano wyniki akcji, które były przeprowadzane przez SU i Szkolne Koło Wolontariatu PROMYK m.in. Wigilia dla zwierząt, Góra Grosza (uczniowie kl I zdobyli I miejsce za zbiórkę największej liczby monet), Wszystkie Kolory Świata, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.    Specjalnymi Oklaskami zostali uhonorowani uczniowie z poszczególnych klas, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w I półroczu.    Wręczone zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursach np: Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z języka angielskiego i matematyki PINGWIN, wewnątrzszkolne : Kanada w obiektywie, Wiedzy o sporcie.Rozstrzygnięto konkurs o puchar dyrektora szkoły dla najlepszej klasy , który  z rąk pani dyrektor Marii Bylinki odebrał przewodniczący klasy IV b.

Czytaj więcej...
STRAJK

08.04.2019

SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że nauczyciele naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Strajku Oświatowego. W związku z tym w szkole od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.

Czytaj więcej...
,,Wszystkie Kolory Świata'' - prezentacja lalek

18.12.2018

,,Wszystkie Kolory Świata'' - prezentacja lalek

    W piątek 13 grudnia na specjalnym apelu zostały zaprezentowane lalki, które uszyli uczniowie naszej szkoły w ramach programu UNICEF ,,Wszystkie Kolory Świata''. Cechowała je różnorodność i pomysłowość.  Następnie prace zostały przekazane na aukcję, która odbyła się 15 grudnia w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Babach. Tam dzięki życzliwości księdza proboszcza członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,PROMYK'' sprzedawali lalki za minimum 10zł. W sumie sprzedanych zostało 56 prac i zebrano 877,40zł. Druga aukcja odbędzie się na styczniowych zebraniach z rodzicami. Cała kwota zostanie przekazana na szczepionki dla dzieci w Afryce. Akcję nadzoruje opiekun SU  i Szkolnego Koła Wolontariatu p. Adamina Marek-Kot.

Czytaj więcej...
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

27.08.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r. o godz. 8.00.Serdecznie zapraszamy.Odjazd autobusu:7.15 - Powęziny7.25 - Raciborowice

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

ZADAJ PYTANIE

Marcelego Piekarka

Napisz »