Program „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

28.02.2024

Program „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Nasza szkoła bierze udział w programie„Społeczna Odpowiedzialność Nauki”Tytuł projektu:  Popularyzacja wiedzy włókienniczej jako sposób kształtowania postaw proekologicznych u dzieciBeneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut TechnologicznyCele projektu: Celem projektu jest popularyzacja wiedzy obejmującej:• rodzaje i właściwości surowców włókienniczych oraz sposoby ich pozyskiwania lub wytwarzania, • różnorodne struktury materiałów, z których najczęściej wykonana jest odzież i tekstylia domowe, z którymi dzieci/młodzież spotykają się na co dzień, • zastosowanie materiałów włókienniczych w różnych dziedzinach życia, także w rozwiązaniach wysoko zaawansowanych technologicznie, • pokazanie wpływu jaki każdy z obywateli wywiera na środowisko naturalne, nabywając, użytkując odzież i tekstylia domowe oraz pozbywając się ich po zakończeniu użytkowania, • możliwości ponownego wykorzystania zużytej odzieży i tekstyliów oraz ich recyklingu - odzysku surowców. Projekt jest skierowany do uczniów klas 3-4 szkoły podstawowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną nieodpłatne, dwugodzinne zajęcia edukacyjne (90 minut), podczas których uczniowie poznają surowce i materiały włókiennicze i ich właściwości oraz zasady prawidłowego użytkowania - odpowiedniej pielęgnacji produktów włókienniczych: czyszczenia, prania, suszenia, prasowania, przechowywania, a także wpływu tych procesów na czas użytkowania produktów, wielkość zużycia wody, energii oraz środków chemicznych. Przekazana będzie również wiedza na temat pozbywania się odzieży i tekstyliów domowych po zakończeniu ich użytkowania. Podczas warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące zasady 5R - ogranicz konsumpcję, użyj ponownie, poddaj recyklingowi, odzyskaj, odnów (z ang. reduce, reuse, recycle, recover, renew) w odniesieniu do wyrobów włókienniczych.Zajęcia edukacyjne zostaną przeprowadzone w wytypowanych szkołach podstawowych w Województwie Łódzkim. W zajęciach zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne opracowane i przygotowane przez zespół Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkim Instytucie Technologicznym. Pomoce te to przede wszystkim książka pt.: "Pan Niteczka i włókiennicza przygoda" zawierająca podstawową wiedzę dotyczącą włókiennictwa i ekologii, do samodzielnego uzupełniania próbkami materiałów włókienniczych. Książka ta ma 60 stron, jest atrakcyjnie zilustrowana. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach otrzyma ją na własność. W ramach projektu przygotowany został także plakat o informujący o cyklu życia odzieży i zasadzie 5R, który zostanie przekazany każdej szkole, w której będą realizowane zajęcia edukacyjne.Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia u dzieci, a pośrednio także ich rodziców, świadomości dotyczącej znaczenia tekstyliów dla środowiska.  Nabyta w trakcie warsztatów wiedza wpłynie korzystnie na kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci. Szkolny koordynator projektu: Karolina Krawentek                  

Czytaj więcej...

II Międzygminny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii

28.02.2024

II Międzygminny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 21. lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Babach został zorganizowany II Międzygminny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii". Młodzież klas 7, 8 szkół podstawowych z terenu gmniny Moszczenica oraz gminy Będków zmagała się z niełatwym dyktandem. I miejsce i tytuł ,,Mistrz ortografii'' zdobyła Hanna Janiec, uczennica kl. 7 SP w Babach, II miejsce otrzymała Urszula Ratajczyk, uczennica kl. 7 SP w Babach, III miejsce zdobyli uczniowie: Julia Rytych, uczennica kl. 8 SP w Moszczenicy, Julia Stoś, uczennica kl. 7 SP w Srocku oraz Zuzanna Krawczyk, uczennica kl. 7 SP w Moszczenicy. Nagrodzeni dostali książki Łukasza Mackiewicza pt. ,,497 błędów" objaśniające zawiłości polszczyzny. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo, nauczyciele przygotowujący uczniów -pisemne podziękowania. W tym dniu odbyły się również warsztaty integracyjne dla dzieci- uczestników konkursu ortograficznego i plastycznego, które przeprowadził pedagog SP w  Babach, Edyta Jończyk. Przygotowano poczęstunek dla gości. Podsumowano wyniki gminnego konkursu plastycznego nt. profilaktyki uzależnień. Pani dyrektor SP w Babach Maria Bylinka wręczyła dyplomy i nagrody oraz pogratulowała zwycięzcom. Konkurs przygotowały nauczycielki: polonistka Agnieszka Czechowska i pedagog szkolny Edyta Jończyk ze Szkoły Podstawowej w Babach.

Czytaj więcej...

 Gminny Konkurs Profilaktyczny „Szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”

28.02.2024

Gminny Konkurs Profilaktyczny „Szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”

Dnia  21 lutego 2024 r.  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Profilaktycznego „Szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”, skierowanego  do uczniów i rodziców wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie.        Głównym celem konkursu było promowanie profilaktyki uzależnień wśród uczniów i ich rodzin, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania wszelkiego rodzaju uzależnień: alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz tzw. nowych uzależnień od gier komputerowych, telefonu i Internetu. Konkurs miał promować również wspólne aktywne, spędzanie czasu dzieci wraz z rodzicami.Był poprzedzony warsztatami, realizowanymi przez pedagog szkoły Edytę Jończyk na temat komunikacji  i zacieśniania relacji dzieci i rodziców.Wpłynęło wiele prac plastycznych ze wszystkich szkół a niezależna komisja wybrała zwycięzców w każdej z trzech kategorii. Nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych  w Moszczenicy otrzymali: Kategoria I- klasy I-IV oraz OPMaria Justyna ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi StarejIga Zielińska ze Szkoły Podstawowej im. M. Kamprad w JarostachWiktoria Kowalewska ze Szkoły Podstawowej w SrockuKategoria II- klasy V-VIIILena Dajcz ze Szkoły Podstawowej im. M. Kamprad w JarostachBianka Sierocińska ze Szkoły Podstawowej im J. Korczaka w BabachDominika Stus ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi StarejWyróżnienie otrzymali:Piotr Justyna ze Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi StarejNadia Kałużna ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w MoszczenicyDaria Dajcz ze Szkoły Podstawowej im. M. Kamprad w JarostachHanna Siwek ze Szkoły Podstawowej im J. Korczaka w BabachPonadto w III kategorii Uczniowie z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zostali nagrodzeni wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie.  Po wręczeniu nagród wszyscy uczniowie i nauczyciele zintegrowali się przy wspólnym poczęstunku a uczestnicy konkursu poszerzyli swoją wiedzę na temat szkodliwości uzależnień oraz uświadomili sobie że budowanie relacji jest najlepszym sposobem na bycie szczęśliwym w rodzinie.  

Czytaj więcej...

Apel SU - posumowanie I półrocza roku szkolnego 2023-2024

26.01.2024

Apel SU - posumowanie I półrocza roku szkolnego 2023-2024

   26 stycznia 2024 odbył się apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2023/2024.Oklaskami zostali nagrodzeni uczniowie, którzy włożyli najwięcej pracy w naukę i własny rozwój. Klasa IOliwia KawnikRozstrzygnięty został konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły dla najlepszej klasy. Brane były pod uwagę wyniki w nauce, zachowanie, frekwencja i aktywność społeczna:III miejsce z liczbą punktów 12  zajęła klasa IVII miejsce z liczbą punktów 14 zajęła VI miejsce z liczbą punktów 15 zajęła klasa VI     Na zakończenie apelu odbyła się krótka pogadanka nt. bezpiecznych ferii zimowych. WYNIKI KONKURSU O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY DLA NAJLEPSZEJ KLASY W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 KLASA + Punkty Średnia ocen punkty Średnia z zachowania Punkty Frekwencja Ilość pkt Suma punktów MIEJSCE   IV     11   3   4,32       3   1,90     2     89,16   4   12    III     V     6   1     4,35     5   2,13   3   89,35   5   14   II   VI     13   4   4,34   4   2,59   4   88,58   3   15   I   VII       10   2   4,08   2   1,88   1   87,39   2   7    V   VIII     13   4   3,83     1   2,1     3   85,58   1    9      IV       

Czytaj więcej...

IX Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek

26.01.2024

IX Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek

  20 stycznia odbył się IX Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Moszczenicy.Nagrodę zdobyły uczennice klasy V , Iga Frątczak i Maria Deka  w kategorii duety oraz zespół ,,Stokrotki", czyli uczennice klasy II (Maria Wójcik, Lilianna Grzybczyńska, Michalina Dworzyńska, Alicja Frątczak, Pola Fałek, Nadia Górska, Dominika Ruszkiewicz).  Wyróżnienie zdobyły ,,Pszczółki z Bab'' w kategorii duety (Hanna Deka i Zuzanna Kowara). Szkołę naszą reprezentowała również uczennica klasy I - Karolina Lis oraz klasy III - Nadia Klimczak. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Czytaj więcej...

Dzień babci i dziadka 2024r.

26.01.2024

Dzień Babci i Dziadka 2024r.

    W dniu 19 stycznia 2024r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Klasa III rozpoczęła część artystyczną humorystycznym akcentem oraz tańcem, następnie wystąpiła klasa II z klasycznymi wierszykami znanymi zarówno dziadkom, jak i wnukom, ich prezentację dopełniły piosenki w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego. Na koniec dzieci z klasy I w iście bajkowych strojach zaprezentowały bajkę „Kopciuszek”. Po części artystycznej wnuczęta wręczyły dziadkom samodzielnie przygotowane upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Podczas rozmów dziadkowie ochoczo chwalili występy swoich pociech.

Czytaj więcej...

Jasełka 2023r.

21.12.2023

Jasełka 2023r.

   20 grudnia 2023r.  w Szkole Podstawowej w Babach odbyły się Jasełka. Pani dyrektor powitała przybyłych gości: księdza Krzysztofa Żernickiego, Jolantę Pietrzak, Bartłomieja Masiarka, Wiolettę Kawnik, przybyłych rodziców, uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły.  W przemówieniu było o  Bożym Narodzeniu, otwartości człowieka i wrażliwości na drugą osobę. Życzyła wszystkim zebranym zdrowych, pełnych pokoju i radości świąt. Uczniowie kl. VII i VIII przedstawili inscenizację fragmentów ,, Opowieści wigilijnej" K. Dickensa oraz ,,Dziadów" A. Mickiewicza. Na koniec wszyscy odśpiewali kolędę ,, Dzisiaj w Betlejem". Jasełka przygotowały: p. A. Czechowska i Ż. Olejnik, natomiast dekorację E. Królikiewicz.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w siatkówkę.

21.12.2023

Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w siatkówkę.

   Uczennice z rocznika 2011 i młodsze w składzie: I. Kawnik, B. Sierocińska, J. Lis, P. Lis, M. Szymańska, M. Figa, M. Deka, O. Kraska, L. Revutska brały udział w Mistrzostwach Powiatu w siatkówkę.W zawodach uczestniczyło 6 drużyn, nasze uczennice wywalczyły  IV  miejsce w powiecie.Dziękujemy i gratulacje!!!

Czytaj więcej...

Gminne zawody w siatkówkę

21.12.2023

Gminne zawody w siatkówkę

      Uczennice i uczniowie z rocznika 2011 i młodsi brali udział w gminnych zawodach w siatkówkę, które odbyły się w Moszczenicy.Uczennice w składzie: I. Kawnik, B. Sierocińska, J. Lis, P. Lis, M. Szymańska, M. Figa, M. Deka, O. Kraska, L. Revutska zajęły I miejsce w gminie i tym samym zdobyły awans do reprezentowania gminy na zawodach powiatowych.Chłopcy w składzie: A Traczyk, A. Ruciński, Sz. Fałek, K. Cichura, W. Zając, K. Zając, T. Ratajczyk, W. Olejnik, I. Lewandowski zdobyli II miejsce.Gratulacje i powodzenia na zawodach powiatowych!!

Czytaj więcej...

Jamajka w obiektywie

11.12.2023

Jamajka w obiektywie

    Konkurs dla uczniów kl. IV-VIII polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat Jamajki. Uczniowie tworzyli prace uwzględniając różne aspekty kultury, tradycji i historii tego kraju. Jury nagrodziło uczestników, których prezentacje były oryginalne, prezentowały wysoki poziom zarówno pod względem treści jak i formy, a także w pełni odnosiły się do tematu. Nagrodzeni zostali:Iga Frątczak - kl. VBianka Sierocińska - kl. VIAleksandra Słowianek - kl. VIIMateusz Mosion - kl. VIIKacper Oleksiewicz - kl. VIIArtur Foszmanowicz - kl. VIIAleksandra Woźniak - kl. VIIIMichał Długosz - kl. VIIISzymon Król - kl. VIIIWszystkim serdecznie gratulujemy doceniając trud włożony w stworzenie pięknych prezentacji.  

Czytaj więcej...

Apel SU na temat Konwencji o Prawach Dziecka i Człowieka

11.12.2023

Apel SU na temat Konwencji o Prawach Dziecka i Człowieka

8 grudnia uczniowie  Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Świetlicy na krótkim apelu przybliżyli społeczności szkolnej czym jest Konwencja o Prawach Dziecka.

Czytaj więcej...

 „Święci w witrażach”

08.12.2023

„Święci w witrażach”

 W listopadzie, w naszej szkole odbył się konkurs plastyczno-religijny, pt. „Święci  w witrażach”. Uczniowie chętnie i licznie przystąpili do udziału w nim i przygotowali ciekawe i różnorodne prace. Na największe uznanie i I miejsce zasłużyły prace wykonane przez dzieci na szkle. Młodzi artyści zaprezentowali swe dzieła na przygotowanej w kościele parafialnym wystawie. 

Czytaj więcej...

Sukcesy szachistów

08.12.2023

Sukcesy szachistów.

 30.11. 2023r. uczniowie z naszej szkoły brali udział w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego w szachach.w kategorii: rocznik 2009-2010 zajęliśmy III miejsce- skład drużyny: A. Szulejko, J. Śmiechowicz, F. Traczyk, U. Ratajczykw kategorii: rocznik 2011 i młodsi  zajęliśmy II miejsce - skład drużyny: K. Cichura, A. Ruciński, W. Olejnik. I. Lewandowski, K. Jędzrejczyk i tym samym awansowaliśmy do Półfinału Wojewódzkiego w drużynowej grze w szachy.07.12.2023r. uczniowie z rocznika 2011 i młodsi brali udział w Półfinale Wojewódzkim zdobyliśmy V miejsce - skład drużyny: K. Cichura, A. Ruciński, W. Olejnik. I. Lewandowski, K. Jędrzejczyk.Gratulacje!!!!

Czytaj więcej...

Mikołajki w szkole.

06.12.2023

Mikołajki w szkole.

 Do naszej szkoły zawitał dziś Święty Mikołaj. Uczniowie otrzymali piłkarzyki stołowe, które umilą im czas podczas pobytu w szkole. Prezent został zakupiony z budżetu szkoły. Rada Rodziców ufundowała każdemu uczniowi słodki upominek. W miniony piątek uczniowie klas 4-8 byli w kinie Helios w Piotrkowie na projekcji ,,Kajtuś Czarodziej".

Czytaj więcej...

Ach, co to była za noc!

01.12.2023

Ach, co to była za noc!

   Z 24 na 25 listopada 2023r. Najmłodsi uczniowie spędzili noc w szkole. Ale zanim nadeszła „magiczna noc”, Dzieci z OP i uczniowie z klasy pierwszej fantastycznie bawili się na „kolorowej dyskotece”, wróżyli sobie - wszak to były „Katarzynki” oraz odnaleźli „Skarb” ukryty w szkole. Na zakończenie tych atrakcji z przyjemnością pochłonęli pizzę i udali się na spoczynek nocny. Wszyscy uczestnicy wieczornych i nocnych atrakcji zostali odebrani rano przez rodziców i „Czar prysł…”

Czytaj więcej...

Międzygminnym Konkursie Wiedzy o życiu i twórczości Aleksandra Fredry pt. ,,Znam Fredrę

28.11.2023

Międzygminnym Konkursie Wiedzy o życiu i twórczości Aleksandra Fredry pt. ,,Znam Fredrę"

W dniu 28 listopada 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzygminnym Konkursie Wiedzy o życiu i twórczości Aleksandra Fredry pt. ,,Znam Fredrę" z okazji 230 rocznicy urodzin znakomitego polskiego komediopisarza przypadającej  w tym roku. Uczniowie rozwiązywali test ułożony przez polonistkę Szkoły Podstawowej w Będkowie P. Agatę Karlińską. Uczniowie naszej szkoły stanęli na podium i zdobyli kolejno :I miejsce w konkursie bezapelacyjnie wygrała uczennica kl. VII Hanna Janiec, II miejsce zajęła uczennica kl. VIII Izabella Szczerbińska, III miejsce uzyskał uczeń kl. VII Kacper Oleksiewicz. Uczniowie otrzymali w nagrodę literaturę młodzieżową, a  wszyscy uczestnicy za udzaił w  konkursie - piękne dyplomy  z wizerunkiem Aleksandra Fredry. Nagrody wręczał dyrektor Szkoły Podstawowej w Będkowie P. Andrzej Szklarek oraz wójt Gminy Będków P. Dariusz Misztal. Wyróżnienia w turnieju otrzymali: uczniowie naszej szkoły: Oliwia Kawnik z kl. VIII, Urszula Ratajczyk z kl. VII oraz dwoje uczniów Szkoły Podstawowej w Będkowie. Uczniów naszej szkoły przygotowała do konkursu polonistka Agnieszka Czechowska. Zwycięzcom gratulujemy!.

Czytaj więcej...

Dzień Życzliwości w naszej szkole.

28.11.2023

Dzień Życzliwości w naszej szkole.

  Dnia 21 listopada w naszej szkole, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Z tej okazji uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zabawach promujących tolerancję, życzliwość, akceptację wobec siebie.Był to dzień pełen pozytywnych emocji i empatii.

Czytaj więcej...

Nagrody specjalne w IX Powiatowym konkursie plastycznym

28.11.2023

Nagrody specjalne w IX Powiatowym konkursie plastycznym

    W bieżącym roku szkolnym odbył się IX Konkurs Plastyczny dla dzieci szkół podstawowych w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem,, Oddając Krew - Ratujesz Życie”. Wpłynęło prawie 200 prac z 18 szkół Powiatu Piotrkowskiego - 43 nagrodzone prace wybrane zostały przez 6 osobową Kapitułę Konkursową. 25 listopada br. odbył się finał w/w konkursu w ZSKU w Sulejowie. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice klasy 6: Izabela Kawnik i Kalina Jędrzejczyk. Szczegóły: https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/final-konkursu-z-okazji-dni-honorowego-krwiodawstwa-oto/ga/c5-9534029/zd/86302851

Czytaj więcej...

Sukcesy uczniów na Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju.

27.11.2023

Sukcesy uczniów na Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju.

   Miniony tydzień był pełen emocji sportowych. Uczennice i uczniowie z naszej szkoły reprezentowały Gminę Moszczenicę na Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju. Zawody odbywały się w Łękach Szlacheckich oraz w Wali KrzysztoporskiejOto wyniki:III miejsce dla drużyny dziewcząt rocznik 2010-2009skład drużyny: A. Słowianek w bramce,  A. Duda. A. Januszewska, A. Woźniak, O. Kawnik, I. Szczerbińska, M. Krajewska, H. Janiec, Z. JagiełoII miejsce dla drużyny chłopców rocznik 2010-2009skład zespołu: J. Krawętek- bramkarz, J. Oladowski, A. Klimczak, A. Kowalski, J. Śmiechowicz, O. Łuczyński, K. Oleksiewicz, M. Drożdżal, Sz. Król, O. GrabowskiIII miejsce dla drużyny dziewcząt rocznik 2011 i młodszeskład drużyny: w bramce M. Figa, I. Kawnik, B. Sierocińska, O. Kraska, M. Szymańska, M. Deka, L. RevutskaIII miejsce dla drużyny chłopców rocznik 2011 i młodsiskład drużyny: bramkarz: W. Olejnik i F. Grzywacz, W. Zając, H. Zając, A. Traczyk, I. Lewandowski, Sz. Fałek, A. RucińskiWielkie gratulacje wszystkim drużynom za wspaniałe wyniki oraz podziękowania za piękną grę i sportową rywalizację- Joanna Nowak

Czytaj więcej...

NIETYPOWA LEKCJA HISTORII

22.11.2023

NIETYPOWA LEKCJA HISTORII

     Uczniowie klasy 5 dnia 21 listopada br. zanurzyli się w świat greckich bogów.  Lekcja historii stała się nie tylko zabawą,  ale i formą powtórzenia wiadomości o wierzeniach starożytnych Greków. Koleżanki i koledzy z klasy wcielili się w wybraną przez siebie postać greckiej bogini czy boga. Dzięki przygotowanemu strojowi i atrybutowi wybranego bóstwa emanowali mocą podczas indywidualnej prezentacji. Wśród bóstw największą popularnością cieszyli się: Zeus z piorunem jako swoim atrybutem, Atena z tarczą bądź sową , Afrodyta z jabłkiem lub różą, Hefajstos z młotem kowalskim czy też Posejdon z trójzębem.  Pani Iwona Jędrzejczyk nagrodziła wszystkich najwyższą oceną nie tylko za wiedzę ale też za  zaangażowanie w przygotowanie stroju. 

Czytaj więcej...

I miejsce w międzyszkolnym konkursie o Polaku, który budował mosty

22.11.2023

I miejsce w międzyszkolnym konkursie o Polaku, który budował mosty

   17 listopada br. uczniowie klasy 8 w składzie: Oliwia Kawnik, Nikodem Purkiewicz, Aleksander Szulejko oraz uczennica kl. 7 : Aleksandra Słowianek pod opieką p. Iwony Jędrzejczyk zmierzyli się w Międzyszkolnym Konkursie „Rudolf Modrzejewski – Polak, który budował Amerykę”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w  Jarostach. Celem konkursu było przybliżenie sylwetki wybitnego Polaka, który swoimi dokonaniami przyczynił się do rozbudowy Stanów Zjednoczonych. Konkurs składał się z 2 etapów. Aleksandra Słowianek i Oliwia Kawnik zmierzyły się w teście wiedzy o życiu i sukcesach Rudolfa Modrzejewskiego, następnie w czteroosobowym składzie. Uczennice w/w wspólnie z Nikodemem Purkiewiczem i Alaksandrem Szulejko wykonali zadanie konstrukcyjne.  Uczniowie naszej szkole zajęli I miejsce spośród 4 szkół (drużyn) zyskując cenne nagrody dla szkoły oraz dyplomy i nagrody książkowe za udział i zajęcie tak zaszczytnego miejsca.  

Czytaj więcej...

TYDZIEŃ HYMNU W NASZEJ SZKOLE - 06.11.- 13.11.2023 r.

17.11.2023

TYDZIEŃ HYMNU W NASZEJ SZKOLE - 06.11.- 13.11.2023 r.

   Tydzień Hymnu w naszej szkole rozpoczął się 6 listopada a zakończył 13 listopada br. . Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 1-8 wspólnie z nauczycielami codziennie rano, przed rozpoczęciem zajęć, śpiewali hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. W piątek – 10 listopada- w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu” uczniowie i nauczyciele przy akompaniamencie muzyków z Towarzystwa Muzycznego w Łodzi odśpiewali hymn  o godz. 11.11 tak jak w innych szkołach w Polsce, które przystąpiły do tej akcji.     Zwieńczeniem Tygodnia Hymnu był Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej i uroczysty apel w wykonaniu klasy 4, który odbył się 13 listopada. Nad przebiegiem konkursu czuwała p. I. Jędrzejczyk, organizator konkursu. Jury w składzie: p. A. Czechowska, p. A. Kawnik oraz p. K. Krawentek oceniały uczniów w 2 kategoriach wiekowych:  uczniowie klas 1-3 oraz klas 5-8. Po konkursie uczniowie wspólnie odśpiewali hymn,  a potem  klasy 4 zaprezentowała montaż słowno- muzyczny ,,Dla Niepodległej - pamiętamy” pod kierunkiem wychowawcy, p. J. Nowak. 

Czytaj więcej...

 Sukcesy w VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej w Jarostach.

17.11.2023

Sukcesy w VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej w Jarostach.

   13 listopada br. odbył się w Jarostach VIII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej . Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie : Adam Piątek z kl. 5, Wojciech Olejnik z kl. 6, Liza Revutska z kl. 7 i Oliwia Kawnik z kl. 8 . Celem konkursu było uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji. Wzorując się na wymienionych celach Oliwia Kawnik z kl. 8 otrzymała Nagrodę Specjalną, natomiast Nagrodę Główną otrzymała Liza Revutska z kl. 7 oraz Adam Piątek z kl. 5. Doceniamy wkład wszystkich uczestników, zaś zwycięzcom gratulujemy. Uczniów do konkursu przygotowywała p. Iwona Jędrzejczyk, nauczyciel historii i języka polskiego w naszej szkole. 

Czytaj więcej...

Gminny BIEG NIEPODLEGŁOŚCI.

15.11.2023

Gminny BIEG NIEPODLEGŁOŚCI.

10 listopada 21 uczniów naszej szkoły brało udział w Gminnym Biegu Niepodległości w Moszczenicy. Zuzanna Kowara z klasy III zajęła II miejsce w kategorii klas 1-3 natomiast w kategorii klas 4-6 Izabela Kawnik z klasy szóstej zajęła miejsce III. W  Gminnym Profilaktycznym Konkursie Plastycznym III miejsce zajęła Kalina Jędrzejczyk z klasy VI.

Czytaj więcej...

Szkoła do hymnu.

14.11.2023

Szkoła do hymnu.

   10 listopada nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ,,SZKOŁA DO HYMNU''.  Społeczność szkolna dumnie odśpiewała hymn państwowy przy akompaniamencie muzyków z Łodzi. 

Czytaj więcej...

 Akcja znicz.

14.11.2023

Akcja znicz.

    Uczniowie naszej szkoły od wielu lat opiekują się cmentarzem wojskowym w Kiełczówce. We wrześniu uczniowie porządkowali cmentarz. Na przełomie października i listopada odbyła się w szkole akcja ZNICZ. Uczniowie przynosili znicze by 31 października zapalić je tuż przed Świętem Zmarłym.  Kolejne znicze zapłonęły 10 listopada, tuż przed 11 listopada – Świętem Niepodległości. Ten czas jest oddaniem hołdu tym, którzy walczyli w okresie I wojny światowej niezależnie od tego po czyjej stronie dane im było stanąć. 

Czytaj więcej...

Projekt KROKUS w SP w Babach.

14.11.2023

Projekt KROKUS w SP w Babach.

    W październiku odbyła się kolejna edycja projektu Krokus w naszej szkole. Sadzenie cebulek żółtych krokusów jest upamiętnieniem martyrologii dzieci-ofiar Holokaustu. Projekt został zainicjowany przez Holocaust Education Trust Ireland, zaś jego polskim koordynatorem jest Żydowskie Muzeum Galicja z Krakowa. Działania w ramach projektu pozwalają zapoznać uczniów z tematyką Holokaustu, a także rozbudzić w nich świadomość niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. W tym roku cebulki krokusów posadzili uczniowie klasy 7 i 8. 

Czytaj więcej...

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów.

14.11.2023

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów.

   Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach w bieżącym roku brała udział w kolejnej edycji kampanii „Mała książka - wielki człowiek ”.13 listopada 21 pierwszoklasistów otrzymało od Instytutu Książki darmowe Wyprawki Czytelnicze.W skład Wyprawki wchodzi:·        „Kochasz? Czytaj razem z dzieckiem!”- broszura dla rodziców, ukazującakorzyści wynikające ze wspólnego czytania. Otrzymane Wyprawki pomogą rozbudzić dziecięcą wyobraźnię  i niekończącą się pasję czytania. Organizacją kampanii czytelniczej w szkole zajęła się bibliotekarka E. Fortak- Florczyk.  

Czytaj więcej...

Kotyliony w wykonaniu klasy trzeciej.

10.11.2023

Kotyliony w wykonaniu klasy trzeciej.

   Odzyskanie niepodległości to wyjątkowe święto dla każdego Polaka. Uczniowie klasy trzeciej przygotowywali się do obchodów święta narodowego. Z tej okazji wykonali na zajęciach kotyliony. 

Czytaj więcej...

DZIEŃ NALEŚNIKA

10.11.2023

DZIEŃ NALEŚNIKA

     Wprawdzie do Światowego Dnia Naleśnika pozostało jeszcze trochę czasu, jednak piątoklasiści postanowili świętować troszkę wcześniej. W ramach zapoznania z kulturą i obyczajowością krajów anglojęzycznych połączyliśmy teorię z praktyką. Po zapoznaniu z typowymi zwyczajami związanymi z obchodami Dnia naleśnika uczniowie przygotowali przysmaki, zarówno w wersji brytyjskiej (z cytryną i cukrem), jak i tradycyjnej. Ulubione dodatki do naleśników królujące wśród naszych smakoszy to: dżemy, owoce, masło orzechowe i czekoladowe, serek, bita śmietana, cukier puder. Chłopcy prześcigali się w robieniu wielkiego miksu z prawie wszystkich dodatków. Efekt był oszałamiający. Dziewczyny zaś przeprowadziły konkurs na wypicie soku z cytryny bez zrobienia kwaśnej miny. Jak się okazało, nie jest to wcale takie łatwe. Zachęcamy do przygotowania i spróbowania typowych brytyjskich naleśników w swoich domach.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Rogowa

06.11.2023

Wycieczka do Rogowa

     W dniu 30 października odbyła się wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie uczestnikami, której byli uczniowie klas VI-VIII. Celem wyjazdu było poznanie różnorodności fauny  i flory oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych. Młodzież uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez pracowników Muzeum Lasu i Drewna. Podczas lekcji muzealnej wypełniali karty pracy. Na podstawie spreparowanych zwierząt z kolekcji muzeum uczniowie zapoznali się  z wybranymi  gatunkami ssaków, ptaków i owadów fauny polskiej. Po zakończeniu zajęć w muzeum  udali się do Arboretum i Alpinarium, które zadziwiały kolorami jesieni. Spacer z przewodnikiem umożliwił poznanie licznych gatunków drzew, krzewów oraz roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. Po trzygodzinnych zajęciach, pełni wzruszeń uczniowie regenerowali siły przy ognisku.

Czytaj więcej...

Ślubowanie pierwszaków.

06.11.2023

Ślubowanie pierwszaków.

Dzień 20 października 2023r. był dla pierwszoklasistów bardzo ważny i odświętny, bowiem o godzinie 9.00 złożyli uroczyste ślubowanie, którego świadkami byli rodzice, p. Dyrektor i przewodnicząca Rady Rodziców. Po zaprezentowaniu montażu słowno – muzycznego uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie, którego treść znajduje się w „kapsule czasu” zakopanej pod drzewkiem, które własnoręcznie zasadzili przed szkołą.      Życzymy Wam samych sukcesów Pierwszoklasiści!

Czytaj więcej...

Udział uczniów naszej szkoły w państwowym pogrzebie ofiar zbrodni niemieckiej z lipca 1940 r.

30.10.2023

Udział uczniów naszej szkoły w państwowym pogrzebie ofiar zbrodni niemieckiej z lipca 1940 r.

Pogrzeb państwowy ofiar zbrodni niemieckiej z lipca 1940 r.   27 października uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem SU Adaminą Marek-Kot uczestniczyli w pogrzebie państwowym, 25 ofiar zbrodni niemieckiej z lipca 1940 r., ekshumowanych z lasu moszczenickiego w maju br. przez Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN. Przez ponad 80 lat o to miejsce pamięci narodowej, dbali okoliczni mieszkańcy. Szczątki pomordowanych spoczęły we wspólnym grobie na cmentarzu w Moszczenicy. Pochówek poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, celebrowana przez proboszcza ks. Władysława Pasia.     Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Wzięli w niej udział poseł na Sejm Grzegorz Lorek, wicestarosta powiatu piotrkowskiego Dariusz Magacz, wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska, sekretarz gminy Agata Biesaga. Andrzej Nitek, prezes Stowarzyszenia Dziedzictwa Kultury Piotrkowskiej, przedstawiciele IPN,  Wojska Polskiego, Nadleśnictwa Piotrków, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych instytucji i stowarzyszeń stowarzyszeń, młodzież szkolna, harcerze i mieszkańcy Moszczenicy.     Miejsce spoczynku pozostanie pod opieką państwa polskiego jak grób wojenny.

Czytaj więcej...

XV Powiatowy Turniej Recytatorski ,,Młodopolski bunt

27.10.2023

XV Powiatowy Turniej Recytatorski ,,Młodopolski bunt"

   W dniu 26. października 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Babach wzięli udział w XV Powiatowym Turnieju Recytatorskim ,,Młodopolski bunt" zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Próchnika w Piotrkowie Tryb. Miło nam poinformować, iż uczennica kl. 7 Aleksandra Słowianek zdobyła II miejsce w zmaganiach recytatorskich, a uczeń kl. 8 Szymon Król otrzymał wyróżnienie w tym konkursie. Sponsorem nagród było starostwo powiatu piotrkowskiego. Uczniowie otrzymali upominki książkowe, a laureatka II miejsca bon upominkowy do księgarni Empik o wartości 150 zł. Młodzież zwiedziła bibliotekę, obejrzała  aktualne wystawy tematyczne, m. in. wystawę prac Elżbiety Makagon - makatki, stroje. Uczniów do konkursu przygotowała polonistka Agnieszka Czechowska. Zwycięzcom gratulujemy!

Czytaj więcej...

Spotkanie z policjantem.

27.10.2023

Spotkanie z policjantem.

  W środę odbyło się spotkanie z Katarzyną Dębińską, panią policjant z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Uczniowie klas 0 -3 dowiedziały się o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz o pracy w policji. Uczniowie klas 4-6 oraz 7-8 wysłuchali pogadanki na temat konsekwencji prawnych, jakie ponoszą małoletni za popełnione wykroczenia, o hejcie, cyberprzemocy oraz o skutkach zażywania środków psychoaktywnych.

Czytaj więcej...

Dzień Papieski

20.10.2023

Dzień Papieski z Caritas.

   Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego odbyły się pod hasłem "Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia". W naszej szkole miały one miejsce 18.10.2023 r.  W akcję zaangażowali się uczniowie wraz z rodzinami. Wynikiem ich pracy były przepyszne wypieki w postaci ciast i babeczek. Dystrybucją tych pyszności zajęły się siódmoklasistki: Patrycja Duda, Zuzanna Jagieło, Hanna Janiec, Maria Krajewska, Urszula Ratajczyk, Liza Revutska oraz Aleksandra Słowianek. Amatorzy słodkości mieli bardzo trudny orzech do zgryzienia próbując dokonać wyboru spośród tylu smakołyków. Do ciast dołączone były naklejki oraz zakładki do książek zawierające cytaty świętego Jana Pawła II. Gorąco dziękuję wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie akcji, dzięki której Szkolne Koło Caritas będzie mogło prowadzić działalność na rzecz uczniów z naszej szkoły. 

Czytaj więcej...

Pierwszy apel SU w roku szkolnym 2023/2024.

16.10.2023

Pierwszy apel SU w roku szkolnym 2023/2024.

 13 października 2023r. odbył się pierwszy apel SU. Zostało ogłoszone kto wszedł do samorządu oraz jaki jest podział na odpowiednie sekcje. Przewodniczący Adam Kowalski i jego zastępczyni Oliwia Kawnik, ogłosili konkursy: ,,O Puchar Dyrektora Szkoły'' oraz przestawili swoje pomysły. Zwrócili uwagę na dyżury klas podczas przerw.

Czytaj więcej...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 12.10.2023 r.

16.10.2023

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 12.10.2023 r.

    Dzień Edukacji Narodowej, w którym obchodzony jest w Polsce także Dzień Nauczyciela wypada 14 października. W naszej szkole obchodziliśmy go 12 października.  Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. W tym roku obchodziliśmy 250 rocznicę powstania KEN o czym wspomniała Pani Dyrektor- Maria Bylinka podczas swojego przemówienia do uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz zaproszonych gości. Zaproszeni goście: Starosta Powiatu Piotrkowskiego – Piotr Wojtysiak, radny – p. Bartłomiej Masiarek, Przewodnicząca Rady Gminy- p. Małgorzata Domańska i  Przewodnicząca Rady Rodziców- p. Wioletta Nowak-Kawnik złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i emerytom. Zanim uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji. Potem przyszedł czas na przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy 6 przy wsparciu uczniów z klasy 8, 7 i 5. Młodzi aktorzy zaprezentowali zdalne nauczanie w krzywym zwierciadle z perspektywy nauczyciela, ucznia i pracowników obsługi. Nie zabrakło też sceny z życia rodzinnego , gdzie rodzic stanowi nierozerwalną część ze szkołą. Na zakończenie uczniowie złożyli wszystkim życzenia wręczając drobny upominek wykonany przez dzieci. Aktorów nagrodzono oklaskami, które dodały im skrzydeł i zachęciły do kolejnych występów. Scenariuszem i przygotowaniem przedstawienia zajęła się p. Iwona Jędrzejczyk, natomiast dekorację przygotowała p. Elżbieta Królikiewicz.   Po występie goście i pracownicy szkoły udali się na pyszny, słodki poczęstunek. 

Czytaj więcej...

Wycieczka do Żarek.

03.10.2023

Wycieczka do Żarek.

W piątek - 29 września 2023r. uczniowie z klas: pierwszej, trzeciej i czwartej udali się na wycieczkę do Żarek koło Częstochowy. Ten projekt był realizowany po raz pierwszy w naszej szkole i okazał się strzałem w dziesiątkę. Co zachwyciło dzieci i nauczycieli? Absolutnie wszystko! Z punktu widzenia pedagogów były to cudowne lekcje, na których realizowano podstawę programową. Z punktu widzenia dzieci była to po prostu wyśmienita zabawa. Najpierw był zwiedzany stuletni młyn zamieniony w muzeum regionalne. Dzieci odkryły tajemnice dawnych rzemiosł: szewstwa, bednarstwa, kołodziejstwa, młynarstwa i piekarstwa. Pomogły w tym autentyczne maszyny i narzędzia, multimedialne prezentacje, gry i interaktywne zabawy. Uczniowie mełli mąkę na żarnach lub  miażdżąc zboże kamieniami ręcznie, robili kaszę gryczaną w specjalnych tłuczniach. Kolejne miejsce to etnopracownia, gdzie w klimatycznych salach dzieci próbowały zabawy z naturalnymi materiałami. Każdy wykonał zabawkę z siana - prace były rewelacyjne, co widać na zdjęciach. Wielkie zaciekawienie wzbudziła manufaktura Hokus Pokus, gdzie pod okiem profesjonalistów, dzieci poznały, jakie cuda można wyczarować z płynnego cukru. Obserwowały, smakowały, a co najważniejsze własnoręcznie wykonały ulubiony lizak, którego zabrały do domu. Największy  entuzjazm wzbudziły włoskie warsztaty pizzy prowadzone pod kierunkiem szefa kuchni. Każdy wykonał ten włoski przysmak z ulubionymi dodatkami, a po upieczeniu mógł skonsumować w rozbawionym towarzystwie koleżanek i kolegów.

Czytaj więcej...

NARODOWE CZYTANIE POD PATRONATEM PREZYDENTA RP

28.09.2023

Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta RP

  W tym roku nasza szkoła brała udział w 12. edycji „Narodowego Czytania”. 8 września wspólnie czytaliśmy fragmenty powieści  Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” dotyczące opisu nadniemeńskiego krajobrazu.

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielami Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego Jednostki Strzeleckiej 1031 Imienia Obrońców Lwowa.

22.09.2023

Spotkanie z przedstawicielami Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego Jednostki Strzeleckiej 1031 Imienia Obrońców Lwowa.

    21 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego Jednostki Strzeleckiej 1031 Imienia Obrońców Lwowa. Goście zaprezentowali się w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Harcerze w szkole.

22.09.2023

Harcerze w szkole.

W dniu 18 września 2023r. gościli w naszej szkole druhowie I Piotrkowskiej Drużyny Harcerskiej. Przedstawili zadania i działania grup harcerskich oraz szczegółowo opisali swoje mundury. W drugiej części spotkania harcerze przeprowadzili grę z chętnymi uczniami z klas V - VIII..

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

   4 września 2022 r. o godz. 8.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała  Dyrektor szkoły Maria Bylinka, która gorąco powitała wszystkich obecnych. W swoim przemówieniu przedstawiła ogólny zarys organizacji pracy naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. Pani Dyrektor i zaproszeni goście życzyli uczniom powodzenia w nauce a nauczycielom i pracownikom radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024

29.08.2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. o godz. 8.00.Serdecznie zapraszamy.Dowóz:Gościmowice Powęziny:  7.15Raciborowice : 7.30Powrót ok. godz.10

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2022-2023

23.06.2023

Zakończenie roku szkolnego 2022-2023

W dniu 23 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Babach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wśród zaproszonych na tę okoliczność gości znaleźli się: wójt gminy Moszczenica P. Marceli Piekarek,  przewodnicząca Rady Gminy P. Małgorzata Domańska, radni z regionu: P. Małgorzata Śmiechowicz i P. Bartłomiej Masiarek, sołtysi okolicznych wsi, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Wioletta Nowak - Kawnik. Dyrektor naszej szkoły P. Maria Bylinka serdecznie przywitała zaproszonych gości, rodziców, dzieci, nauczycieli, innych pracowników i wszystkich zebranych.  Przybyli goście w kilku słowach zwrócili się do dzieci i młodzieży nt. nauki i odpoczynku po niej podczas wakacji. Pani dyrektor podsumowała miniony rok szkolny, mówiła o konkursach i pzedsięwzięciach, które odbywały się w naszej szkole, wręczyła nagrody wzorowym uczniom oraz tym, którzy w ciągu roku szkolnego zdobyli pierwsze miejsca w  różnorodnych konkursach, a także dzieciom wyróżniającym się w pracy na rzecz szkoły. Apelowała nt. bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Następnie odbyła się część artystyczna. Uczniowie klas ósmych zatańczyli walca,  wystawili przedstawienie nt. edukacji pt. ,,Kopciuszek". Przyświecało im hasło: ,,Nauka nie poszła w las". W imieniu społeczności szkolnej uczniowie klas siódmych pożegnali ósmoklasistów, a ci z kolei wszystkich, podziękowali P. dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi, koleżankom i kolegom oraz rodzicom za te wspólnie spędzone lata. Uczennica klasy 8A Angelika Caban zaśpiewała pożegnalną piosenkę ,,Tak wiele jest za nami wspólnych lat". Uczniowie klas ósmych wręczyli symboliczne upominki Pani dyrektor, nauczycielom i innym pracownikom, a także kwiaty zaproszonym gościom. Część artystyczną młodzież przygotowała pod kierunkiem wychowawców klas ósmych: P. Elżbiety Fortak -Florczyk i P. Agnieszki Czechowskiej. Nie obyło się bez wzruszeń...Taki miała przebieg akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Babach.

Czytaj więcej...

Apel SU

22.06.2023

Apel SU - posumowanie II półrocza roku szkolnego 2022-2023

   21 czerwca 2023 odbył się apel SU podsumowujący II półrocze roku szkolnego 2022/2023. Oklaskami zostali uhonorowani  uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2022-2023.Klasa ILeon Mołdowski                         Rozstrzygnięty został konkurs o PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY w BABACH dla najlepszej klasy. Podsumowując ten konkurs brana była pod uwagę aktywność społeczna klas, średnia ocen z zachowania , wyniki w nauce oraz czytelnictwo:III miejsce z liczbą punktów 20  zajęła klasa IVII miejsce z liczbą punktów 22 zajęła VIIIb I miejsce z liczbą punktów 24 zajęła klasa VW dalszej części apelu zostały wręczone dyplomy i nagrody za udział w następujących konkursach:dyplomy za najlepszy wynik w ,, Olimpiadzie Sportowej na Wesoło''Klasowy konkurs czytelniczyMistrz LekturNajlepszy CzytelnikKlasowy Konkurs SKO i na ,,Najciekawszą portmonetkę''Konkurs Wiedzy o SporcieKonkurs Bezpieczeństwo w Ruchu DrogowymKonkurs wiedzy o Patronie SzkołyKonkurs wiedzy biblijnej ,,Dzieje Apostolskie"dyplomy za aktywny udział w SKS

Czytaj więcej...

Konkurs

22.06.2023

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny ,,Z ortografią na co dzień''

   W bieżącym roku szkolnym  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch ogólnopolskich konkursach polonistycznych sfinansowanych w połowie ze środków Rady Rodziców: ,,Z ortografią na co dzień " i ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień". W konkursie ortograficznym do kolejnych etapów zakwalifikowała się uczennica klasy szóstej: Urszula Ratajczyk. Dziewczynka uzyskała tytuł finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Z ortografią na co dzień", a w kolejnym etapie laureata I miejsca. Uczennica otrzymała ręcznie kuty medal z grawerunkiem konkursowym, który został jej wręczony na zakończenie roku szkolnego. Ponadto dostała książkę ,,Z  poprawna polszczyzną na co dzień", której autorem jest dr Andrzej Michalski, organizator konkursu i autor publikacji polonistycznych. W ubiegłym roku szkolnym podobną nagrodę otrzymała Hanna Janiec, uczennica kl. wówczas piątej. Organizacją konkursów w szkole zajęła się polonistka Agnieszka Czechowska. Nagrodzonej gratulujemy! 

Czytaj więcej...

Wycieczka do Tomaszowa klas I-III

21.06.2023

Wycieczka do Tomaszowa klas I-III

  20 czerwca 2023r. uczniowie klas 1 – 3 udali się na wycieczkę do Tomaszowa Maz. i okolic w ramach poznawania swojego regionu. Dzieci zobaczyły: SPALA: budynki przeznaczone dla carskich gości, pomnik żubra, Ośrodek Przygotowań Olimpijczyków, modrzewiowy kościółek, zabytkowe budowle KONEWKA kompleks olbrzymich schronów zbudowanych podczas II wojny światowej przez Niemców TOMASZÓW MAZ.: rezerwat „Niebieskie Źródła”, Skansen Rzeki Pilicy, Groty  Nagórzyckie SMARDZEWICE: Zalew Sulejowski, elektrownię na zaporze, ośrodek wypoczynkowy, przystań; INOWŁÓDŹ – kościół św. Idziego z XI wieku, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego – z XIV wieku;

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2022-2023

20.06.2023

Zakończenie roku szkolnego 2022-2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej   im. Janusza Korczaka w Babach  informuje,że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 23 czerwca 2023r. o godz. 8.00Serdecznie zapraszamy  Dowóz:Gościmowice Powęziny:  7.00Raciborowice : 7.15Powrót ok. godz. 10.00

Czytaj więcej...

XXI Festyn Rodzinny

19.06.2023

XXI Festyn Rodzinny

   XXI Festyn Rodzinny odbył się pod hasłem "Trzeźwo, zdrowo i sportowo". Piękna aura sprzyjała dobrej zabawie przy licznych atrakcjach. Tradycyjnie obchody rozpoczęła p. Maria Bylinka - dyrektor szkoły, która powitała przybyłych gości i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie z klasy VII i VIII w przedstawieniu profilaktycznym. Mieliśmy też okazję podziwiać talent muzyczny naszego absolwenta Dawida Hejniaka, który zaprezentował swoje autorskie utwory. Dalsza część festynu przebiegła pod znakiem wspólnej zabawy i spotkań. Zorganizowano rodzinne konkursy profilaktyczne, rozgrywki sportowe, mecze. Można było też spróbować swoich sił w pojedynku rycerskim i strzelaniu z łuku, sprawdzić sprawność fizyczną na dmuchańcach, jak również miło spędzić czas przy grillu czy pajdzie chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Dla amatorów słodkości przewidziano pyszne ciasta, które rozeszły się w oka mgnieniu, jak również watę cukrową serwowaną przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Babach, zaś zwolennicy zdrowej żywności mogli skorzystać ze specjałów stoiska przygotowanego przez uczniów należących do koła misyjnego. W bogatej ofercie festynowej nie zabrakło możliwości nabycia bransoletek wykonanych przez naszych uczniów podczas zajęć świetlicowych, zrobienia sobie tatuażu czy też zaplecenia kolorowych warkoczyków. Zabawy terenowe zapewnili harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy również nagrodzili zwycięzców. Druhowie i druhny z OSP w Kiełczówce zadbali o ochłodę fundując moc radości i zabawy przy kurtynie wodnej. Cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy kolejny raz wszystkich gościć i wspólnie spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby zarówno dzieci i młodzież jak i dorośli mogli się spotkać i dobrze bawić.

Czytaj więcej...

FESTYN SZKOLNY

16.06.2023

FESTYN SZKOLNY

.

Czytaj więcej...

Urodziny dzieci w klasie drugiej.

20.06.2023

Urodziny dzieci w klasie drugiej.

 Tak jak w roku poprzednim wszyscy uczniowie klasy drugiej swoje imprezy urodzinowe organizowali w klasie.  Każdy dostał jeden prezent od wszystkich kolegów i koleżanek. Rodzice jubilatów przygotowywali poczęstunek dla gości, a wychowawczyni klasy Teresa Włodarczyk organizowała zabawy, konkursy i gry. 

Czytaj więcej...

Wycieczka klas I-III do MEDIATEKI

20.06.2023

Wycieczka klas I-III do MEDIATEKI

    7 czerwca 2023r. uczniowie klas I-III wraz z wychowawczyniami udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Próchnika, czyli MEDIATEKI. Każda klasa miała swoją lekcję biblioteczną: „Historia rycerstwa”, „Miasta Polski”, „Barwy tęczy”. Dzieci z klasy pierwszej zwiedziły cały obiekt, dowiedziały się jak funkcjonuje nowoczesna biblioteka. Wszyscy świetnie bawili się w Strefie Odkrywania Wyobraźni i Aktywności „SOWA”. Uczniowie klasy drugiej i trzeciej sprawdzili się jako pomysłowi konstruktorzy w pracowni o nazwie „Majsternia”.  

Czytaj więcej...

DZIEŃ PATRONA, DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ SPORTU w ramach akcji „TRZYMAJ FORMĘ”

14.06.2023

DZIEŃ PATRONA, DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ SPORTU w ramach akcji „TRZYMAJ FORMĘ”

   1 czerwca br. obchodziliśmy potrójne święto w naszej szkole – Dzień Patrona Szkoły, Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu. W tym dniu nie zabrakło emocji, niespodzianek i mocy wrażeń. Na początku odbył się turniej wiedzy o życiu i twórczości Patrona Szkoły – Janusza Korczaka, w którym udział wzięło 23 uczniów klas 4-8. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie: Wojciech Olejnik z kl. 5, Mateusz Mosion z kl. 6 i Oliwia Kawnik z kl. 7 , którzy zajęli ex aequo  1 miejsce. Gratulacje dla wszystkich! Organizatorem turnieju i apelu w formie prezentacji o Januszu Korczaku była p. Iwona Jędrzejczyk. Potem przyszedł czas na zmagania na temat wiedzy o sporcie, do którego przystąpiło aż 36 uczniów z klas 4-8. Konkurs i rozgrywki sportowe zorganizowały p. Joanna Nowak i p. Elżbieta Królikiewicz. W konkursie wiedzy o sporcie I miejsce zajął Alan Deka z kl. 8a, Wojciech Olejnik z kl. 5  zajął II miejsce , zaś III miejsce Jan Pełka z kl. 8a. Po zmaganiach wiedzowych, apelu o Patronie Szkoły i uroczystym złożeniu kwiatów w Kąciku Patrona Szkoły uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili się na placu szkolnym, aby tam poznać zasady zmagań sportowych na poszczególnych stacjach. Tego typu forma była zorganizowana w ramach akcji „Trzymaj formę”. Uczniowie mieli nie lada zabawę i satysfakcję z wzajemnej rywalizacji sportowej. Rodzice naszych pociech mieli w tym też swój udział fundując dzieciom poczęstunek. Rodzicom dziękujemy za współpracę w organizacji tego dnia, zaś uczniom życzymy wielu takich radosnych i beztroskich dni. 

Czytaj więcej...

„Noc w szkole” - uczniów klasy drugiej

20.06.2023

„Noc w szkole” - uczniów klasy drugiej

   Dnia 19.05.2023r. uczniowie klasy drugiej zorganizowali sobie wyjazd integracyjny i noc w szkole. Najpierw pojechali pociągiem do Piotrkowa Tryb. do kina Helios na film „Ernest i Celestyna”. Potem wygłodniali poszli do restauracji McDonald’s. Czekając na pociąg powrotny, wszyscy zwiedzili zabytkowy dworzec kolejowy. Po dojechaniu do Bab, w radosnych nastrojach udali się do szkoły. Po krótkim odpoczynku, zaczęła się impreza. Były opowieści, tańce, zabawy i gry. Sen przyszedł bardzo późno. Rano został rozegrany mecz w dwa ognie. Rodzice odebrali swe pociechy o godzinie 9.00.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Sandomierza

07.06.2023

Wycieczka do Sandomierza

  2 czerwca uczniowie klas VIIIa, VIIIb i VII pod opieką wychowawców: pani A. Czechowskiej, pani E. Fortak- Florczyk i pani K. Jędrusińskiej  zwiedzali Sandomierz i okolice. Wycieczka rozpoczęła się  spotkaniem  przy studni na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu z przewodnikiem. Uczniowie zwiedzili  trasę podziemną, Bramę Opatowską, zbrojownię, kościół św. Józefa. Spacerowali po Starym  Mieście, dziedzińcu zamkowym, obejrzeli   ratusz, rynek, zabytkowe kamieniczki. Maszerowali po wzgórzu staromiejskim, przeszli przez ucho igielne, obok Collegium Gostomianum i Domu Długosza. O godzinie 16:00  zwiedzali ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujeździe z miejscowym przewodnikiem. Są to ruiny powstałej w XVII wieku rezydencji pałacowej.  Była to jedna z największych budowli pałacowych w Europie przed powstaniem Wersalu. O godzinie 18 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

Czytaj więcej...

Dzień Mamy i Taty

05.06.2023

Dzień Mamy i Taty

   Z okazji Dnia Mamy i Taty dzieci z klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego zorganizowały spotkanie pod hasłem „Cudownych Rodziców mam”. Na początku uroczystości pani dyrektor Maria Bylinka  przywitała przybyłych gości i złożyła wszystkim rodzicom serdeczne  i gorące życzenia. Następnie dzieci weszły tanecznym krokiem i zaprezentowały układ taneczny do piosenki „Cudownych rodziców mam”. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja montażu słowno-muzycznego wraz z scenkami humorystycznymi. Występ artystyczny zakończył się tańcem do utworu „Toca Toca”. Po odśpiewaniu „100-lat” wszyscy rodzice otrzymali upominki, wykonane przez swoje pociechy. Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem.

Czytaj więcej...

XXX Powiatowy Konkurs Plastyczny

31.05.2023

XXX Powiatowy Konkurs Plastyczny

Dnia 30 maja 2023r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rozstrzygnięciu XXX Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami, pt.Niebo Kopernika, który odbył się w Mediatece w Piotrkowie Trybunalskim. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplom i nagrodę książkową. Była to dla nas szybka i przyjemna lekcja historii.

Czytaj więcej...

Gminny konkurs recytatorski ,,Kocham Ciebie Mamo

29.05.2023

Gminny konkurs recytatorski ,,Kocham Ciebie Mamo".

W dniu 26 maja 2023 r. z okazji Dnia Matki uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnym konkursie recytatorskim ,,Kocham Ciebie, Mamo" zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Moszczenicy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. IV -Maja Szymańska i Maria Deka, kl. V -Wojciech Olejnik, kl. VI -Aleksandra Słowianek, kl. VII - Szymon Król i Oliwia Kawnik. Konkurs rozwijał kulturę ,,żywego słowa". Młodzież mogła rozwinąć umiejętności recytatorskie. Miło nam poinformować, iż nagrody w tym konkursie otrzymały uczennice: Maja Szymańska i Aleksandra Słowianek. Uczniów przygotowały polonistki: Iwona Jędrzejczyk i Agnieszka Czechowska, opiekę na konkursie sprawowała Edyta Jończyk. 

Czytaj więcej...

Majowa wycieczka do Wrocławia klasy 4, 5 i 6

17.05.2023

Majowa wycieczka do Wrocławia klasy 4, 5 i 6

  15 maja 2023 r. uczniowie klasy 4,5 i 6 wspólnie z opiekunami: p. I. Jędrzejczyk, p. J. Nowak, p. A. Marek-Kot oraz p. M. Rogalską wyruszyli wczesnym rankiem zwiedzać Wrocław.  Pierwszym punktem programu była Panorama Racławicka. Jedyne malowidło w Polsce o niespotykanych rozmiarach 15 x114 metrów, które dzięki połączeniu szczególnych zabiegów malarskich i technicznych przenosi widza w czasie , do zupełnie innej rzeczywistości- bitwy pod Racławicami.  Potem zwiedziliśmy Ostrów Tumski- najstarszą zabytkową, część Wrocławia z Archikatedrą św. Jana Chrzciciela, Biblioteką Ossolineum i Uniwersytetem Wrocławskim. Po tak wyczerpującym spacerze udaliśmy się na obiad do Kuźni Smaku. Posileni i pełni energii znaleźliśmy się na Rynku, by tam zmierzyć się w konkurencji drużynowej w poszukiwanie wrocławskich krasnali.  Najlepszymi drużynami okazały się grupy z klasy 5. Po zakupieniu pamiątek pojechaliśmy autokarem do najwyższego wieżowca we Wrocławiu – Skay Tower. Tam odwiedziliśmy Kolejkowo. Wizyta w Kolejkowo to niezwykła podróż przez pomniejszony 25-krotnie świat Wrocławia i jego okolic. Twórcy Kolejkowa stworzyli ogromną makietę, przedstawiającą tętniący życiem Wrocław oraz wspaniały Dolny Śląsk. Na zakończenie naszej wycieczki podziwialiśmy panoramę miasta z 49 piętra budynku Skay Tower z wysokości około 200 metrów. Uczniowie i opiekunowie, pomimo zmęczenia, wrócili pełni wrażeń do domu. 

Czytaj więcej...

Sukces piłkarek

17.05.2023

Sukces piłkarek

   W dniu 11.05 2023r. uczennice z naszej szkoły brały udział w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego Szkół Podstawowych w piłce nożnej w kategorii dziewcząt rocznik 2008- 2009, które odbyły się w Sulejowie. Po emocjonujących rozgrywkach systemem każdy z każdym dziewczęta zajęły 3 miejsce w powiecie.Skład drużyny w bramce Amelia Sałata, Hania Ignatowicz, Nadia Adamus, Kinga Walenczak, Weronika Lewandowska, Angelika Caban, Agata Wolińska, Anita Duda, Aleksandra Januszewska.Gratulacje dla naszych zawodniczek, które godnie reprezentowały naszą szkołę i  gminę Moszczenica.

Czytaj więcej...

W podziękowaniu strażakom

09.05.2023

Dzień Strażaka 2023.

    Z okazji Dnia Strażaka uczniowie naszej szkoły podziękowali dzielnym druhom z działających na naszym terenie jednostek za ich zaangażowanie, trud, gorliwą służbę oraz poświęcenie z jakim dbają o nasze bezpieczeństwo. Swoje uznanie i szacunek okazali podczas uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym odprawionej w intencji strażaków. Do życzeń dołączono słodki upominek w postaci babeczek przygotowanych przez naszych uczniów. Jeszcze raz składamy druhom najserdeczniejsze życzenia tylu samo szczęśliwych powrotów ile wyjazdów do zdarzeń. Dziękujemy uczniom, którzy przerwali swój majowy wypoczynek, aby podzielić się wdzięcznością i radością ze strażakami: Izabelli Szczerbińskiej, Adamowi Kowalskiemu, Szymonowi Królowi, Hannie Ignatowicz, Kindze Walenczak oraz Nadii Adamus.

Czytaj więcej...

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

28.04.2023

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją, uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. 232 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. 8 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, którą rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Uczniowie klas 4-7 pod kierunkiem p. Joanny Nowak zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. 

Czytaj więcej...

 X GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS TRZECICH.

25.04.2023

X GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS TRZECICH.

 Dnia 21.04.2023r.  po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią,  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się X GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS TRZECICH.Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy Moszczenica: z Gazomi, z Moszczenicy, ze Srocka, z Jarost. Udział wzięły też uczennice ze szkoły w Babach. W tym roku uczestnicy pisali dyktando naszpikowane licznymi, różnorodnymi trudnościami ortograficznymi. Uczestnicy wykazali się bogatą znajomością zasad ortograficznych oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce. Również w tym roku patronat objął i nagrody ufundował wójt Gminy Moszczenica – p. Marceli Piekarek.  Prace sprawdzała polonistka i jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad  w Jarostach. W trakcie, gdy jury sprawdzało prace, uczniowie mieli czas poznać się bliżej, pogawędzić przy poczęstunku.  Niektórych uczniów wspierali rodzice, którzy znaleźli czas, by swe pociechy przywieźć na te zmagania. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: dyrektor szkoły Maria Bylinka, Angelika Kawnik, Teresa Włodarczyk, Renata Szklarek, Elżbieta Królikiewicz. LISTA LAUREATÓW:Nagrody:I miejsce – Wojciech Kaźmierczak - SP im. Św. Stanisława Kostki w MoszczenicyII miejsce – Jan Okła -  SP im. św. Stanisława Kostki w MoszczenicyIII miejsce – Jakub Olszewski - SP im. Św. Stanisława Kostki w MoszczenicyIII miejsce – Martyna Dziubecka – SP im. Margarethy Kamprad w JarostachWyróżnienie – Antonina Kleska - SP im. Margarethy Kamprad w JarostachWyróżnienie – Antonina Kopeć – SP im. Janusza Korczaka w BabachWyróżnienie – Julia Migowska - SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach            Laureaci otrzymali  nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy  pamiątkowe długopisyi dyplomy. Nauczycielom wręczono dyplomy z podziękowaniem za pracę włożonąw przygotowanie swych podopiecznych.

Czytaj więcej...

Dzień Ziemi

25.04.2023

Dzień Ziemi

W piątek 21 kwietnia br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. W tym dniu odbył się uroczysty apel poświęcony  edukacji na rzecz ochrony Ziemi. Dzień Ziemi to międzynarodowe święto, które ma na celu promowanie postaw proekologicznych. Jest ono wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy naszej planety.            Uczniowie klas ósmych  odświętnie ubrani pod kierunkiem nauczycielki E. Fortak- Florczyk zaprezentowali montaż  słowno - muzyczny „Moja Ziemia – mój dom”.  Na początku przypomniano trochę historycznych faktów i dat związanych z ustanowieniem Dnia Ziemi. Uczniowie recytowali wiersze,  m.in. Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, mówili co należy zrobić by dbać o nasza planetę. Interpretację głosową utworów poetyckich i czytanie przeplatała piosenka pt. „Moja planeta Ziemia”.    W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę książek ekologicznych. Wykonano  gazetkę - „Moja Ziemia – mój dom”.

Czytaj więcej...

Żonkile. Łączy nas pamięć – projekt w 2023 roku

25.04.2023

Żonkile. Łączy nas pamięć – projekt w 2023 roku

     O wielu lat Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Żonkile. Łączy nas pamięć” organizowanym przez Muzeum Polin w Warszawie. Akcja ma na celu upamiętnić 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie kierowane przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w prelekcjach na zajęciach historii i języka polskiego poruszających tę tematykę, oglądali ze wzruszeniem filmy dotyczące powstania  i starali się zrozumieć słowa „więc może ma to jakiś sens ”. 

Czytaj więcej...

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2023

24.04.2023

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2023

   Kolejna akcja Szkolnego Koła Caritas za nami. Społeczność uczniowska włączyła się do ogólnopolskiej akcji Jałmużna Wielkopostna. Podczas okresu Wielkiego Postu uczniowie składali pieniążki do skarbonek wielkopostnych. Podczas Niedzieli Miłosierdzia skarbonki składano do koszy. Tego samego dnia przed kościołem parafialnym odbyła się kwesta przeprowadzona przez wolontariuszy: Martynę Król, Hannę Ignatowicz, Aleksandrę Woźniak, Oliwię Kawnik, Adama Kowalskiego, Szymona Króla, Tymoteusza Sierocińskiego oraz Gracjana Sierocińskiego. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na finansowanie obiadów dla uczniów z naszej szkoły.Bardzo gorąco dziękuję wolontariuszom za ich czas, zaangażowanie oraz bezinteresowną pomoc. Dziękuję również pani katechetce Żanecie Olejnik za wsparcie naszej akcji.

Czytaj więcej...

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

20.04.2023

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 31 marca 2023r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, po trzyletniej przerwie spowodowanej sytuacją pandemiczną w kraju, odbył się kolejny - VII Gminny Konkurs Recytatorski pt.: „POECI DZIECIOM”. Głównym organizatorem była nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Angelika Kawnik. Pomagały jej dyrektor szkoły     M. Bylinka i koleżanki: Renata Szklarek, Teresa Włodarczyk i E. Królikiewicz. Wójt Gminy Moszczenica p. Marceli Piekarek ponownie objął patronat nad konkursem i był fundatorem nagród.Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Moszczenica. Do udziału zgłosili swych uczniów nauczyciele ze szkół w Gazomi, Jarostach, Moszczenicy, Rękoraju, Srocku i Babach. Każdą szkołę reprezentowało pięciu uczniów. Jury w składzie: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach - p. Bożena Nowak – Justyna, inspektor ds. oświaty – Jolanta Pietrzak, dyrektor  Wolborskiego Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego -  p. Kamila Dubilas, przy ocenie recytacji brało pod uwagę pamięciowe opanowanie utworu, sposób interpretacji, dykcję, akcentowanie oraz ogólny wyraz artystyczny. Po prezentacji konkursowej jury udało się na naradę, a uczestnicy wraz z opiekunami na poczęstunek. Dzieci miały okazję do zawarcia nowych znajomości. Komisja przyznała 5 równorzędnych nagród i 8 równorzędnych wyróżnień.  NAGRODY: Eryk Marusiński – SP im. św. Jana Pawła II w Gazomi Maria Wójcik – SP im. Janusza Korczaka w Babach Filip Stus – SP im. św. Jana Pawła II w Gazomi Krzysztof Piątek – SP im. Janusza Korczaka w Babach Zuzanna Małgorzaciak – SP w Srocku WYRÓŻNIENIA: Alicja Walas – SP w Rękoraju Anna Piasecka – SP w Srocku Paulina Piera – SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach Kacper Łaski  - SP im. św. Jana Pawła II w Gazomi Hanna Deka -  SP im. Janusza Korczaka w Babach Antonina Dalewska – SP w Srocku Jan Witkowski – SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach Helena Korytkowska – SP im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

Czytaj więcej...

Dzień świadomości o Autyźmie.

05.04.2023

,Światowy Dzień Świadomości Autyzmu''

  5 kwietnia w naszej szkole odbył się ,,Światowy Dzień Świadomości Autyzmu''. Na znak solidarności z ludźmi z autyzmem, społeczność szkolna ubrała dziś kolor niebieski. P. Marta Rogalska przygotowała apel,w którym wystąpili uczniowie klasy VI i VII.

Czytaj więcej...

I miejsce w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.

05.04.2023

I miejsce w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.

W dniu 3 kwietnia 2023r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach brali udział w eliminacjach gminnych  ogólnopolskiego turnieju  "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym". Po eliminacjach szkolnych, zostali wyłonieni najlepsi ze szkoły -  dodaje  Joanna Nowak nauczyciel techniki. Skład drużyny: Szymon Antosiak, Szymon Król, Adam Kowalski. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu przepisów drogowych, znajomości znaków drogowych, pierwszej pomocy oraz kolejności pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. W części praktycznej uczniowie pokonywali tor przeszkód, który nie sprawiał większych trudności pomimo jazdy nie na swoich rowerach - mówi pani Nowak. Po podsumowaniu wszystkich punktów z części teoretycznej i praktycznej drużyna z naszej szkoły zajęła I miejsce i będzie reprezentowała gminę Moszczenica w eliminacjach powiatowych w Gomulinie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

Targi Edukacyjne.

05.04.2023

Targi Edukacyjne w Wolborzu.

 W ostatnich dniach uczniowie klas VIII naszej szkoły wzięli udział w Dniach Otwartych w ZSCKU w Wolborzu oraz Czarnocinie, a także w targach edukacyjnych w Wolborzu, gdzie poznali ofertę szkół ponadpodstawowych z powiatu piotrkowskiego.

Czytaj więcej...

Akcja misyjna ,,Wyślij pączka do Afryki''.

30.03.2023

Akcja misyjna ,,Wyślij pączka do Afryki''.

W czwartek 30 marca 2023r. w naszej szkole odbyła się akcja misyjna ,,Wyślij pączka do Afryki 2023". W przeprowadzeniu akcji szczególnie włączyli się uczniowie klasy piątej oraz szóstej. Dzieci oraz nauczyciele z całej szkoły bardzo chętnie wsparli akcję i z wielkim smakiem zajadali się pączkami.

Czytaj więcej...

Nagrody w XI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji ks. Jana Twardowskiego w Moszczenicy

30.03.2023

Nagrody w XI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji ks. Jana Twardowskiego w Moszczenicy

  W dniu 29 marca 2023 r. uczennice naszej szkoły z klas IV- VIII (Maja Szymańska z kl. IV, Kalina Jędrzejczyk z kl. V, Aleksandra Słowianek z kl. VI, Oliwia Kawnik z kl. VII i Weronika Lewandowska z kl. VIII a) wzięły udział w XI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji ks. Jana Twardowskiego organizowanym przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy. Miło nam poinformować, iż uczennice: Aleksandra Słowianek z kl. VI i Weronika Lewandowska z kl. VIIIa otrzymały: Wyróżnienia, zaś Oliwia Kawnik z kl. VII otrzymała: Nagrodę w w/w konkursie. Uczennice biorące udział w  zmaganiach recytatorskich otrzymały słodkie upominki.  W przerwie konkursu zorganizowano dla uczniów poczęstunek. Uczennice przygotowały do występu recytatorskiego: p. Agnieszka Czechowska i p. Iwona Jędrzejczyk. 

Czytaj więcej...

Wycieczka do kręgielni.

30.03.2023

Wycieczka do kręgielni.

W dniu 23 marca z okazji PIERWSZEGO DNIA WIOSNY odbyła się wycieczka do kręgielni do Łodzi. Wyjazd zorganizowany został przez p. Renatę Szklarek.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej ''Młodzież zapobiega pożarom''

17.03.2023

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej ''Młodzież zapobiega pożarom''

  W dniu 15 marca 2023r. 6 uczniów z naszej szkoły brało  udział w eliminacjach gminnych konkursu pt. " Młodzież zapobiega pożarom".  Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy wiekowe klasy I- IV oraz klasy V- VIII. Uczniowie  rozwiązywali test dotyczący wiedzy z zakresu pożarnictwa. W kategorii klas I- IV  uczeń Jan Pirek z klasy III zajął II miejsce, a w kategorii klas starszych Szymon Antosiak  z klasy VIIIa zajął III miejsce. Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie i gratuluję zdobytych miejsc, życząc powodzenia w kolejnych latach – relacjonuje Joanna Nowak- nauczyciel przygotowujący do konkursu.

Czytaj więcej...

APEL PODSUMOWUJĄCY WYNIKI W NAUCE ZA I PÓŁROCZE

16.02.2023

APEL PODSUMOWUJĄCY WYNIKI W NAUCE ZA I PÓŁROCZE

    10 lutego odbył się apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2022/2023. Oklaskami zostali uhonorowani  uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2022-2023.Klasa IPatryk Sarleja              Rozstrzygnięty został konkurs o PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY w BABACH dla najlepszej klasy. Podsumowując ten konkurs brana była pod uwagę aktywność społeczna klas, średnia ocen z zachowania , wyniki w nauce oraz czytelnictwo:III miejsce z liczbą punktów 16  zajęła klasa VIIII miejsce z liczbą punktów 19 zajęła VI miejsce z liczbą punktów 21 zajęła klasa IV      W drugiej części apelu wręczone zostały nagrody w konkursach: Gminny Konkurs Patriotyczny, szkolny konkurs  ,,Anglia w Obiektywie'',  szkolny konkurs ,,Jesienna suknia Matki Bożej'', Ogólnopolski konkurs ortograficzny, powiatowy konkurs recytatorski ,,Duch Romantyzmu".       

Czytaj więcej...

Choinka szkolna.

13.02.2023

Choinka szkolna.

4 lutego odbyła się w naszej szkole zabawa choinkowa zorganizowana przez Radę Rodziców. Uczniowie bawili się przy wspaniałej muzyce Dj Shandy. Liczne zabawy konkursowe przeprowadzone przez nauczycieli, przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz wspaniały humor bawiących się sprawiły, że zabawa byłą wyśmienita i wszystkie dzieci były bardzo zadowolone.

Czytaj więcej...

POMOC DLA TURCJI I SYRII

13.02.2023

POMOC DLA TURCJI I SYRII

     Szkolne Koło Caritas włączyło się do ogólnopolskiej akcji Caritas Polska - Na ratunek ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Wolontariusze przeprowadzili zbiórkę wśród uczniów i pracowników szkoły, jak również podczas zebrań z rodzicami. Pozyskana kwota to 1370,00. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie, wolontariuszom: Oliwii Kawnik, Aleksandrze Woźniak, Adamowi Kowalskiemu, Szymonowi Królowi za przeprowadzenie zbiórek, jak również Izabelli Szczerbińskiej za wykonanie pięknego plakatu. Dziękujemy, że zawsze możemy polegać na Waszej pomocy.

Czytaj więcej...

Dzień babci i dziadka 2023r.

07.02.2023

Dzień Babci i Dziadka 2023r.

        3 lutego  w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III z zaangażowaniem przygotowywały się do tego ważnego dnia. Samodzielnie wykonały zaproszenia i upominki. Podczas spotkania z najbliższymi zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i aktorskie. Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała wiersze przeplatane piosenkami. W drugiej części dzieci zaprezentowały skecze oraz inscenizację bajki  „Wars i Sawa”. Po części artystycznej dzieci zaprosiły gości na słodki  poczęstunek. Po poczęstunku odbyła się wspólna zabawa dzieci z ich dziadkami.

Czytaj więcej...

Choinka szkolna.

03.02.2023

Choinka szkolna.

.

Czytaj więcej...

XIV Powiatowym Turnieju Recytatorskim pt. ,,Duch romantyzmu''

13.01.2023

XIV Powiatowy Turniej Recytatorski pt. ,,Duch romantyzmu'' .

W dniu 16. grudnia 2022 r. uczniowie klas ósmych naszej szkoły wzięli udział w XIV Powiatowym Turnieju Recytatorskim pt. ,,Duch romantyzmu" zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Próchnika w Piotrkowie Tryb. przy wsparciu starostwa powiatu piotrkowskiego. Miło nam poinformować, iż uczeń kl. VIIIb Igor Olejnik otrzymał II miejsce w tym konkursie, a uczennice kl. VIIIa: Angelika Caban i Agata Wolińska zostały wyróżnione. Wszyscy uczniowie biorący udział w  turnieju otrzymali nagrody książkowe, nagrodzeni - bony upominkowe do Empiku. W przerwie konkursu odbył się nastrojowy recital poezji śpiewanej. Uczniów naszej szkoły przygotowała do występu recytatorskiego polonistka Agnieszka Czechowska. Gratulujemy Igorowi i wyróżnionym - Angelice i Agacie!

Czytaj więcej...

Jasełka bożonarodzeniowe - 21.12.2022 r.

02.01.2023

Jasełka bożonarodzeniowe - 21.12.2022 r.

W dniu 21 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyły się wigilie klasowe. Uczniowie wspólnie z wychowawcami podzielili się opłatkiem życząc sobie zdrowia i sukcesów w szkole i nie tylko ... . Potem uczniowie klasy V i klasy IV zaprezentowali występ bożonarodzeniowy pt.  „Jeden zero dla Nieba”. Występ miał ukazać istotę walki dobra ze złem , zwycięstwa dobroci i pokoju w tak szczególnym dniu jakim są narodziny Dzieciątka Jezus. Widzowie obserwowali walkę Nieba z Piekłem, gdzie ostatecznie zwycięstwo odniosło Niebo. Występ został przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Iwony Jędrzejczyk i p. Żanety Olejnik, scenografię przygotowała p. Elżbieta Królikiewicz zaś oprawą muzyczną zajęła się p. Maria Bylinka.

Czytaj więcej...

Ozdoby świąteczne wykonane przy użyciu pisaków Banach 3D.

16.12.2022

Ozdoby świąteczne wykonane przy użyciu pisaków Banach 3D.

Z okazji zbliżających się świąt uczniowie klas 4-8 SP im. Janusza Korczaka w Babach wydrukowali świąteczne ozdoby przy użyciu pisaków Banach 3D. Praca sprawiła wszystkim dużo zabawy. Pisaki zostały zakupione w ramach projektu Laboratorium Przyszłości.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

16.12.2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa W bibliotece szkolnej przygotowano wernisaż prac konkursowych uczniów. Bibliotekarz Elżbieta Fortak- Florczyk                    

Czytaj więcej...

Apel dot. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

12.12.2022

Apel dot. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

W piątek 9 grudnia odbył się apel przygotowany przez Samorząd Uczniowski i Samorząd Świetlicy dot. 33 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Uczniowie przypomnieli zgromadzonym, że KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Polska była inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja weszła w życie w 1990 r. Stronami konwencji jest 195 państwa (czerwiec 2015 r.). Polska ratyfikowała konwencję w 1991 r. Społeczność szkolna z wielką uwagą i zainteresowaniem wysłuchała jakie prawa mają dzieci ale również jakie obowiązki.

Czytaj więcej...

Mobilne Laboratorium Przyszłości.

09.12.2022

Mobilne Laboratorium Przyszłości.

7 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z edukatorami Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Podczas zajęć uczniowie klas 5-8 zgłębiali tematykę druku 3D oraz elementy podstaw sztucznej inteligencji.

Czytaj więcej...

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

01.12.2022

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. W naszej szkole odbyły się konkursy: plastyczny o tematyce HIV\AIDS zorganizowanym przez p. E. Jończyk oraz Konkurs wiedzy teoretycznej o wyżej wymienionej tematyce i uzależnieniach, który zorganizowała p. B. Nowak.Najlepsze prace zostały nagrodzone, a nagrody wręczyła p. dyrektor M.Bylinka na forum społeczności szkolnej podczas apelu., który odbył się pierwszego grudnia.. Nagrody zasponsorowała Komisja do Spraw Profilaktyki Uzależnień przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy, za co serdecznie dziękujemy.W konkursie plastycznym nagrody otrzymali:1. Amelia Sałata - kl.8b2. Tymoteusz Sierociński - kl8a3. Adam Bąbol -kl.8aNagrody za najlepsze wyniki w wewnątrzszkolnym konkursie wiedzy o HIV i/AIDS i uzależnieniach otrzymali:I miejsce : Igor Olejnik - kl.8bII miejsce: Agata Wolińska - kl. 8aIII miejsce : Oliwia Kawnik -kl. 7IV miejsce: Alan Deka -kl.8aV miejsce : Kinga Waleńczak - kl.8bVI miejsce - Adam Bąbol - kl.8

Czytaj więcej...

Dyskoteka andrzejkowa 2022

01.12.2022

Dyskoteka andrzejkowa 2022

30 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa, której organizatorami był Samorząd Szkolny i Samorząd Świetlicy. Podczas zabawy poza wyśmienitą zabawą taneczną nie zabrakło wróżb i konkursów. 

Czytaj więcej...

Powiatowy konkurs plastyczny ,,Oddaj krew – zostań ratownikiem życia

30.11.2022

Powiatowy konkurs plastyczny ,,Oddaj krew – zostań ratownikiem życia"

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach licznie wzięli udział w konkursie plastycznym na szczeblu powiatowym organizowanym przez Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Krwinka”.Konkurs został zorganizowany z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa” pod hasłem – „ Oddaj krew – zostań ratownikiem życia”.Dwudziestu uczniów z klas I – VI wzięło udział w zmaganiach plastycznych. Zdobyliśmy osiem wyróżnień w obu kategoriach:Artur Foszmanowicz kl. VI;Uczennica kl. V – Kalina Jędrzejczyk zdobyła III miejsce. 27 listopada 2022r., podczas uroczystej gali w Sulejowie  otrzymała puchar ufundowany przez Starostę Powiatowego. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie plastycznej.

Czytaj więcej...

Kolejny sukcesów uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach

29.11.2022

Kolejny sukcesów uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach

Uczennice  ze   Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Babach reprezentowały powiat piotrkowski w Półfinale Wojewódzkim w unihokeju w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2008-2009, który odbył się w Woli Krzysztoporskiej w dniu 28.11.2022r. W zawodach uczestniczyły 3 drużyny dziewcząt. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Dziewczęta z SP Baby wygrały z SP nr2 Opoczno1:0 i zremisowały 1:1 z SP nr8 Tomaszów Mazowiecki, tym samym uzyskując 3punkty, tyle samo co SP Tomaszów Maz., tylko 1 bramka dzieliła nas od zwycięstwa turnieju- relacjonuje Joanna Nowak. W wyniku sportowej rywalizacji   drużyna dziewcząt w składzie: Amelia Sałata, Hanna Ignatowicz, Kinga Walenczak, Angelika Caban, Anita Duda,  Aleksandra  Januszewska, Weronika Lewandowska, Nadia Adamus, Agata Wolińska  zajęła II miejsce. Gratulujemy!!!  

Czytaj więcej...

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2008-2009

28.11.2022

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2008-2009

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach brali udział po wcześniejszych eliminacjach gminnych w Mistrzostwach Powiatu w Szachy .Nasi uczniowie zajęli 3 miejsce w powiecie pokonując drużynę z SP Gorzkowice, SP Sulejów, remisując z  drużyną z SP Rozprza i przegrywając z SP Szydłów- relacjonuje nauczyciel wychowania fizycznego Joanna NowakSkład drużyny: I szachownica -  Gracjan Sierociński, II szachownica -  Igor Ruciński, III szachownica Igor Olejnik, IV szachownica  Amelia Sałata. Gratulacje!!!

Czytaj więcej...

Dzień Pluszowego Misia

28.11.2022

Dzień Pluszowego Misia

W dniu 25.11.2022 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i  klas I-III naszej szkoły uczestniczyły w obchodach  Dnia Pluszowego Misia, zorganizowanych przez bibliotekę szkolną. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek moda na misie nie przemija. Tego dnia  dzieci przyszły do szkoły ze swoim małym lub dużym przyjacielem -  Misiem.  Przyniesiono  misie małe, średnie i bardzo duże, białe, brązowe, zielone,  a każdy był piękny i wyjątkowy. Dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały pracę plastyczną - portret misia. Dodatkowo uczniowie mogli obejrzeć w bibliotece wystawę książek o misiach.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeja

28.11.2022

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeja

Tym razem uczennice i uczniowie ze Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach brali udział w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeja w kategorii Dzieci  rocznik 2010 i młodsi, które odbyły się w Woli Krzysztoporskiej w dniu 25.11.2022r. W wyniku sportowej rywalizacji   drużyna dziewcząt w składzie: Aleksandra Słowianek, Iza Kawnik, Bianka Sierocińska, Maria Krajewska, Hanna Janiec, Urszula Ratajczyk, Maja Szymańska zdobyła II miejsce. Chłopcy zaś w  wyniku sportowej rywalizacji zajęli  IV miejsce  Skład drużyny chłopców: Hubert Zając, Wiktor Zając, Alan Traczyk, Adam Kowalski, Igor Lewandowski,  Adam Ruciński, Tomasz Ratajczyk, Szymon Fałek  Gratuluję wszystkim i życzę dalszych sukcesów sportowych, oby duch walki zawsze nam towarzyszył i spełniały się nasze marzenia -  nauczyciel wychowania fizycznego Joanna Nowak

Czytaj więcej...

Spotkanie z autorką książek historycznych Magdaleną Milerowską

24.11.2022

Spotkanie z autorką książek historycznych Magdaleną Milerowską.

W ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole 14 listopada odbyło się spotkanie z  mgr Magdaleną Milerowską, pracownikiem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu udział wzięli  uczniowie klasy piątej i szóstej.  Autorka ciekawie opowiadała o swoich książkach i  pracy. Przyniosła pozycje naukowe, w których umieszczone zostały artykuły jej autorstwa na temat pracy zawodowej. Mówiła o specyfice pracy na uczelni, zachęcała do czytania książek, gdyż, jak stwierdziła, stanowi ono przepustkę do ciekawych zawodów związanych, np. z podróżowaniem. Na zakończenie uczniowie  podziękowali autorce za spotkanie.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeja

24.11.2022

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeja

Uczennice i uczniowie ze Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach brali udział w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeja w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2008-2009, które odbyły się w Woli Krzysztoporskiej w dniu 22.11.2022r.W wyniku sportowej rywalizacji   drużyna dziewcząt w składzie: Amelia Sałata, Hanna Ignatowicz, Kinga Walenczak, Angelika Caban, Anita Duda,  Aleksandra  Januszewska wywalczyła I miejsce i będzie reprezentowała powiat piotrkowski w rejonowych zawodach w dniu 28.11.2022r. Gratulujemy i życzymy powodzenia.Chłopcy zaś w  wyniku sportowej rywalizacji zajęli  V miejsce  Skład drużyny chłopców: Igor Poszumski, Szymon Antosiak, Jan Pełka, Aleks Kwaśniewski, Kacper  Krawczyk, Igor Ruciński, Alan Deka, Adrian Klimczak  Gratulujemy!Ogromny sukces i wielka radość ze zwycięstwa, od co najmniej  10 lat jesteśmy najlepsi w gminie w unihokeja, na powiatach  ciągle zdobywaliśmy 2 albo 3 miejsce zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, ten dzień zapamiętamy na długo- dodaje Joanna Nowak nauczyciel wychowania fizycznego.  

Czytaj więcej...

TYDZIEŃ HYMNU 07.11.2022 r. – 10.11.2022 r.

15.11.2022

TYDZIEŃ HYMNU 07.11.2022 r. – 10.11.2022 r.

  W dniach 07-10 listopada 2022 r. odbył się Tydzień Hymnu w naszej szkole. Codziennie przed rozpoczęciem zajęć szkolnych uczniowie śpiewali wspólnie 4 zwrotki hymnu narodowego.  Dnia 9 listopada 2022 r. uczniowie klasy III pod okiem wychowawcy. P. Elżbiety Królikiewicz  przygotowali apel z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. Oprócz recytacji nie zabrakło pieśni patriotycznych. Po apelu uczniowie podziękowali i upamiętnili wkład w walkę o niepodległość powstańcom warszawskim w ramach akcji BohaterON, w których szkoła uczestnicy od wielu lat. Potem przyszedł czas na zmagania młodych recytatorów w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej. Konkurs został przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VIII. W kategorii klas I-III wzięło udział 19 uczestników, zaś w klasach IV-VIII – 14 osób. Szkolnym koordynatorem akcji BohaterOn i organizatorem konkursu recytatorskiego  jest p. Iwona Jędrzejczyk. Spośród 33 uczestników jury w składzie : dyrektor szkoły: p. M. Bylinka, p. M. Rogalska i p. K. Jędrusińska  przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: W kategorii klas I-III : I miejsce – Krzysztof Piątek z kl. 2II miejsce – Iga Bogusławska z kl. 2, Nadia Klimczak z kl. 2, Jakub Kwiatkowski z kl. 2 III miejsce – Liliana Włudarczyk z kl. 2 Wyróżnienia- Zuzanna Poszumska z kl. 3, Nikola Janas z kl. 3W kategorii klas IV-VIII : Nagroda Grand Prix – Agata Wolińska z kl. 8AI miejsce- Weronika Lewandowska z kl. 8A , Izabela Kawnik z kl. 5II miejsce- Maja Szymańska zkl. 4, Adam Piątek z kl. 4, Szymon Król z kl. 7 III miejsce-  Wiktor Zając z kl. 5, Wojciech Olejnik z kl. 5 Dyplomy  i nagrody zostaną wręczone na apelu szkolnym. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym. 

Czytaj więcej...

Ślubowanie pierszaków.

15.11.2022

Ślubowanie pierwszaków.

10 XI 2022r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: dyrektor szkoły p. Maria Bylinka, przewodnicząca Rady Rodziców p. Wioletta Nowak-Kawnik oraz rodzice pierwszoklasistów. W podniosłej atmosferze uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, pilnie się uczyć, szanować pracę swoją i innych. Po złożeniu ślubowania, dyrektor szkoły dokonała symbolicznego pasowania. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki oraz udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Czytaj więcej...

Wycieczka kl. 4-6 do Sandomierza i Krzyżtoporu.

09.11.2022

Wycieczka kl. 4-6 do Sandomierza i Krzyżtoporu.

  Dnia 07.11.2022 r. w ramach programu Poznaj Polskę uczniowie klas 4-6 wzięli udział w wycieczce do Sandomierza i Krzyżtoporu. Pierwszym punktem zwiedzania był ratusz , który można uznać za jeden z najpiękniejszych ratuszy w Polsce. Potem udaliśmy się pod Bramę Opatowską, jedyną zachowaną bramę wjazdową do miasta, która wchodziła w skład murów obronnych. Kolejnym celem był Kościół św. Józefa.  Potem przemierzyliśmy szlak planu zdjęciowego do filmu „Ojciec Mateusz”. Następnie  przeszliśmy przez Ucho Igielne w kierunku Zamku królewskiego Kazimierza Wielkiego, który został wzniesiony w XIV wieku, jednak nie przetrwał zbyt długo z racji wysadzenia go w powietrze przez Szwedów w 1656 roku.  Na placu zamkowym podziwialiśmy panoramę Sandomierza i okolic. Kolejny kierunek, który obraliśmy to Kamienica Oleśnickich, w której znajduje się wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej. Schodząc do podziemi dowiedzieliśmy się, że jest to system XIV i XV-wiecznych piwnic, w których sandomierscy kupcy składowali towary handlowe. Trasa prowadzi pod 8 kamienicami , a najgłębsze wyrobiska sięgają 12 metrów. Potem był czas na poznanie uzbrojenia w tzw. Zbrojowni. Nie zabrakło przy tym śmiechu i dobrej zabawy. Był czas na przymiarki, zdjęcia i „pojedynki na szable”. Po tak wyczerpujących punktach programu udaliśmy się na obiad w niebyle jakim miejscu a mianowicie w restauracji Ciżemka, położonej w sercu rynku sandomierskiego. Restauracja to kamienica pochodząca z XVI wieku. Po obiedzie wspólnie z opiekunami; p. Iwoną Jędrzejczyk, p. Joanną Nowak, p. Adaminą Marek-Kot i p. Martą Rogalską zakupiliśmy pamiątki i sandomierskie słodycze dla bliskich. Posileni wyruszyliśmy w stronę autokaru, by zaliczyć ostatni punkt naszego programu – zamek Krzyżtopór. Są to ruiny powstałej w XVII wieku rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to jedna z największych budowli pałacowych w Europie przed powstaniem Wersalu. Od 2018 ma status pomnika historii. Kiedy opuszczaliśmy ruiny zamku zapadał zmrok co dodawało tajemniczości temu miejscu, ale i było dla nas sygnałem, że należy wracać do domu. 

Czytaj więcej...

Wycieczka kl 7-8 do Krakowa

08.11.2022

Wycieczka kl 7-8 do Krakowa

Dnia 4.11.2022 r. w ramach programu Poznaj Polskę uczniowie klas 7-8 wzięli udział w wycieczce do Krakowa. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od podziwiania różnorodności flory Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem przewodnim były "Ciekawostki z życia roślin". Przewodnicy zapoznali nas z roślinnością akwarystyczną, kwiatami, krzewami i wspaniałymi wieloletnimi drzewami. Poznaliśmy metody przystosowania roślin do życia w różnych środowiskach, zobaczyliśmy nietypowe dla naszego klimatu bananowce oraz roślinność z Azji czy Ameryki Północnej i Południowej. W szklarniach Holenderka i Jubileuszowa mogliśmy podziwiać wspaniałe gatunki storczyków oraz roślin cieplarnianych. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie historycznego zespołu Miasta Krakowa. Spacerkiem przeszliśmy na Wzgórze Wawelskie. Poznając historię tego miejsca udaliśmy się do Katedry. Tutaj dowiedzieliśmy się o tym, dlaczego miejsce to stało się kościołem polskich królów, poznaliśmy historię związanych z Katedrą świętych, podziwialiśmy wspaniały wystrój kościoła, witraże, udaliśmy się na wieżę z Dzwonem Zygmunta, zwiedziliśmy podziemia z Grobami Królewskimi. Po opuszczeniu Katedry udaliśmy się na spacer śladami królów Drogą Królewską. Przeszliśmy zabytkowymi ulicami: Kanonicza i Grodzka pod okno papieskie, z którego niegdyś przemawiał św. Jan Paweł II. Kolejnym etapem wycieczki był rynek, na którym wysłuchaliśmy hejnału z wieży kościoła mariackiego oraz zwiedziliśmy Bazylikę Mariacką. Wewnątrz obejrzeliśmy mistrzowskie dzieło - ołtarz Wita Stwosza, Krucyfiks Tęczowy, Prezbiterium z olśniewającymi stallami. Uczniowie zmęczeni, ale i radośni już planują kolejną wycieczkę.

Czytaj więcej...

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie klas 1 – 3 w ramach projektu Poznaj Polskę

08.11.2022

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie klas 1 – 3 w ramach projektu Poznaj Polskę.

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie klas 1 – 3 w ramach projektu Poznaj PolskęDnia 27.10.2022r. klasy 1 – 3 pojechały na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Najpierw dzieci w Centrum Nauki da Vinci mogły  zobaczyć modele wynalazków i reprodukcje obrazów słynnego Leonarda, a nawet spróbować samemu wykonać jego projekty w wirtualnej rzeczywistości. Korzystały z  mnóstwa interesujących stanowisk do eksperymentów, jak Dzwony Rurowe, Kołyska Newtona czy Wir Wodny. W Jaskini Raj uczniowie zachwycali się bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Zainteresowanie wzbudziły nietoperze i pająki. Zaciekawienie wzbudził Zamek Królewski w Chęcinach – z przełomu XIII i XIV wieku. Największe poruszenie wzbudziła sala tortur i baszty. Po obiedzie w Zajeździe pod Srebrną Górą w Chęcinach wyruszono w kierunku Kielc.W Rezerwacie Przyrody Kadzielnia dzieci obserwowały liczne zjawiska tektoniczne, mineralizacyjne i różne formy krasowe. Zobaczyły, jaka roślinność porasta skały i jak wygląda amfiteatr. W drodze powrotnej na dzieciach duże wrażenie wywarł dąb Bartek -  najstarsze drzewo w Polsce. Były zdziwione, że jest tak rozłożyste i potężne, bo na zdjęciach na takie nie wyglądało.   

Czytaj więcej...

Wycieczka do Łodzi klas 1 – 3 w ramach projektu Poznaj Polskę

08.11.2022

Wycieczka do Łodzi klas 1 – 3 w ramach projektu Poznaj Polskę

Wycieczka do Łodzi klas 1 – 3 w ramach projektu Poznaj PolskęDnia 11.10.2022r. klasy 1- 3 wybrały się na wycieczkę do Łodzi.  Najpierw była wspaniała zabawa na Ulicy Żywiołów w EC1. Jest to 5 stref tematycznych dotyczących: wody, ziemi, życia, ognia i powietrza. Wystawa dawała możliwość samodzielnego poszerzania wiedzy o świecie poprzez przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów. Frajdą były wspinanie się na pająka z lin, zjeżdżanie z dużych zjeżdżalni, wspinanie po ścianie wspinaczkowej. Potem wszyscy udali się do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Wystawa archeologiczna – to podróż przez 100 tysięcy lat rozwoju człowieka na terenach Polski.  Wystawa etnograficzna pokazywała, jak ludzie żyli na wsi przez ostatnie 150 lat. Z tą wystawą wiązały się warsztaty pt.: „Sypanki”. Wszyscy dowiedzieli się, że w centralnej Polsce istniała kiedyś tradycja obrazów sypanych piaskiem i że zwyczaj ten praktycznie już dzisiaj zapomniany związany był z okresem świąt Wielkiej Nocy i wigilią Zielonych Świątków. Zaskoczeniem było to, że wzory sypane na podłogach wiejskich chałup i na podwórzach zagród, miały chronić przed złem i sprowadzać dobrobyt. Dzieci wykonały własnoręcznie obrazy tą techniką.Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Orientarium  i  ZOO. W tym nowoczesnym pawilonie można było obserwować życie w podwodnym świecie. Duże wrażenie zrobiły rekiny i pływający słoń oraz rafa koralowa. Przyjemnością był też spacer po ZOO i obejrzenie na własne oczy egzotycznych zwierząt.Wycieczka była bardzo udana. Sprawiła wszystkim radość.  

Czytaj więcej...

Wycieczka klas ósmych do Oświęcimia.

03.11.2022

Wycieczka klas ósmych do Oświęcimia.

  W dniu 2 listopada 2022 r. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach pod opieką pani Elżbiety Fortak-Florczyk i pani Iwony Jędrzejczyk  udali się do Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z historią naszego kraju oraz uczczenie pamięci ofiar zbrodni nazistowskich i holokaustu. Gdy weszliśmy na teren Muzeum przed nami ukazał się słynny napis: „Arbeit macht frei” czyli: „Praca czyni wolnym”. Po przekroczeniu bramy młodzi ludzie poczuli powagę miejsca, w którym się znajdowali. Udaliśmy się do kilku budynków, w których można było zobaczyć i uświadomić sobie, co tak naprawdę działo się w Auschwitz. To była realistyczna i poruszająca lekcja historii. Puste cele,  fotografie na ścianach czy bloki z osobistymi rzeczami więźniów to tylko część przerażającego obrazu obozu. Następnie udaliśmy się pod ścianę straceń i blok 11 zwany blokiem śmierci. Przewodnik pokazał zwiedzającym także celę św. Maksymiliana Kolbe. Kolejnym punktem wyjazdu był obóz Birkenau. Wejście do niego stanowiła ogromna brama wjazdowa, przez którą kiedyś przejeżdżały pociągi przywożące więźniów z całej Europy. Na terenie tego obozu uczniowie mogli zobaczyć pozostałości po barakach, w których przetrzymywano więźniów, a na samym końcu zobaczyć można było ruiny komór gazowych z krematoriami. Po zwiedzaniu udaliśmy się do MCEAH w Oświęcimiu na warsztaty pod tytułem „Nie bądźcie obojętni!- przesłanie świadków Auschwitz”. Zajęcia były momentem refleksji nad znaczeniem historii Auschwitz we współczesnym świecie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wypowiedziami byłych więźniów Auschwitz i omówienia ich przesłań dla następnych pokoleń. Podczas drugiej części warsztatu młodzież zastanowiła się nad aktualnością owych przesłań oraz możliwościami własnego zaangażowania się w działania na rzecz poprawy otaczającego ich świata. Wycieczka była dla wszystkich wyjątkową i poruszającą lekcją historii. Ta wyprawa na pewno utkwi w pamięci młodzieży jeszcze długi czas.

Czytaj więcej...

DBAMY I PAMIĘTAMY !!!

03.11.2022

DBAMY I PAMIĘTAMY !!!

 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach dbają od wielu lat o cmentarz żołnierski w Kiełczówce. Rokrocznie przeprowadzana jest akcja ZNICZ, w której uczniowie zapalają znicze na cmentarzu żołnierskim tuż przed Świętem Zmarłych. Opiekę nad pracami porządkowymi i akcję ZNICZ koordynuje nauczyciel historii, p. I. Jędrzejczyk. 

Czytaj więcej...

Akcja KROKUS

25.10.2022

Akcja KROKUS

W ramach Projektu Krokus organizowanego przez Muzeum Galicja w Krakowie  uczniowie naszej szkoły posadzili cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitną na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu, w tym podopiecznych Patrona naszej szkoły, Janusza Korczaka.  Uczestnictwo w projekcie młodzieży szkolnej przybliża jej pojęcia tolerancji i szacunku, a także pozwala poznać skutki dyskryminacji i wykluczenia innych nacji. Szkolnym koordynatorem akcji jest p. Iwona Jędrzejczyk. 

Czytaj więcej...

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów.

20.10.2022

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach w bieżącym roku brała udział w kolejnej edycji kampanii „Mała książka - wielki człowiek ”. 18 października 22 pierwszoklasistów otrzymało od Instytutu Książki darmowe Wyprawki Czytelnicze. W skład Wyprawki wchodzi:·        książka „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów  polskich autorów dziecięcych;·       broszura informacyjna dla rodziców- jak wspierać dziecko w nauce czytania;Otrzymane Wyprawki pomogą rozbudzić dziecięcą wyobraźnię  i niekończącą się pasję czytania. Organizacją kampanii czytelniczej w szkole zajęła się bibliotekarka E. Fortak- Florczyk. 

Czytaj więcej...

Dzień Papieski z Caritas

18.10.2022

Dzień Papieski z Caritas

   Kolejny Dzień Papieski w naszej szkole został zorganizowany 17.10.2022 r. Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodzin cała społeczność szkolna mogła cieszyć się pysznymi wypiekami. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice i babcie przygotowali najlepsze pod słońcem ciasta, rogaliki, mufinki. Wszystkie słodkości znalazły się w brzuchach smakoszy w oka mgnieniu. Serdecznie dziękuję autorom cudownych wypieków oraz uczniom, którzy pomagali przy ich dystrybucji, jak również Pani Żanecie Olejnik i Pani Katarzynie Kowalskiej, które zawsze okazują nam pomoc i serce. 

Czytaj więcej...

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

20.10.2022

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dniu 12 października 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Maria Bylinka wygłosiła przemówienie, w którym zawarła podziękowania nauczycielom i pracownikom oświaty za ich trud włożony  w kształcenie i wychowanie dzieci oraz przyznała nagrody pieniężne. W tym roku otrzymali je nauczyciele: Dorota Olczyk, Joanna Nowak, Iwona Jędrzejczyk, Agnieszka Czechowska i Elżbieta Królikiewicz, a także pracownicy: Barbara Grzesik, Wioletta Sońta, Beata Latocha i Wioletta Nowak. W imieniu wójta gminy Moszczenica P. Marcelego Piekarka wypowiedział się wicewójt P. Krzysztof Jędrzejczyk, dziękując nauczycielom i pracownikom oświaty, proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Żernicki oraz przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły Wioletta Nowak-Kawnik. Następnie uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i zgromadzeni goście obejrzeli satyryczne przedstawienie w wykonaniu uczniów klas ósmych pt. ,,Pokaz pomocy szkolnych", które przygotowała polonistka Agnieszka Czechowska. Nauczyciele, pracownicy i gości otrzymali ozdobne zakładki do książek. Dekoracje oraz upominki przygotowała Elżbieta Królikiewicz.

Czytaj więcej...

Codeweek

17.10.2022

Udział w Europejskim Kodowaniu

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły biorą udział w Europejskim Kodowaniu. Tegoroczny Codeweek odbywa się w dniach od 8 do 23 października. 

Czytaj więcej...

Wycieczka do Straży Pożarnej uczniów Oddziału Przedszkolnego.

06.10.2022

Wycieczka do Straży Pożarnej uczniów Oddziału Przedszkolnego.

W dniu 29 września dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się do remizy strażackiej. Spotkały się z komendantem OSP w Babach  p. Arkadiuszem Kubalą, który w ciekawy sposób opowiedział o odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dzieci miały okazję zobaczyć sprzęt, z którego strażak korzysta podczas gaszenia pożaru oraz jego ubiór. Obejrzały pojazd bojowy wykorzystywany podczas akcji i jego wyposażenie. Wielką atrakcją dla wszystkich było wejście do wozu strażackiego. Pan strażak pozwolił dzieciom przymierzyć hełm, rozwinąć wąż. Wycieczka wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Dziękujemy za wspaniałą lekcję Panu Komendantowi.

Czytaj więcej...

SPRZĄTANIE ŚWIATA

22.09.2022

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 16 września, zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która promuje działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Wszystkie śmieci są nasze”. Uczniowie zostali poinstruowani o zasadach zbierania odpadów, wyposażeni w rękawiczki i worki. Mimo chłodu, ochoczo zaangażowali się w pracę na rzecz ochrony środowiska. Dzieci z klasy III sprzątały teren i okolice szkoły. Uczniowie klasy IV - las. Cmentarz wojenny porządkowały klasy V i VI. Uczniowie klas VII i VIIIb sprzątali drogę na dworzec i okolice dworca. Natomiast VIII a okolice kościoła, plac i drogę na cmentarz. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach pod opieką nauczycieli po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej.

Czytaj więcej...

Laboratorium Przyszłości

18.10.2022

Laboratorium przyszłości

 Zaczynając od roku szkolnego 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach będzie realizowała projekt „Laboratorium przyszłości''. Pozyskaliśmy wiele ciekawych pomocy tj. drukarkę cyfrową i pisaki 3D, roboty ,,Genibot'', aparat cyfrowy,  teleskop, microporty, mikrofony, wizualizer.  Na załączonych zdjęciach przedstawione są pierwsze  efekty pracy: wykorzystanie długopisów 3D podczas zajęć z informatyki oraz praca z robotami „Genibot” na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej. 

Czytaj więcej...

Podziękowania za pomoce dla Oddziału Przedszkolnego.

22.09.2022

Podziękowania za pomoce dla Oddziału Przedszkolnego.

Pewnego wrześniowego dnia 2022r. do naszej sali oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach zawitała „Dobra Wróżka” i przyniosła nam mnóstwo nowych zabawek. Bardzo, bardzo dziękujemy „Dobra Wróżko” za dary, którymi już się świetnie bawimy i obiecujemy je szanować, aby inne dzieci za rok też mogły cieszyć się wspaniałymi zabawkami. Wdzięczne „Zerówiaki” wraz z wychowawczynią.

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta RP

02.09.2022

Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta RP

Narodowe Czytanie  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyło się dnia 2 września 2022 r. w klasach młodszych podczas spotkań z wychowawcą, a w klasach starszych - na zajęciach z wychowawcą. Przeczytano  balladę ,,Romantyczność" ze zbioru ,,Ballady i romanse " Adama Mickiewicza, ważną dla polskiego romantyzmu.  W szkolnej bibliotece z tej okazji została zorganizowana wystawa utworów wieszcza narodowego Adama Mickiewicza.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

02.09.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

 W dniu 1 września 2022 r. o godz. 8.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała  Dyrektor szkoły Maria Bylinka, która gorąco powitała wszystkich obecnych. W swoim przemówieniu przedstawiła ogólny zarys organizacji pracy naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. Pani Dyrektor i zaproszeni goście życzyli uczniom powodzenia w nauce a nauczycielom i pracownikom radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

29.08.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022r. o godz. 8.00.Serdecznie zapraszamy.Dowóz:Gościmowice Powęziny:  7.00Raciborowice : 7.15Powrót ok. godz.10

Czytaj więcej...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021-2022.

24.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021-2022.

            Rok szkolny 2021/2022 za nami. W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach od samego rana było uroczyście. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję  do następnej klasy, a ósmoklasiści ukończyli szkołę podstawową. Gratulacje, podziękowania oraz życzenia spokojnego wypoczynku przekazali  zaproszeni goście: wójt Gminy Moszczenica - p. Marceli Piekarek, , ksiądz proboszcz Krzysztof Żernicki,  zastępca wójta Gminy Moszczenica – p. Krzysztof Jędrzejczyk, radny Rady Gminy - p. Bartłomiej Masiarek oraz przewodniczący Rady Rodziców - p. Rafał Jędrusiński. Wręczono listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Złożone zostały podziękowania Radzie Rodziców uczniów klasy ósmej. Wręczone zostały nagrody za najlepsze osiągnięcia w roku szkolnym 2021-2022. Najlepszym absolwentem został Dawid Jędrusiński. Po wręczeniu nagród (a było ich bez liku) ósmoklasiści podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za edukację, opiekę i wychowanie przez te wszystkie lata szkolne. Uczniowie z klasy siódmej przygotowali niespodziankę dla absolwentów w formie  tańca towarzyskiego w wykonaniu ucznia kl. VIIb Leona Mołdowskiego wraz z partnerką. Później spotkania w klasach, pożegnania, łzy, obietnice powrotu i  upragnione wakacje. Życzymy wszystkim pogodnych wakacyjnych dni:)

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2021-2022

20.06.2022

Zakończenie roku szkolnego 2021-2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 24 czerwca 2022r. o godz. 8.00.Serdecznie zapraszamy.Odjazd autobusu tj. w dni nauki szkolnej.Powrót ok. godz.10

Czytaj więcej...

Apel SU - posumowanie II półrocza roku szkolnego 2021-2022

22.06.2022

Apel SU - posumowanie II półrocza roku szkolnego 2021-2022

   22 czerwca odbył się apel SU podsumowujący II półrocze roku szkolnego 2021/2022. Oklaskami zostali uhonorowani  uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2021-2022.Klasa I    Bartosz ZielonkaRozstrzygnięty został konkurs o PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY w BABACH dla najlepszej klasy. Podsumowując ten konkurs brana była pod uwagę aktywność społeczna klas, średnia ocen z zachowania , wyniki w nauce oraz czytelnictwo:III miejsce z liczbą punktów 10  zajęła klasa.II miejsce z liczbą punktów 14 zajęła IVI miejsce z liczbą punktów 15 zajęła klasa VIIb     W drugiej części apelu wręczone zostały nagrody w konkursach:  - Szkolny Mistrz Lektur - Szkolny Konkurs Frazeologiczny - Ulubiony Bohater Baśni Andersena - Najlepszy Czytelnik Roku - Turniej wiedzy o Januszu Korczaka - Szkolny konkurs recytatorki poezji patriotycznej - Szkolny konkurs wiedzy o sporcie - Szkolny konkurs matematyczny - Szkolny konkurs oszczędzania SKO - Dyplomy za aktywny udział w Szkolnym Klubie Sportowym - Ogólnopolski konkurs ,,Z ortografią na co dzień"

Czytaj więcej...

MIĘDZYNARODOWY SUKCES KALINY JĘDRZEJCZYK

23.06.2022

MIĘDZYNARODOWY SUKCES KALINY JĘDRZEJCZYK

   Kalina Jędrzejczyk, uczennica klasy 4 zdobyła I miejsce w kategorii: Poezja klasy  4-8 w IX Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych zorganizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem konkursu było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy  Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej oraz budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego. W w/w konkursie wzięło udział kilkoro uczniów z naszej szkoły: Kalina Jędrzejczyk (z kl. 4) i Dawid Jędrusiński (z kl. 8) w kategorii: Poezja klasy 4-8, Izabela Szczerbińska (z kl. 6) w kategorii: Praca plastyczna w klasach 4-8  i Tymoteusz Sierociński (z kl. 7a) w kategorii: Projekt serii znaczków pocztowych w kl. 4-8. 21 czerwca 2022 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym. Kalina Jędrzejczyk uczestniczyła w gali wspólnie z p. Iwoną Jędrzejczyk. Na gali nie zabrakło pięknych pieśni patriotycznych a co najważniejsze, swoją obecnością zaszczyciła wszystkich córka Witolda Pileckiego p. Zofia Pilecka- Optułowicz. 

Czytaj więcej...

PRZEDWAKACYJNE PORZĄDKI NA CMENTARZU ŻOŁNIERSKIM

23.06.2022

PRZEDWAKACYJNE PORZĄDKI NA CMENTARZU ŻOŁNIERSKIM

   22 czerwca 2022 r. uczniowie kl. 8 wspólnie z p. Iwoną Jędrzejczyk udali się po raz ostatni na cmentarz żołnierski w Kiełczówce, aby posprzątać na grobach poległych żołnierzy. Uczniowie z zaangażowaniem wyrywali chwasty, grabili stare liście nagromadzone przez kilkanaście tygodni i zbierali zużyte znicze. Mimo wysokich temperatur ósmoklasiści dali radę uporządkować cmentarz, z czego dumna jest nasza nauczycielka historii p. Iwona. 

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie konkursy polonistyczne ,,Z ortografią na co dzień''

23.06.2022

Ogólnopolskie konkursy polonistyczne ,,Z ortografią na co dzień''

   W bieżącym roku szkolnym czterdziestu uczniów naszej szkoły wzięło udział w dwóch ogólnopolskich konkursach polonistycznych sfinansowanych w połowie ze środków Rady Rodziców: ,,Z ortografią na co dzień " i ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień". W konkursie ortograficznym do kolejnych etapów zakwalifikowały się dwie uczennice klasy piątej: Urszula Ratajczyk i Hanna Janiec. Dziewczynki uzyskały tytuły finalistek Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Z ortografią na co dzień", a do ostatniego etapu przeszła Hanna Janiec, uzyskując tytuł laureata I miejsca. Uczennica otrzymała ręcznie kuty medal z grawerunkiem konkursowym, który został jej wręczony na zakończenie roku szkolnego. Ponadto dziewczynki otrzymały książki ,,Z frazeologią na co dzień", których autorem jest dr Andzrej Michalski, organizator konkursu i autor publikacji polonistycznych. Obie dziewczynki oraz dzieci, które, mimo że niewyróżnione, napisały najlepiej etapy szkolne konkursów, otrzymały dostępy do elektronicznej książki ,,Z paronimami na co dzień" (minisłownika paronimów i wyrazów mylonych) A. Michalskiego. Były to: Izabela Staniaszek z kl. V oraz Izabella Szczerbińska z kl. VI. Organizacją konkursów w szkole zajęła się polonistka Agnieszka Czechowska. Nagrodzonym gratulujemy! 

Czytaj więcej...

 XX Festyn Rodzinny

13.06.2022

XX Festyn Rodzinny

 Za nami jubileuszowy festyn zorganizowany przez pracowników szkoły we współpracy z Radą Rodziców. Tradycyjnie obfitował w moc atrakcji i niespodzianek. Już na wstępie Rada Rodziców zafundowała wszystkim po kawałku pysznego tortu. Przy tym słodkim poczęstunku mogliśmy podziwiać występy artystyczne naszych uczniów uwieńczone niesamowitą Belgijką. Jedynie najtwardsi dali radę zatańczyć do końca w tym upale. Siódmoklasiści zaprezentowali przedstawienie profilaktyczne, zaś Kalina Jędrzejczyk, Amelia Sałata i Angelika Caban pokazały swoje talenty instrumentalno - wokalne. Dzieci, młodzież i dorośli brali udział w zabawach, rozgrywkach i rodzinnych konkursach sportowych i plastycznych. Była festynowa fotobudka, tatuaże, warkoczyki, poczęstunek dla każdego ucznia, stoisko misyjne, stoisko Livioon, ciasta, kiełbaski z grilla, lody, zabawy harcerskie, nauka udzielania I pomocy. Nie zabrakło oczywiście dmuchańców, do których kolejki nie miały końca. Świetną atrakcją była też możliwość lepienia naczyń z gliny - niepowtarzalna własnoręcznie wykonana pamiątka. Chętne osoby miały również okazję, aby sprawdzić swoje siły w Zumbie - niesamowita zabawa. Całości przyświecało słoneczko, uśmiechy, radość i dobra zabawa przy dźwiękach muzyki. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Koła Gospodyń Wiejskich w Babach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Babach za stałą pomoc i wsparcie.  Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne spędzenie czasu.

Czytaj więcej...

Finalista XXV Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno – Regionalnego województwa łódzkiego.

13.06.2022

Finalista XXV Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno – Regionalnego województwa łódzkiego.

Uczeń naszej szkoły DAWID JĘDRUSIŃSKI został finalistą  XXV Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno – Regionalnego województwa łódzkiego.  W dniu 6 czerwca 2022 r. w siedzibie Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się wręczenie nagród dla wyróżnionych uczestników  tego konkursu.  Ucznia do konkursu  przygotowywała  pani Ilona Iskrzyńska.  Jesteśmy dumni z wyników Dawida i życzymy mu dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich zainteresowań i kolejnych zwycięstw w konkursach.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XX JUBILEUSZOWY FESTYN RODZINNY

06.06.2022

Zaproszenie na XX JUBILEUSZOWY FESTYN RODZINNY

fotobudka                  ZAPRASZAMY ! ! !  

Czytaj więcej...

Dzień Patrona, Dzień Dziecka i Dzień Sportu

06.06.2022

Dzień Patrona, Dzień Dziecka i Dzień Sportu.

  W piątek, 3 czerwca w naszej szkole odbyło się potrójne święto: Dzień Patrona Szkoły, Dzień Dziecka i Dzień Sportu. Ten dzień zaczęliśmy od turnieju „Jeden z dziesięciu”, który przygotowała p. Iwona Jędrzejczyk. Turniej odbył się na podobnych zasadach co turniej telewizyjny pod tą samą nazwą, jednak pytania dotyczyły tylko i wyłącznie życia i twórczości Janusza Korczaka. Zwyciężczynią turnieju została Anna Cybula z kl. 8. Po konkursie wiedzy uczniowie klas 5-7 recytowali wiersze związane z naszym Patronem Szkoły. Uczniów przygotowała p. Agnieszka Czechowska. Po recytacji zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za Konkurs na Pocztówkę do Janusza Korczaka i Konkurs na Najładniejszą Koronę Króla Maciusia.  Konkursy zostały zorganizowane przez szkolną bibliotekę , inicjatorem konkursów była p. Elżbieta Fortak- Florczyk. Pani  Teresa Włodarczyk wręczyła nagrody  w konkursie ortograficznym i konkursie recytatorskim w klasach młodszych. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!! Potem był czas na rozgrywki sportowe, w których chłopcy mierzyli się w piłce nożnej a dziewczęta w piłce siatkowej. Tutaj nad wszystkim czuwała p. Joanna Nowak, pozostali nauczyciele i uczniowie gorąco kibicowali drużynom. 

Czytaj więcej...

I Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Kocham Ciebie, Mamo

06.06.2022

I Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Kocham Ciebie, Mamo"

27 maja 2022 roku uczniowie klas IV - VII naszej szkoły wzięli udział w I Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem ,,Kocham Ciebie, Mamo" zorganizowanym z okazji Dnia Matki w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Moszczenicy. Miło nam poinformować, iż w kategorii klas IV-V I miejsce ex aequo zajęła uczennica klasy czwartej  Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Babach Kalina Jędrzejczyk. W kategorii klas VI-VII na podium stanęli również uczniowie naszej szkoły, otrzymując ex aequo I miejsce: uczennica klasy VIIa Agata Wolińska i uczeń klasy VIIb Igor Olejnik. Dzieci do występu przygotowały polonistki: I. Jędrzejczyk i A. Czechowska. Zwycięzcom gratulujemy!

Czytaj więcej...

Dzień Matki

30.05.2022

Dzień Matki

   Dzieci  z oddziału przedszkolnego chcąc wyrazić swoją wdzięczność, szacunek, a nade wszystko okazać swoją miłość do swoich kochanych Mam,  przygotowały program artystyczny po hasłem „Jesteś Mamo skarbem mym”. Swój występ rozpoczęły powitaniem gości. Następnie zaprezentowały wiersze, scenki  humorystyczne, piosenki, tańce oraz złożyły życzenia dla kochanych Mam.  Podczas wręczania własnoręcznie wykonanych  upominków całusom i uściskom nie było końca. Po prezentacji słowno-muzycznej goście zasiedli do słodkiego poczęstunku. W tym czasie, każde dziecko narysowało portret mamy.  Na koniec spotkania, zadaniem  mam było odszukanie swojej podobizny. Atmosfera tego spotkania była bardzo podniosła i uroczysta. Mamy mogły podziwiać swoje pociechy na scenie i zaobserwować jak zachowują się w grupie rówieśniczej.

Czytaj więcej...

Wycieczka kl.IV-VI do Łodzi

23.05.2022

Wycieczka kl.IV-VI do Łodzi.

  Uczniowie klasy IV, V i VI 28 maja 2022 r. odwiedzili Łódź. Celem wycieczki był udział w spektaklu „Tadek na tropach minotaura”, który miał miejsce w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Była to fascynująca muzyczna podróż do świata bogów i herosów. Z pewnością jest to propozycja nie tylko dla pasjonatów mitologii greckiej. Potem uczniowie z opiekunami: p. I. Jędrzejczyk, p. I. Iskrzyńską, p. M. Rogalską i p. K. Jędrusińską udali się do łódzkiego ZOO Orientarium. Dzieci spotkały szereg zwierząt orientalnych i nie tylko, którym we współczesnym świecie grozi wyginięcie. 

Czytaj więcej...

Nocowanie w szkole.

20.05.2022

Nocowanie w szkole.

Z 13/14maja 2022r.uczniowie z Oddziału Przedszkolnego, i klasy drugiej zamieszkali na jedną noc w szkole. Po zabawie w ,,Podchody'' i kolacji udali się na spoczynek w swoich salach. Snu było niewiele, ale za to wielkie przeżycia. Rankiem po śniadaniu niewyspani wrócili do swoich domów.

Czytaj więcej...

Dyskoteka.

20.05.2022

Dyskoteka.

W piątek 13 maja 2022r. młodsza brać szkolna ,,0'', kl.II i kl.III bawiły się na dyskotece. Przygotowane zostały konkursy, tańce i zabawa z balonami.

Czytaj więcej...

Spotkanie autorskie z Joanną Zając.

18.05.2022

Spotkanie autorskie z Joanną Zając.

   13 maja  2022 r. w naszej szkole  odbyło się spotkanie z Joanną Zając - współczesną autorką powieści pt. „ Inna drogą” i „Wymazać z pamięci”. Wydarzenie  odbyło się w ramach „Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa”. Uczestniczyło w nim 71 uczniów kl. IV-VII. Pisarka mówiła o sobie i bohaterach swoich książek, opowiadała, jak powstaje książka. Odpowiadała również na liczne pytania zadawane przez dzieci. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze i zapewne na długo pozostanie w pamięci.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka 2022r.

18.05.2022

Dzień Strażaka 2022r.

  W tym roku uczniowie klasy I i VII b włączyli się w lokalne obchody Dnia Strażaka. Główna uroczystość odbyła się w kościele parafialnym 3 maja.  Po Mszy św. pierwszoklasiści mówili o różnych aspektach pracy strażaków. Starszy kolega, Igor Olejnik podziękował za trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest piękna służba i zaangażowanie panów strażaków. Życzył bezpiecznej służby oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Na pamiątkę najmłodsi wręczyli pamiątkowe obrazy i kosze słodkości.

Czytaj więcej...

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

11.05.2022

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

    Tegoroczne obchody uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przybrały odmienny charakter. Zaangażowała się w nie cała społeczność szkolna. Uczniowie przygotowali flagi i symbole pokoju - gołąbki, którymi udekorowano całą szkołę. W klasach odbyły się pogadanki, prelekcje i pokazy nt. znaczenia Konstytucji oraz dbałości o symbole narodowe. Uczniowie wykonali plakat nt. "Czym jest Konstytucja?"; porównywali też treść dokumentu z 1791 r. z obecnie obowiązującym. Nie zabrakło tła historycznego oraz żarliwej dyskusji dotyczącej poszczególnych rozdziałów Konstytucji RP. 

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Ziemi

09.05.2022

Światowy Dzień Ziemi.

22 kwietnia br. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, największe ekologiczne święto. W tym dniu odbył się uroczysty apel poświęcony edukacji na rzecz ochrony Ziemi. Apel przygotowali uczniowie  z klas VIIb i VIIa pod  kierunkiem nauczycielek: Ilony Iskrzynskiej i Elżbiety Fortak –Florczyk. Na początku przypomniano trochę historycznych faktów i dat związanych z ustanowieniem Dnia Ziemi. Następnie uczniowie obejrzeli inscenizację, z której  dowiedzieli  się,  jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Uczniowie brawurowo wykonali piosenki „Hej , ludziska” i „Gdzie ścieki płyną z wolna”  na motywach znanych melodii. Apel zakończyła prezentacja multimedialna propagująca zachowania proekologiczne. Na koniec pani dyrektor posumowała wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko- Planeta” i rozdała dyplomy.  W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę książek ekologicznych. 

Czytaj więcej...

,,Lektura na wieszaku''.

29.04.2022

,,Lektura na wieszaku''.

Uczniowie klas siódmych wykonali kreatywne prace nt. lektury obowiązkowej ,,Kamienie na szaniec '' A. Kamińskiego.

Czytaj więcej...

Dwukrotny Finalista.

21.04.2022

Dwukrotny Finalista

   Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły - Dawid Jędrusiński uzyskał tytuł Finalisty w dwóch Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych: z Chemii i Matematyki. Konkursy zorganizowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty składały się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Dawid pokonał setki uczniów z województwa łódzkiego uzyskując w ostatnim etapie tytuł Finalisty. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników zarówno uczniowi, jak i opiekunowi - mgr Elżbiecie Fortak - Florczyk. Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

Międzyszkolny Konkursie Recytatorskim pt. ,,Róże Janusza Korczaka''.

11.04.2022

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. ,,Róże Janusza Korczaka''.

W dniu 06. kwietnia 2022 roku dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pt. ,,Róże Janusza Korczaka" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Kleszczowie.  Turniej był adresowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych  z Kleszczowa i regionu. Cele konkursu to: upamiętnienie patrona szkoły - Janusza Korczaka, przybliżenie faktów z życia, idei oraz osobowości znakomitego pedagoga, uwrażliwienie na piękno literatury polskiej, promowanie poprawnej i pięknej wymowy, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, integracja uczniów z regionu oraz popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Dzięki udziałowi w zmaganiach recytatorskich uczniowie naszej szkoły mieli możność złożyć hołd patronowi poprzez kulturę ,,żywego słowa", zagłębić się w świat pięknej i przejmującej w swoim wyrazie poezji poświęconej Korczakowi. Dzieci i młodzież zaprezentowały się godnie. W kategorii uczniów klas V-VI nagrodę zdobyła uczennica klasy piątej Aleksandra Słowianek, zajmując I miejsce. Wyróżnienie otrzymała Hanna Janiec, również z kl. 5. W kategorii uczniów starszych, klas VII-VIII, nagrodzone zostały uczennice klasy siódmej a: Angelika Caban - II miejsce w konkursie i Weronika Lewandowska - III miejsce. Jury zwróciło uwagę na wzruszające interpretacje wierszy. Miło było gościć w murach szkoły imienia tego samego patrona. Występujących dopingowała nieduża publiczność, uczniowie naszej szkoły, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności recytatorskie. Zwieńczeniem wycieczki było obejrzenie tarasu widokowego Kopalni Bełchatów. Uczestników przygotowała do występu polonistka Agnieszka Czechowska, a wyjazd został sfinansowany przez Radę Rodziców. Gratulujemy nagrodzonym!

Czytaj więcej...

Dzień Autyzmu

06.04.2022

Dzień Autyzmu.

W dniu 1 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Autyzmu, w tym dniu nasza szkoła była ozdobiona niebeskim serduszkami, oraz plakatami wykonanymi przez naszych uczniów. Na znak solidarności wszyscy byli ubrani na niebiesko. Uczniowie  obejrzeli prezentację, oraz filmy  związane z Autyzmem, następnie rozwiązali Quiz, oraz wspólnie wykonali gazetki w swoich klasach.

Czytaj więcej...

Dni Bezpiecznego Internetu 2022r.

06.04.2022

Dni Bezpiecznego Internetu 2022r.

W miesiącu marcu uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela informatyki p. Andrzeja Kubiaka wzięli udział w konkursie na najładniejszy plakat z okazji obchodów Dni Bezpiecznego Internetu 2022 pod tegorocznym hasłem "Działajmy razem! ". Zwycięzcy to: Izabella Szczerbińska kl. VI i Leon Mołdowski kl. VII b. Składamy gratulacje zwycięzcom.

Czytaj więcej...

Powitanie wiosny.

30.03.2022

Powitanie wiosny.

W poniedziałek 21 marca 2022r. uczniowie klas 0-3 oficjalnie powitali wiosnę. Dzień ten był długo wyczekiwany przez wszystkich. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki mówiące o odejściu zimy i powitaniu wiosny. Na koniec pod czujnym okiem nauczycieli zostały spalone przygotowane przez uczniów kukły. Radosnym okrzykom dzieci nie było końca. 

Czytaj więcej...

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 202/2022.

16.03.2022

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 202/2022.

W piątek 11 marca SU podsumował I półrocze roku szkolnego 2021-2022.Oklaskami zostali nagrodzeni wyróżnieni uczniowie z poszczególnych klas, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce  na I półrocze.SU rozstrzygnął konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły, dla najlepszej klasy, który otrzymali uczniowie kl. VIIb. Rozstrzygając ten konkurs brane były pod uwagę: średnia ocen z zachowania, wyniki w nauce i aktywność społeczna poszczególnych klas.Rozstrzygnięty został również konkurs biblioteczny ,,Świat baśni Andersena".

Czytaj więcej...

Wycieczka do Łodzi.

28.03.2022

Wycieczka do Łodzi.

Dnia 25 marca z okazji Pierwszego dnia Wiosny uczniowie naszej szkoły byli na wycieczce w kręgielni w Łodzi. Celem wycieczki było propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku, zainteresowanie uczniów ciekawą i nietypową dyscypliną sportu a także integracja społeczności szkolnej oraz zacieśnianie relacji koleżeńskich. Zajęcia na kręgielni były  wspaniałą rozrywką dla dzieci, gra okazała się niezwykle wciągająca. Dużą frajdą było zbijanie kręgli i zdobywanie punktów dla swojej drużyny. Pobyt w kręgielni dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. 

Czytaj więcej...

Zbiórka dla Ukrainy.

16.03.2022

Zbiórka dla Ukrainy.

Efekt zorganizowanej w naszej szkole zbiórki materiałów I pomocy dla Ukrainy przeszedł najśmielsze oczekiwania. Dzięki Państwa hojności i zaangażowaniu, zebraliśmy olbrzymią ilość różnorodnych materiałów opatrunkowych, płynów do dezynfekcji, leków, apteczek itp. Wśród zebranych rzeczy otrzymaliśmy również osobisty prezent przygotowany przez jednego z naszych uczniów - list dla żołnierzy walczących o wolność swojego kraju. Wszystkie artykuły zostały posegregowane pod względem rodzaju i wielkości, a następnie przekazane do konwoju, który dostarczył je bezpośrednio do odbiorców na Ukrainie. Za Państwa szczodrość i przychylność serdecznie dziękuję.

Czytaj więcej...

Pomoc Ukrainie.

28.02.2022

Pomoc Ukrainie.

Pierwsza akcja pomocowa dla Ukrainy organizowana przez naszą szkołę dotyczy zbiórki materiałów i pomocy.Potrzebne są:- gotowe apteczki- bandaże- opatrunki- plastry z i bez opatrunku- wody utlenione- płyny odkażające- opaski uciskowe- chusty trójkątne- stazy- gazy jałowe- proszki hamujące krwawienie- inne rzeczy, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.Wszystkie rzeczy należy przynosić do końca tego tygodnia (4 marca) do p. Katarzyny Jędrusińskiej. Materiały zostaną przewiezione do jednostki OPP w Łodzi, skąd zostaną przekazane bezpośrednio na Ukrainę. O pozostałych akcjach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe na sportowo.

07.03.2022

Ferie zimowe na sportowo.

Od 20.02 do 26.02.2022r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odpoczywali na zimowisku w w górach. Nawiązywali nowe przyjaźni, szosowali po stoku, aktywnie brali udział we wszystkich konkursach i zabawach organizowanych przez organizatora. Odwiedzili Dolinę Kościeliską, szukali wyjścia ze ,,Śnieżnego labiryntu" w Zakopanem, spacerowali po Krupówkach oraz kąpali się w aqua parku. Na zakończenie turnusu piekli kiełbaski w ognisku. 

Czytaj więcej...

Nauka zdalna dla uczniów klas 5-8.

26.01.2022

Nauka zdalna dla uczniów klas 5-8.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że od dnia 27 stycznia 2022r. do dnia 11 lutego bieżącego roku uczniowie klas 5-8 będą uczyć się w trybie zdalnym. Oddział Przedszkolny oraz klasy 1-4 kontynuują naukę stacjonarną.

Czytaj więcej...

Szkolny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową.

26.01.2022

Szkolny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową.

Konkurs zorganizowany przez Radę Rodziców oraz Szkolne Koło Caritas polegał na przygotowaniu przestrzennej szopki w nawiązaniu do polskiej tradycji bożonarodzeniowej. W konkursie wzięli udział uczniowie z naszej szkoły, którzy wraz ze swoimi rodzinami przygotowali piękne i oryginalne prace. Główną ideą było promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego oraz zachowanie tradycji tworzenia szopek. Uczestnicy wykazali się olbrzymią kreatywnością i zaangażowaniem. Wykonane szopki prezentują bardzo wysoki poziom, są bogate w szczegóły, wykonane z różnorodnych materiałów, a nawet nawiązują do idei ekologicznych poprzez wykorzystanie surowców wtórnych. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. Jury wyłoniło zwycięzców:Kategoria: oddział przedszkolny i klasy I-IV:Nagrody: Jan Krajewski - kl. IFilip Glonek - kl. INagrody Specjalne:Hubert Reczyk - kl. IIKinga Jankowska - kl. IIVanessa Walas - kl. IIIKalina Jędrzejczyk - kl. IVBianka Sierocińska - kl. IVKategoria: klasy V-VIII:Nagrody Specjalne:Maria Krajewska - kl. VWiktor Drzewiecki - kl. VIIbGracjan Sierociński - kl. VIIaTymoteusz Sierociński - kl. VIIaNagrody ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Babach, zaś Patronatem Honorowym konkurs objął proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Św. M. M. Kolbego w Babach Kiełczówce - ks. Krzysztof Żernicki. Wszystkie prace można podziwiać w kościele parafialnym.Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do podziwiania prac naszych utalentowanych uczniów.

Czytaj więcej...

USA w obiektywie.

26.01.2022

USA w obiektywie.

USA w obiektywie.Konkurs dla uczniów kl. IV-VIII polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat Stanów Zjednoczonych. Uczniowie tworzyli prace uwzględniające kulturę, sztukę, dania, sporty charakterystyczne dla tego obszaru. Jury nagrodziło uczestników, których prezentacje były ciekawe, oryginalne, a także zostały stworzone z poszanowaniem praw autorskich. Nagrodzeni zostali:Kacper Cichura - kl. IVKalina Jędrzejczyk - kl. IVBianka Sierocińska - kl. IVMichał Długosz - kl. VIAleksandra Woźniak - kl. VISzymon Król - kl. VIAleksander Szulejko - kl. VILeon Mołdowski - kl. VIIbMartyna Król - kl. VIIIDawid Jędrusiński - kl. VIIIWszystkim serdecznie gratulujemy i doceniamy wkład pracy włożonej w wykonanie świetnych prezentacji.  

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole.

21.01.2022

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole.

21 stycznia dzieci z Oddziału Przedszkolnego i uczniowie klasy drugiej zaprezentowali montaż słowno- muzyczny dla swoich ukochanych babć i dziadków. Ze względu na epidemię, występ został nagrany i został przesłany drogą elektroniczną do naszych seniorów. Oczywiście po południu, adresaci życzeń spodziewają się odwiedzin swoich wnucząt, którzy mają dla nich życzenia i własnoręcznie zrobione upominki. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia.

Czytaj więcej...

Obiady od stycznia 2022r.

12.01.2022

Obiady od stycznia 2022r.

Od 1 stycznia 2022r. cena jednego obiadu wynosi 5zł. Za styczeń wysokość wpłaty za obiady wynosi 80,00zł. (będą uwzględnione odpisy z listopada 2021r.Oddział przedszkolny za styczeń -100złZa luty płatność wynosi 50zł.Wpłaty do 10 każdego miesiąca. Nieobecność dziecka proszę zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły do godziny 8.00 danego dnia.  (tel. do sekretariatu : 44 616 96 18) Ze względów sanitarnych obiady na wynos nie są wydawane.

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne.

21.12.2021

Życzenia świąteczne.

Życzenia świąteczne.

Czytaj więcej...

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY MOSZCZENICA.

15.12.2021

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY MOSZCZENICA.

W sobotę 4 grudnia 2021 r. odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Moszczenicy zorganizowany przez GOKiS w Moszczenicy dla dzieci i młodzieży.  W zawodach udział wzięło blisko 40 młodych szachistów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kl. 4 (Cichura Kacper, Fałek Szymon i Jędrzejczyk Kalina), kl. 7a ( Sierociński Gracjan) oraz z kl. 8 (Hejduk Stanisław, Ignatowicz Michał i Jędrusiński Dawid). Na podium stanęli: Cichura Kacper plasując się na II miejscu w kat. chłopcy kl. I-IV, Jędrzejczyk Kalina – III miejsce w kat. dziewczynki oraz Sierociński Gracjan – III miejsce w kat. chłopcy kl. V-VIII. 

Czytaj więcej...

Finał zbiórki karmy dla zwierząt.

15.12.2021

Finał zbiórki karmy dla zwierząt.

Jak co roku nasza szkoła dołączyła do akcji charytatywnej polegającej na zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska w Piotrkowie Tryb. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego podsumowali tegoroczną akcję. Uczniowie z wszystkich klas przynosili karmę dla psów i kotów, które zamieszkują w schronisku. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji, a pani Katarzynie Szulejko za dostarczenie do schroniska wszystkich zebranych produktów.

Czytaj więcej...

Święty Mikołaj w szkole.

03.12.2021

Święty Mikołaj w szkole.

3 grudnia zawitał do naszej szkoły wyczekiwany przez dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy drugiej Mikołaj. Uczniowie nie kryli radości i bardzo pięknie podziękowali za prezenty.

Czytaj więcej...

SZKOLNY KONKURS WIEDZY „PARKI NARODOWE W POLSCE”

15.12.2021

SZKOLNY KONKURS WIEDZY „PARKI NARODOWE W POLSCE”

SZKOLNY KONKURS  WIEDZY  „PARKI NARODOWE W POLSCE” W listopadzie 2021 r. przeprowadzono konkurs wiedzy pt. „Parki narodowe w Polsce”, zorganizowany dla uczniów klas VI-VII w Szkole Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Babach   Cele konkursu: budzenie wśród uczniów szacunku do otaczającej nas przyrody. Konkurs  składał się z testu z 28 zadaniami do wyboru. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat parków narodowych. Laureatami konkursu wiedzy pt. „Parki narodowe w Polsce” zostali: I miejsce – Amelia SałataII miejsce –  Patryk SarlejaIII miejsce – Nadia Adamus, Leon Mołdowski, Alicja Ozga, Agata Wolińska Przygotowały i przeprowadziły test Elżbieta Fortak – Florczyk i Ilona Iskrzyńska.W konkursie brało udział 31 uczniów z  kl. VI-VII.                                                                       

Czytaj więcej...

PROJEKT „KROKUS”

02.12.2021

PROJEKT „KROKUS”

Uczniowie klasy VII a Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach wzięli udział w niestandardowej lekcji historii i posadzili przed budynkiem szkoły żółte krokusy. Tym samym włączyli się w akcję Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie i uczcili pamięć dzieci, które zginęły podczas II wojny światowej. Udział  w projekcie przybliża młodzieży szkolnej takie pojęcia jak: tolerancja czy szacunek,  a także pozwala poznać skutki dyskryminacji i wykluczenia innych nacji. 

Czytaj więcej...

Szkolny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

02.12.2021

Szkolny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Szkolny Konkurs na Szopkę BożonarodzeniowąREGULAMIN KONKURSUPOSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w  Babach wraz ze Szkolnym Kołem Caritas. Celem konkursu jest: Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej; Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa, Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych; Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny). Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Tematyka konkursu Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.WARUNKI KONKURSUSzopki będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych); wkład pracy; estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). Komisja Konkursowa oceni szopki w dwóch ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. Prace należy składać w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach  do 10.01.2022 roku u opiekunów Szkolnego Koła Caritas : Żanety Olejnik, Katarzyny Jędrusińskiej. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 31.01.2022 roku. Po ocenie prac przez Komisję Konkursową zostanie zorganizowana Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych w Kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Babach-Kiełczówkce..  

Czytaj więcej...

NAUCZANIE ZDALNE.

30.11.2021

NAUCZANIE ZDALNE.

Dyrektor szkoły im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że w związku z licznymi zachorowaniami w szkole, wszystkie klasy ( OP -VIII) przechodzą na tryb  nauki zdalnej od 6 do 22 grudnia 2021r. 

Czytaj więcej...

KLASA 8 W PROJEKCIE „ŁĄCZYŁA ICH NIEPODLEGŁA. OBYWATELE II RP W KL AUSCHWITZ”- WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA.

26.11.2021

KLASA 8 W PROJEKCIE „ŁĄCZYŁA ICH NIEPODLEGŁA. OBYWATELE II RP W KL AUSCHWITZ”- WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA.

Uczniowie klasy 8 wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz” organizowanym przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu. Projekt  jest skierowany do uczniów 8. klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. 22 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dniu studyjnym obejmującym prezentację wprowadzającą do tematyki projektu, zwiedzili  Miejsce Pamięci Kl Auschwitz z przewodnikiem oraz wzięli udział w warsztatach podsumowujących, podczas których zapoznali  się z indywidualnymi losami osób więzionych w KL Auschwitz.  Jego zwieńczeniem będzie konferencja dla nauczycieli i edukatorów – opiekunów grup, które wzięły udział w wizytach studyjnych. Naszą szkołę będzie reprezentować p. Iwona Jędrzejczyk , koordynator projektu. Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej uczniowie wynieśli bardzo wiele z pobytu studyjnego w KL Auschwitz. Opiekę nad ósmoklasistami sprawowały: p. Iwona Jędrzejczyk i p. Katarzyna Jędrusińska. 

Czytaj więcej...

Konkurs recytatorski.

25.11.2021

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJDnia 9 listopada 2021 r. odbył się szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej wieńczący Tydzień Hymnu w naszej szkole. Część z uczniów została przesłuchana w późniejszym terminie, ale udało się jury wysłuchać wszystkich chętnych recytatorów.  W zmaganiach wzięło udział 36 uczniów. Byli to uczniowie w dwóch grupach wiekowych:  klasy I-III – 15 uczniów oraz klasy IV-VIII- 21 uczniów.Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:Kategoria kl. I-III I miejsce Maja Szymańska z kl. III                 Jan Krajewski z kl. I II miejsce Adam Piątek  z kl. III                  Hanna Deka z kl. I  III miejsce Iga Grzejszczak   z kl. II                  Krzysztof Piątek z kl. I Kategoria kl. IV-VIII I miejsce  Adam Ruciński z kl. IV II miejsce Izabela Szczerbińska z kl. VI                  Nadia Adamus z kl. VII bIII miejsce Agata Wolińska z kl. VII a                  Alan Traczyk z kl. IVWszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy gratulacje, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok. 

Czytaj więcej...

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów.

25.11.2021

Wyprawki czytelnicze dla pierwszoklasistów.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach w bieżącym roku brała udział w kolejnej edycji kampanii „Mała książka - wielki człowiek ”.18 listopada 11 pierwszoklasistów otrzymało od Instytutu Książki darmowe Wyprawki Czytelnicze.W skład Wyprawki wchodzi:kreatywny alfabet- plakat z literami do wycinania, wspomagający naukę czytania.Otrzymane Wyprawki pomogą rozbudzić dziecięcą wyobraźnię  i niekończącą się pasję czytania. Organizacją kampanii czytelniczej w szkole zajęła się bibliotekarka E. Fortak- Florczyk. 

Czytaj więcej...

Konkurs Rady Rodziców pt.: „Przytulny domek dla mojego zwierzaka”.

17.11.2021

Konkurs Rady Rodziców pt.: „Przytulny domek dla mojego zwierzaka”.

Prężnie działająca Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach nie ustaje w inicjatywach, by przyczynić się do aktywizacji wszystkich uczniów i włączyć się w projekt walki ze skutkami pandemii. W październiku ogłosiła konkurs pt.: „Przytulny domek dla mojego zwierzaka”. Trzeba przyznać, że jest to również wyśmienity pomysł na propagowanie spędzania czasu z rodziną, umacnianie więzi oraz na uczulanie młodzieży i dzieci na potrzeby zwierząt. To wyzwanie podjęło 35 uczniów wraz z innymi domownikami. Wszyscy wykazali się niesamowitymi koncepcjami i rewelacyjną fantazją. Komisja konkursowa miała olbrzymi kłopot, nie potrafiła wybrać trzech najlepszych prac, bo w zachwyt wprawiły je wszystkie wykonane domki dla zwierzaków. Orzekła więc, że wszystkie prace będą nagrodzone. 

Czytaj więcej...

Wycieczka do Torunia.

16.11.2021

Wycieczka do Torunia.

  10 listopada uczniowie klas IV-VII w ramach programu POZNAJ POLSKĘ udali się do Torunia – urokliwego miasta nad Wisłą gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzili Stare Miasto: Krzywą Wieżę, wielki gotycki Ratusz Staromiejski, Muzeum Toruńskiego Piernika, które znajduje się w  dawnej XIX wiecznej fabryce pierników. Podczas zwiedzania zobaczyli zabytkowe przedmioty związane z pracą piernikarzy (formy, maszyny, piece), a poprzez multimedia i opowieści pani przewodnik poznali historię toruńskiego przysmaku. Uczniowie odwiedzili także  dom Mikołaja Kopernika gdzie poznali sylwetkę wielkiego astronoma zaprezentowaną w nowoczesny i interaktywny sposób.  Udali się również do Planetarium i  podczas seansu „Wirująca Planeta” uzupełnili wiedzę o gwiazdach oraz planetach. Po obiedzie uczestniczyli w warsztatach mistrza Jana, tam poznali przepis na prawdziwe toruńskie pierniki i każdy z uczestników miał okazję własnoręcznie przygotować piernik. Pełni wrażeń z piernikami w rękach wrócili do domu. Za opracowanie programu wycieczki oraz jej realizację odpowiedzialne były p. Ilona Iskrzyńska i p. Elżbieta Fortak-Florczyk.

Czytaj więcej...

Szkoła do hymnu

15.11.2021

Szkoła do hymnu.

W środę 10 listopada o godzinie 11.11 uczniowie Oddziału Przedszkolnego przystąpili do ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do hymnu"  i wspólnie odśpiewali ,,Mazurek Dąbrowskiego".

Czytaj więcej...

PAMIĘTAMY !!! – ZNICZ ZAPALAMY.

10.11.2021

PAMIĘTAMY !!! – ZNICZ ZAPALAMY.

Kolejna akcja ZNICZ za nami. Uczniowie naszej szkoły niezależnie od wieku wzięli aktywny udział w zbiórce zniczy na cmentarz żołnierski w Kiełczówce. Zbiórka została zorganizowana przez szkolnego opiekuna cmentarza p. Iwonę Jędrzejczyk Warto dodać, że uczniowie klasy 8 kilkanaście dni wcześniej uprzątnęli cmentarz (zgrabiono skoszoną trawę, wyrywano chwasty i uprzątnięto stare znicze). Warto podkreślić , że od wielu lat uczniowie naszej szkoły pamiętają o mogiłach poległych żołnierzy  aktywnie włączając się w prace porządkowe i zapalenie zniczy w Święto Zmarłych czy też w Święto Niepodległości. 

Czytaj więcej...

Zbiórka dla Zosi Bigos - dziewczynki chorej na SMA.

03.11.2021

Zbiórka dla Zosi Bigos - dziewczynki chorej na SMA.

W dniach 20-28 października 2021r. w Szkole Podstawowej im.Janusza Korczaka w Babach odbyły się zbiórki dla Zosi Bigos - dziewczynki chorej na SMA, która potrzebowała pieniędzy na najdroższy lek świata wart ponad 9mln. Udało nam się zebrać mnóstwo plastikowych nakrętek, które przy pomocy ZSCKU im.Juliusza Poniatowskiego  w Czarnocinie zostały przekazane na pomoc Zosi. Oprócz nakrętek uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas zebrali 1394,83 zł. Pieniądze  zostały przekazane na konto Zosi. Bardzo dziękujemy za pomoc.

Czytaj więcej...

Ślubowanie klasy I

27.10.2021

Ślubowanie klasy I

Dzień 22 października 2021r. pozostanie w pamięci pierwszaków jako dzień wyjątkowy. Gdyż wówczas zostali pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00. Przybyli na nią pani dyrektor Maria Bylinka, przewodniczący Rady Rodziców Rafał Jędrusiński. Pierwszoklasistów wspierali rodzice. Uroczystość prowadził uczeń klasy VIIa Szymon Antosiak. Serdecznie przywitał wszystkich obecnych i zachęcił młodszych kolegów do korzystania z pomocy i rad starszych uczniów. Stwierdził, że nie mają się czym martwić, bo szkole jest miło, przyjemnie i radośnie. Pani dyrektor zaprezentowała Statut Szkoły. Uświadomiła maluchy, że to jest najważniejszy dokument w oparciu o który pracuje szkoła. Znajdują się w nim wszystkie liczne prawa uczniów i nieliczne obowiązki. Zachęciła, by do niego zaglądać. Życzenia pierwszakom złożyli również pan przewodniczący Rady Rodziców Rafał Jędrusiński i w imieniu rodziców - przewodnicząca Rady Oddziałowej p. Martyna Deka.Po oficjalnych powitaniach i przemówieniach zaprezentowali się bohaterowie dnia – pierwszaki. Potem nastąpiło ślubowanie i pasowanie na uczniów. Radość sprawiły dyplomy od szkoły i upominki od rodziców. Następnie dzieci posadziły dwa drzewa, by przypominały im pobyć w szkole w Babach. Kolejnym punktem dnia był poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz  wspólna zabawa. Uroczystość przygotowała i zabawy prowadziła wychowawczyni Teresa Włodarczyk. Salę udekorowała pani Elżbieta Królikiewicz. 

Czytaj więcej...

Code Week w naszej szkole.

20.10.2021

Code Week w naszej szkole.

W dniach 11 – 13.10.21r. uczniowie klasy pierwszej i drugiej ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Babach wzięli udział w Europejskim Tygodniu Kodowania zorganizowanym przez społeczną inicjatywę CodeWeek, w ramach tej akcji państwa europejskie rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. W ubiegłym roku Polska zajęła pierwsze miejsce – mamy nadzieję, że w bieżącym roku nie oddamy „palmy pierwszeństwa”. W kodowanie bawimy się oczywiście przez cały rok.

Czytaj więcej...

DEN w naszej szkole.

13.10.2021

DEN w naszej szkole.

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się w dniu 13.10.2021 r. po zajęciach lekcyjnych w poszczególnych klasach. Z racji sytuacji epidemicznej w kraju uroczystość odbyła się w klasach. Uczniowie obejrzeli występ ówczesnej klasy 6 roku szkolnego 2017/2018 pod kierunkiem p. Iwony Jędrzejczyk. Dziś przenieśliśmy się do sali lekcyjnej w poszczególnych klasach postrzeganej w krzywym zwierciadle w sposób niezwykle humorystyczny i wzbogacony hitowymi przebojami. Oprócz życzeń dla wszystkich pracowników szkoły, które złożył osobiście Przewodniczący Rady Rodziców, pan Rafał Jędrusiński, nie zabrakło kwiatów i słodkości, czasem wykonanych osobiście przez rodziców, czego przykładem mogą być babeczki wykonane przez kl. 6. Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy zdrowia i wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów.  

Czytaj więcej...

Sprzątanie świata.

04.10.2021

Sprzątanie świata.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach brali udział akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem „Myślę , więc nie śmiecę”. Głównym celem przedsięwzięcia było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 1października uczniowie klas VI-VIII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych. Dzieci z klasy szóstej sprzątały teren wokół szkoły. Klasy siódme sprzątały okolice kościoła parafialnego. Klasa ósma porządkowała cmentarz wojenny. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu pokazał uczniom,że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. 

Czytaj więcej...

Bartosz Zielonka wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Historycznym.

04.10.2021

Bartosz Zielonka wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Historycznym.

W roku szkolnym 2020/2021 odbył się VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości Polski” organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.  Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach , Bartosz Zielonka  otrzymał Wyróżnienie w kategorii Film. Tematem pracy artystycznej  mogła być postać wybranego żołnierza, wydarzenia, konspiracji czy innych zagadnień historycznych lub społecznych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 – wyjaśnia p. Iwona Jędrzejczyk, nauczyciel historii i szkolny koordynator konkursu.-   Bartosz wykazał się niezwykłymi umiejętnościami dokumentując umundurowanie i uzbrojenie armii bolszewickiej podczas wojny z Polakami w latach 1919-1920. Z uwagi na sytuację w kraju uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 28 września br. w Warszawie. Z racji zachowania bezpieczeństwa Bartoszowi mogła towarzyszyć 1 osoba, a był nią dumny tata naszego kolegi. GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów! 

Czytaj więcej...

Wycieczka do Bydgoszczy.

29.09.2021

Wycieczka do Bydgoszczy.

24 września uczniowie klas IV-VIII udali się na jednodniową wycieczkę do Wenecji Bydgoskiej. Podziwialiśmy piękno architektury, odkrywaliśmy tajemnice miasta. Poznaliśmy dokonania Kazimierza Wielkiego, przywitał się też z nami sam Pan Twardowski. Spacerowaliśmy po bałtyckim piasku na Wyspie Młyńskiej, podziwialiśmy barki i dom na wodzie. Podziwialiśmy najdłużej budowany budynek - Operę Novą, przechadzaliśmy się wzdłuż rzek i kanałów. Na koniec każdy z nas miał okazję poznać historię dbania, a raczej nie dbania o higienę na przestrzeni wieków w Muzeum Mydła i Historii Brudu. Uczniowie własnoręcznie wykonali przepiękne mydła, które zabrali na pamiątkę do domu (niektórzy zdążyli już z nich skorzystać). Wkrótce w Bydgoszczy ma powstać Muzeum Mózgu, w którym zostaną odkryte wszystkie tajemnice związane z funkcjonowaniem naszego mózgu. Może zdecydujemy się więc jeszcze raz odwiedzić stolicę województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej...

Międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Święty Stanisław Kostka - moim patronem''.

24.09.2021

Międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Święty Stanisław Kostka - moim patronem''.

We wrześniu 2021r. w Szkole Podstawowej Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny, pt. ,,Święty Stanisław Kostka - moim patronem". 17 września rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody. Nasza uczennica kl. IV, Kalina Jędrzejczyk zdobyła I miejsce, natomiast Natalia Staśkiewicz z klasy III - miejsce III. Wygranym gratulujemy sukcesów.

Czytaj więcej...

Wybory do SU

23.09.2021

Wybory SU

15 września odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Poprzedzała je kampania wyborcza, podczas której kandydaci zachęcali do oddania na nich głosów. Przygotowali swoje plakaty i program wyborczy które zaprezentowali swoim wyborcom.Najwięcej głosów a tym samym przewodniczącą Samorządu uczniowskiego została Emilia Wojtas.II miejsce zajął Leon Mołdowski, który będzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca szczepień uczniów w wieku 12-15 lat przeciw Covid19

30.08.2021

Informacja dotycząca szczepień uczniów w wieku 12-15 lat przeciw Covid19

Szanowni Państwo Dyrektorzy,Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy do tej wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.   Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.Z wyrazami szacunkuAnna OstrowskaRzecznik Prasowy Ministerstwo Edukacji i NaukiList Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia. Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie! Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje. Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski. Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze. Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony 2 zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych. Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty: - Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech - Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L. Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260 nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo) Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane. Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16. roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych. Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, 3 zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki. Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane. W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy, zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w języku polskim pod adresem: https://vaccinationinfo.eu/pl?fbclid=IwAR04VBI7NzIFAHRppffRIVtC1WyX1vr9a-bJ9- QfVkjyxEol9xUwc9G9J_k). Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia Anna Goławska Podsekretarz Stanu

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

25.08.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 Dyrektor Szkoły im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01.09.2021r. w salach lekcyjnych poszczególnych klas w następujących godzinach:  8:00 - kl. I - III 9:00 - kl. IV-VIII Rozpoczęcie roku szkolnego Oddziału Przedszkolnego odbędzie się 01.09.2021r. o godz. 8:00 w sali gimnastycznej. Wszystkich obecnych obowiązują procedury bezpieczeństwa. Autobus: 7:30  Powęziny                 7:45  Raciborowice Odwóz ok: 9:30

Czytaj więcej...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 20202021 klas ósmych.

25.06.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020-2021.

   W piątek 25 czerwca odbyło się uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2020/2021.  Swoją obecnością zaszczycili nas  goście: Wójt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek, przewodnicząca Rady Gminy - Małgorzata Domańska, Zastępca Wójta - Krzysztof Jędrzejczyk, Ks. Proboszcz - Bogdan Heliński, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy - Małgorzata Śmiechowicz, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców - Wioletta Nowak-Kawnik, Radny Gminy -Bartosz Masiarek. Podczas uroczystości odśpiewany został hymn narodowy. Rozdane zostały nagrody dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 oraz wzorowe zachowanie. Rodzicom uczniów wyróżnionych zostały wręczone listy gratulacyjne.  Nagrodzeni również zostali uczniowie za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za udział w licznych konkursach. Uczniowie z łezką w oku podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za wspólnie spędzone chwile w szkole.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

22.06.2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021 roku (piątek) zgodnie z następującym harmonogramem i zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: Kl. VIII – godz. 800  - w sali gimnastycznej wraz z rodzicamiOP -  godz. 900        - w sali  oddziału przedszkolnego wraz z rodzicamiKl. I-III – godz. 900  - w swoich salach (mogą uczestniczyć  przedstawiciele Rady                                         Rodziców) Kl. IV-VII - godz. 930 -w swoich salach (mogą uczestniczyć  przedstawiciele Rady                                     Rodziców) AUTOBUS:  godz. 830  - Powęziny                    godz. 845  - Raciborowice

Czytaj więcej...

Ogólnopolski sukces Olgi Ziółkowskiej z kl. 7

25.06.2021

Ogólnopolski sukces Olgi Ziółkowskiej z kl. 7

Uczennica klasy 7 Olga Ziółkowska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Kazimierzu Wielkim organizowanym przez SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.  Konkurs miał na celu przybliżenie postaci króla Kazimierza Wielkiego, rozwijanie szacunku do tradycji narodowych i patriotycznych oraz rozbudzanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży.  Olga stworzyła ciekawą grafikę komputerową przedstawiającą postać Kazimierza Wielkiego. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas 4-8. Można było startować w 4 kategoriach: praca literacka (2 osoby) , kategoria muzyczna (3 osoby), kategoria plastyczna (10 osób) i grafika komputerowa, w której Olga  znalazła się na podium. Z uwagi na sytuację pandemiczną dyplom i bon podarunkowy do Empiku oraz gratulacje Olga odebrała z rąk p. Iwony Jędrzejczyk, nauczyciela historii w naszej szkole. Życzymy dalszych sukcesów !!!

Czytaj więcej...

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu w II półroczu roku szkolnego 2020/2021.

23.06.2021

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu w II półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Podsumowanie wyników w nauce po II półroczu roku szkolnego 2020/2021W kategotegorii klas I-III uczniowie wyróżnieni to:KLasa I:1. Samanta Duda2. Iga Grzejszczak3. Krystian Ignatowicz4. Dorota Janiec5. Kinga Jankowska6. Antonina Kopeć7. Jan Pirek8. Zuzanna Poszumska9. Antoni Oladowski10. Igor Turovets11. Piotr OlejnikKlasa II 1. Maria Deka2. Iga Frątczak3. Zuzanna Grzejszczak4. Natalia Laśkiewicz5. Hanna Siwek6. Seweryn Soszka7. Maja Szymańska8. Kacper Zając9. Amlia Kawnik10. Adam PiątekKlasa III1. Kalina Jędrzejczyk2. Izabela Kawnik3. Adam Ruciński4. Bianka Sierocińska5. Alan Traczyk6. Wojciech Olejnik7. Kacper CichuraKlasa IV  (średnia klasy: 4,61)1. Jagieło Zuzanna2. Janiec Hanna3. Krajewska Maria4. Mosion Mateusz5. Ratajczyk Urszula6. Słowianek Aleksandra7. Traczyk FilipKlasa V (średnia klasy: 4,38)1. Długosz Michał2. Woźniak AleksandraKlasa VIa (średnia klasy: 4,24)1. Ozga Alicja2. Pełka Jan3. Puchała Agnieszka4. Deka AlanKLasa VIb (średnia klasy: 4,55)1. Olejnik Igor2. Sałata Amelia3. Sarleja Patryk4. Leon MołdowskiKlasa VII (średnia klasy: 4,04)1. Cybula Anna2. Jagieło Zofia3. Jędrusiński Dawid4. Staniaszek Lena5. Wojtas Emilia6. Zielonka BartoszKlasa VIII (średnia klasy: 4,03)1. Sierocińska Maja2. Sałata OskarSU rozstrzygnął konkurs o PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY im. Janusza Korczaka w Babach. O wynikach konkursu zadecydowały: wyniki w nauce, zachowanie i czytelnictwo w II półroczu roku szkolnego 2020-2021 I miejsce  17 pkt. kl. VIbII miejsce 13 pkt. kl. IVIII miejsce 10 pkt. kl. V i VIIIV miejsce  9 pkt. kl. VIaV miejsce   7 pkt. kl. VIII

Czytaj więcej...

Ślubowanie uczniów klasy I.

28.05.2021

Ślubowanie uczniów klasy I.

Dnia 20 maja 2021r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Niestety ze względu na reżim sanitarny związany z pandemią rodzice nie mogli obserwować swoich pociech na żywo, ale byli bardzo zaangażowani w przygotowania do uroczystości. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali program artystyczny. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do recytacji wierszy i śpiewania piosenek. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach – Maria Bylinka ozdobnym ołówkiem. Rota ślubowania podpisana przez uczniów została umieszczona w „Tubie czasu”, która została zakopana pośród korzeni „Drzewka pierwszaków 2021”. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy pierwszej zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Ze względu na pandemię uroczystość ślubowania odbyła się w maju, a nie w październiku – jak obyczaj nakazuje. Pamiątkowe fotografie i nagrania zostały przesłane rodzicom, aby mogli, chociaż zdalnie przeżyć te ważne chwile w życiu szkoły ze swoimi dziećmi.

Czytaj więcej...

Szkolny Konkurs Oszczędności.

31.05.2021

Szkolny Konkurs Oszczędności.

 W dniu 10 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach opiekun SKO ogłosił konkurs pod hasłem ,,Karta płatnicza moich marzeń". Polegał on na wykonaniu dowolną techniką i w dowolnym formacie oryginalnego pomysłu  plastycznego. W ustalonym terminie napłynęło 20 projektów z klas I-III i oddziału przedszkolnego. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły Maria Bylinka i opiekun SKO Małgorzata Gradowska dokonała oceny prac. Największą innowacją twórczą wykazali się:oddział przedszkolny: Krzysztof Piątek i Iga Bogusławska,z klasy I: Antoni Oladowski, Michał Sochacki, Piotr Olejnik i Kinga Jankowska,z klasy II: Hanna Siwek i Anna Piątek,z klasy III: Kalina Jędrzejczyk i Wojciech Olejnik. Wyróżnienia otrzymali:oddział przedszkolny: Hanna Deka i Maria Wójcik,klasa I: Zuzanna Poszumska,klasa II: Iga Frątczak, MAja Szymańska, Tomasz Ratajczyk, Zuzanna Grzejszczak, Maja Onisk, Natalia Laśkiewicz i Amelia Kawnik. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac zostały przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich twórczość będzie wyeksponowana na tablicy SKO.

Czytaj więcej...

„Łączy nas pamięć”

17.06.2021

„Łączy nas pamięć”

Uczniowie klas IV-VIII po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Żonkile „Łączy nas pamięć” organizowanym przez Muzeum Polin w Warszawie.  Rok 2021 był kolejnym rokiem, kiedy uczniowie obchodzili rocznicę powstania w getcie warszawskim zdalnie. W dniach 19-23 kwietnia br. na zajęciach historii uczniowie zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez Muzeum Polin. Filmy i prezentacje były dostosowane do odpowiedniego przedziału wiekowego, co jednak nie zacierało głównego przesłania: ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ.  Przypomnijmy, że nasza szkoła bierze również udział w akcji Krokus organizowanej przez Muzeum Galicja w Krakowie. Uczniowie oddziału przedszkolnego w październiku zasadzili krokusy, symbol dzieci żydowskich  będących ofiarami II wojny światowej. W kwietniu krokusy pięknie zakwitły przed naszą szkołą. Przypomniały nam o tych, którym nie dane było cieszyć się radosnym dzieciństwem. Wspomnijmy chociażby wychowanków patrona szkoły, Janusza Korczaka. 

Czytaj więcej...

Powrót do nauki stacjonarnej od 31 maja 2021 r.

25.05.2021

Powrót do nauki stacjonarnej od 31 maja 2021 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że od dnia 31 maja 2021r. uczniowie Oddziału Przedszkolnego i klas I-VIII wracają do nauki w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. 

Czytaj więcej...

,,Ozdoby wielkanocne'' -wyniki powiatowego konkursu plastycznego.

20.05.2021

,,Ozdoby wielkanocne'' -wyniki powiatowego konkursu plastycznego.

W kwietniu uczniowie naszej szkoły z klas IV-VII uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Ozdoby wielkanocne", zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną ZS CKU w Czarnocinie. Z przyjemnością informujemy, że ich udział został dostrzeżony i nagrodzony. Oto wyniki:W. Lewandowska kl. VIa - III miejsceA. Deka                  kl.VIa - wyróżnienieA. Rajski                 kl.VIa - wyróżnienieA Kowalski            kl.V - wyróżnienieU. Ratajczyk          kl. IV- wyróżnienie

Czytaj więcej...

POWRÓT UCZNIÓW KLAS IV-VIII DO SZKOŁY

12.05.2021

POWRÓT UCZNIÓW KLAS IV-VIII DO SZKOŁY

      Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 17-21.05. 2021r. do szkoły wracają na zajęcia stacjonarne uczniowie kl. IV, V, VIa, uczniowie kl. VIb, VII, VIII nadal uczą się zdalnie. Natomiast w dniach 24 i 28.05.2021r. stacjonarnie uczą się kl. VIb, VII, VIII, a kl. IV, V, VIa zdalnie.       Dni 25, 26 i 27. 05. 2021r. są wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ze względu na egzaminy kl. VIII. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i godzin przychodzenia do szkoły, tzn. kl. IV-VIII godz. 720- 740, kl. I-III godz. 740- 800, OP godz. 800- 810.

Czytaj więcej...

Powrót uczniów klas I-III do szkoły.

30.04.2021

Powrót uczniów klas I-III do szkoły.

Dyrektor szkoły informuje, iż od dnia 10.05.2021r. zajęcia dla kl. I-III odbywać się będą w trybie stacjonarnym z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i godzin przychodzenia do szkoły, tzn. kl. III  7:30- 7:40, kl. II 7:50- 8:00, kl. I 7:40- 7:50, OP 8:00- 8:10.

Czytaj więcej...

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA

30.04.2021

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA

Wychowawcy klas IV-VIII przeprowadzili pogadankę na temat Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uczniowie obejrzeli na YouTube film pt. „Konstytucja 3 Maja 1791” i wysłuchali pieśni patriotycznych. Podkreślono fakt, iż uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Zapoznano z prezentacją nt. symboli narodowych. Uczniowie rozwiązywali quizy dotyczące święta.Uczniowie klas I-III obejrzeli film edukacyjny, kolorowali ilustracje z okazji Narodowego Święta, zapoznali się z książką ,, Konstytucja III Maja dla dzieci"

Czytaj więcej...

DZIEŃ ZIEMI

30.04.2021

DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia. W naszej szkole Dzień Ziemi obchodziliśmy  pod hasłem „Nie ma życia bez wody”,  ponieważ realizujemy program edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Łodzi. Wychowawcy przeprowadzili krótkie pogadanki. Dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I-IV obejrzały filmik „Bez wody nie ma życia” oraz wysłuchały piosenki o wodzie. Uczniowie klas starszych  obejrzeli prezentację multimedialną „Woda w przyrodzie” i film o oszczędzaniu wody.  Natomiast uczniowie kl. V-VII wzięli  udział  w konkursie wiedzy o parkach narodowych w Polsce.  Konkurs został przeprowadzony on-line na platformie Testportal.

Czytaj więcej...

,,Przypowieści o talentach'' - pokaz talentów na języku polskim.

30.04.2021

,,Przypowieści o talentach'' - pokaz talentów na języku polskim.

Przy okazji omawiania na języku polskim ,,Przypowieści o talentach" uczniowie klas szóstych mieli za zadanie pokazać swoje talenty, mocne strony, które chcieliby rozwijać. Dzieci przygotowały wspaniałe prezentacje swoich talentów. Pokazały kreatywność, zdolności manualne, umiejętność budowy z klocków Lego, także tworzenie w grach, np. zdudowanie kolejki z fajerwerkami w Minecrafcie. Ciekawszą prezentacją było stworzenie pod opieką dorosłego trzepaczki do jajek i ładowarki do telefonu, a także wiatraka na podstawie wiedzy nt. silnika prądu stałego. Wspaniały okazał się pokaz iluzjonistyczny ze znikającą monetą albo ukrytą w dwóch pudełkach i woreczku nie wiadomo jak, bo wcześniej była widoczna dla wszystkich. Dzieci przed kamerą opowiadały o sporcie, czytaniu np. japońskich bajek i gotowaniu, pokazywały umiejętności: tańca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej z wykorzystaniem szarf, jazdy na wrotkach, gry na keyboardzie, tworzenia deserów, robienia artystycznych zakładek, rysowania, projektowania ubrań dla lalek, tworzenia obrazów na pdst. przyklejanych gałązek na płytę i wiele, wiele innych. Cóż to była za lekcja...

Czytaj więcej...

Konkurs ortograficzny ,,Z ortografią na co dzień''

30.04.2021

Konkurs ortograficzny ,,Z ortografią na co dzień''

W kwietniu uczniowie klas V-VIII wzięli udział w konkursie ortograficznym ,,Z ortografią na co dzień", którego celem był rozwój umiejętności ortograficznych uczniów, kształcenie patriotyzmu poprzez poprawne pisanie w języku ojczystym oraz rozwijanie ducha właściwie pojętej rywalizacji. Uczniowie rozwiązywali niełatwe zadania testu ortograficznego na poziomie ogólnopolskim. Zwycięzcy to: z klasy V - Michał Długosz, z klas VI - Alicja Ozga i Patryk Sarleja ex aequo, z klasy VII - Emilia Wojtas, z klasy VIII - Maja Sierocińska. Zdobyte i przećwiczone umiejętności dzieci sprawdziły w testach ortograficznych, które napisały przy okazji święta 3 maja dla uczczenia poprawności języka ojczystego. Zwycięzcom gratulujemy!

Czytaj więcej...

 SZKOLNY KONKURS BIBLIOTECZNY „CZY ZNASZ LEKTURY SZKOLNE?”

30.04.2021

SZKOLNY KONKURS BIBLIOTECZNY „CZY ZNASZ LEKTURY SZKOLNE?”

 SZKOLNY  KONKURS  BIBLIOTECZNY„CZY ZNASZ LEKTURY SZKOLNE?”W kwietniu 2021 r. dla uczniów klas IV-VI w naszej szkole zorganizowany został przez bibliotekę konkurs  pod hasłem  „Czy znasz lektury szkolne?” Konkurs został przeprowadzony on-line na platformie Testportal.Klasa IV wykazała się znajomością  lektur: „Legendy polskie”, „Mikołajek”, „Akademia Pana Kleksa”  i „Pinokio”.Klasa V wykazała się znajomością lektury: „Chłopcy z Placu Broni”.Klasa VI wykazała się znajomością lektury: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.Jury w składzie Elżbieta Fortak- Florczyk, Iwona Jędrzejczyk i Agnieszka Czechowska wyłoniło następujących zwycięzców:  I miejsce –  Mateusz  Mosion, Alcja Ozga, Jan Pełka, Aleksandra Woźniak, Jan Krawętek.II miejsce – Aleksandra Słowianek, Hanna Janiec, Agata Wolińska , Leon Mołdowski, Oliwia Kawnik.III miejsce – Zuzanna Jagieło, Igor Ruciński, Patryk Sarleja, Michał Długosz, Jan Oladowski. W konkursie brali wszyscy uczniowie klas IV-VI.  

Czytaj więcej...

Dzień Autyzmu w naszej szkole.

30.04.2021

Dzień Autyzmu w naszej szkole.

W dniu 26 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, odbyła się Dzień Autyzmu. Myślą przewodnią tego dnia było „Zatrzymaj się i poznaj nas. Nie oceniaj. Zaakceptuj.” Uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z pojęciem „autyzm”, charakterystycznymi cechami, jakie występują u osób z tym zaburzeniem. Poznali problemy osób ze spektrum autyzmu i ich trudności w rozumieniu świata. Zajęcia miały na celu rozbudzenie tolerancji wobec rówieśników, którzy inaczej rozumieją i postrzegają świat. Uczniowie obejrzeli filmy, na których osoby z autyzmem pokazywały , jak funkcjonują na co dzień.

Czytaj więcej...

Konkurs „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”

30.04.2021

Konkurs „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”

W atmosferze Świąt Wielkanocnych  w marcu  dzieci z oddziału przedszkolnego i  dzieci klas młodszych przygotowały prace na szkolny konkurs plastyczny pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”. Warunkiem udziału w konkursie było  wykonanie  kartki wielkanocnej. Celem konkursu było zachęcanie do postrzegania piękna i atmosfery Świąt Wielkanocnych, pielęgnowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych  oraz  pobudzenie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie wrażliwości na piękno i estetykę. Na konkurs wpłynęło  40 prac. W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę prac konkursowych, najlepsze z nich zostały nagrodzone.Prace oceniała komisja w składzie E. Fortak-Florczyk i Ż. Olejnik.Laureatami  zostali:   H. Deka , M. Wójcik, I. Bogusławska, Z. Kowara, F. Glonek, K. Piątek  (oddział przedszkolny) , Z. Poszumska, W. Woliński  ( klasa I), I. Frątczak, H. Siwek,  (klasa II), I. Kawnik  (klasa III).            Wyróżnienia otrzymali: I. Hejduk, K. Hejniak, P.Olejnik, A. Kawnik, M. Szymańska, M. Deka,  A. Piątek, (klasa  II) oraz K. Ignatowicz , N. Jaros,   D. Janiec, A. Kopeć ( klasa  I),  F. Król,  L. Włudarczyk,  N. Klimczak   (oddział przedszkolny)  oraz   K. Jędrzejczyk (kl. III).

Czytaj więcej...

KONKURS BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

30.04.2021

KONKURS BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W dniu 26.03.2021r. odbył się KONKURS BEZPIECZEŃSTWO  W  RUCHU DROGOWYM (BRD), który  miał na celu zachęcić uczestników do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania komunikacyjnego. Uczniowie rozwiązywali  test na komputerze  Pytania dotyczyły: zasad i przepisów o ruchu drogowym, znaków drogowych,  sytuacji w ruchu drogowym,  zasad udzielania pierwszej pomocy, skrzyżowań, razem 35 pytań.Wyniki końcowe konkursu klas V-VII MIEJSCE - Amelia Sałata klasa VIbII MIEJSCE- Hania Ignatowicz- klasa VIbIII MIEJSCE-  Igor Olejnik - klasa VIbWyniki końcowe konkursu klas VII-VIIII MIEJSCE - Maja Sierocińska klasa VIIIII MIEJSCE- Dawid Jędrusiński- klasa VIIIII MIEJSCE-  Stanisław Hejduk - klasa VIIUczniowie  za zajęcie I miejsca otrzymają nagrody  na zakończenie roku szkolnego. Pozostali uczniowie dyplomy za udział w konkursie.

Czytaj więcej...

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!

27.04.2021

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe. wejdź na spis.gov.pl i spisz swoje gospodarstwo domowe, zachowaj swój unikatowy kod i zarejestruj go na https://loteria.spis.gov.pl, graj o samochód osobowy! Pamiętaj, im wcześniej zarejestrujesz zgłoszenie, tym więcej szans na wygraną! #LiczySięKażdy

Czytaj więcej...

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym

27.04.2021

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym

Szanowni Państwo! 1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu. Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro. Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku. Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL. Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie Gminy (Miasta) przygotowane zostało stanowisko do samospisu. Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi. Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny „Pani Wiosna” dla klas 0-III

24.03.2021

Konkurs plastyczny „Pani Wiosna” dla klas 0-III

Dnia 19 marca 2021 r. w świetlicy szkolnej SP im. Janusza Korczaka w Babach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pani Wiosna”, którego organizatorem była świetlica szkolna i Rada Rodziców. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych, zmysłu estetycznego, wyobraźni, uwrażliwienie na piękno przyrody. Dziękujemy wszystkim Dzieciom, które wzięły udział w konkursie i włożyły mnóstwo trudu, w wykonanie przepięknych prac plastycznych, których do świetlicy wpłynęło aż 38. Jury w składzie: Maria Bylinka, Renata Szklarek, Elżbieta Królikiewicz długo obradowało nad wyłonieniem zwycięzców i ostatecznie postanowiło nagrodzić następujące dzieci.      Nagrody otrzymali:1.     Grzybczyńska Liliana – klasa „0”2.     Bogusławska Iga  -    klasa „0”3.     Janiec Dorota – klasa I4.     Badek Nikola – klasa I5.     Szymańska Maja – klasa II6.     Onisk Maja – klasa II7.     Siwek Hanna – klasa II8.     Hejduk Izabela – klasa II9.     Jędrzejczyk Kalina – klasa IIIWyróżnienia otrzymali:1.     Włudarczyk Liliana – klasa „0”2.     Dworzyńska Michalina – klasa „0”3.     Kowara  Zuzanna – klasa „0”4.     Deka Hanna – klasa „0”5.     Piątek Krzysztof – klasa „0”6.     Grzejszczak Iga – klasa I7.     Jaros Nikola – klasa I8.     Frątczak Iga – klasa II9.     Piątek Adam – klasa IINagrodzeni i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu słodki upominek. Sponsorem nagród była Rada Rodziców przy SP im. Janusza Korczaka w Babach.

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszą Marzannę.

22.03.2021

Konkurs na najładniejszą Marzannę.

W dniu 18 marca 2021r. w ramach obchodów Święta Wiosny został przeprowadzony konkurs na najładniejszą Marzannę. Organizatorami konkursu byli: świetlica szkolna i Rada Rodziców.Prace konkursowe były przygotowane w formie kukły o dowolnej wysokości, wykonane z naturalnych materiałów (np. słoma , siano), a także z innych dodatków (np. tkanin, wstążek). Pracę oceniało jury w składzie: Maria Bylinka, Renata Szklarek, Elżbieta Królikiewicz. Ze względu na bardzo wysoki poziom plastyczny wykonanych prac jury nagrodziło wszystkie klasy biorące udział w konkursie. Nagrody w postaci gier planszowych ufundowała Rada Rodziców przy SP im. Janusza Korczaka w Babach.

Czytaj więcej...

Nauczanie zdalne dla klas I-III

19.03.2021

Nauczanie zdalne dla klas I-III

Od poniedziałku 22marca nauczanie zdalne obejmuje kl. I-III. W związku z powyższym dyrektor szkoły informuje:zajęcia w klasach I-III odbywają się przez aplikację Teamszajęcia trwają 30 min. z nauczycielem + 15min. pracy własnej; rozpoczynają się o zwykłych godzinachodbywają się wszystkie rodzaje zajęć zgodnie z tygodniowym planem.Oddział przedszkolny nadal pracuje w trybie stacjonarnym, mając zapewniony dowóz, opiekę świetlicową, herbatę.

Czytaj więcej...

Bal ostatkowy w oddziale przedszkolnym.

24.02.2021

Bal ostatkowy w oddziale przedszkolnym.

16 lutego 2021r. w oddziale przedszkolnym odbył się bal ostatkowy. Wszystkie dzieci były przebrane w bajkowe stroje. Na balu pojawiły się wróżki, anioły, motyle, biedronki, piraci i wiele innych postaci.  Dzieci z ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach i konkursach. Podczas pląsów było wesoło i kolorowo. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości. To był wspaniały bal.

Czytaj więcej...

Pan Tadeusz i Minecraft.

22.02.2021

Pan Tadeusz i Minecraft.

Przy okazji omawiania lektury obowiązkowej ,,Pan Tadeusz" A. Mickiewicza chętni uczniowie klasy ósmej naszej szkoły wykonali plastyczne konkretyzacje dworku Sędziego Soplicy, budowali w Minecrafcie. Na załączonych zdjęciach można obejrzeć efekty ich pracy.

Czytaj więcej...

Obiady od stycznia 2022r.

04.02.2021

Obiady od stycznia 2022r.

Od 1 stycznia 2022r. cena jednego obiadu wynosi 5zł. Za styczeń wysokość wpłaty za obiady wynosi 80,00zł. (będą uwzględnione odpisy z listopada 2021r.Oddział przedszkolny za styczeń -100złZa luty płatność wynosi 50zł.Wpłaty do 10 każdego miesiąca. Nieobecność dziecka proszę zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły do godziny 8.00 danego dnia.  (tel. do sekretariatu : 44 616 96 18) Ze względów sanitarnych obiady na wynos nie są wydawane.

Czytaj więcej...

Dzień babci i dziadka 2021

04.02.2021

Dzień Babci i Dzień Dziadka 2021

  Dnia 22 stycznia 2021r. dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały dla swoich babć i dziadków niespodziankę. Zaprezentowały krótki program artystyczny pt.: ,,Kocham Babcie, kocham Dziadka". Film został przekazany rodzicom za pomocą poczty elektronicznej.

Czytaj więcej...

Powrót dzieci do szkoły kl.I-III od 18.01.2021r.

15.01.2021

Powrót dzieci do szkoły kl.I-III od 18.01.2021r.

W związku z powrotem do stacjonarnego nauczania kl. I-III dyrektor szkoły informuje: 1) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji       w warunkach domowych lub izolacji; 2) rodzice dziecka mają OBOWIĄZEK zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania            w  przestrzeni wspólnej szkoły (ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA). Noszenie osłony       obowiązuje w szkole od momentu wejścia na jej teren do momentu wejścia do sali lekcyjnej, a po zajęciach od     momentu ich zakończenia do momentu opuszczenia budynku szkoły; 3) przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, potem częste  mycie rąk (lub odkażanie), obowiązkowo po      każdej przerwie, korzystaniu z toalety, wyjściu z sali do innych pomieszczeń szkolnych (np. sala gimnastyczna,     biblioteka), przed jedzeniem; 4) każda klasa korzysta w szatni z przydzielonego odrębnego boksu (kl. I i OP wspólny) i przychodzi do szkoły        w określonych godzinach:     kl. III 7.30 - 7.40     kl. II  7.50 - 8.00     kl. I   7.40 - 7.50     OP   8.00 - 8.10

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne.

22.12.2020

Życzenia świąteczne.

Życzenia.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE SZKOLNEJ AKCJI „TYDZIEŃ Z POLSKĄ ”

22.12.2020

PODSUMOWANIE SZKOLNEJ AKCJI „TYDZIEŃ Z POLSKĄ ”

PODSUMOWANIE SZKOLNEJ AKCJI „TYDZIEŃ Z POLSKĄ ”Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach rokrocznie biorą udział w Tygodniu Hymnu w szkole w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada. W tym roku szkolnym nie mogliśmy obchodzić Tygodnia Hymnu w naszej szkole, więc akcję przenieśliśmy do domu naszych wychowanków. Jedną z akcji był „Tydzień dla Polski”, który polegał na wykonaniu zadań związanych z historią i symbolami naszego kraju. Celem były nie tylko zadania ale i  dobra zabawa iangażująca całą rodzinę.  Uczniowie mieli do wyboru uwiecznić swoje zadania w formie prezentacji multimedialnej bądź plakatu. Swoje prace przesyłali w formie elektronicznej na adres organizatora konkursu- p. Iwony Jędrzejczyk. Komisja w składzie: p. M. Bylinka, p. E. Królikiewicz, p. A. Kubiak i p. I. Jędrzejczyk podjęli decyzję o przyznaniu nagród równorzędnych w 2 konkurencjach : plakat i prezentacja multimedialna. Nagrody w kategorii PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:Hejniak Dawid i KacperSzulejko Aleksander i Alicja Kawnik Oliwia i Amelia Wolińska Agata i WiktorKrajewska Maria i Jan PLAKATŁuczyński Oskar Mateusz MosionWeronika Lewandowska Ratajczyk Urszula W ramach Tygodnia Hymnu odbył się również Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej (w tym roku offline). Komisja w składzie: p. M. Bylinka, p. A. Czechowska i p. I. Jędrzejczyk przyznały nagrody i wyróżnienia: Nagrody w kategorii klas I-III: I miejsce – Adam Piątek z kl. 2II miejsce – Maja Szymańska z kl. 2 III miejsce – Iga Frątczak z kl. 2 Wyróżnienia w kategorii klas I-III : Kacper Hejniak z kl. 2 Grzejszczak Zuzanna z kl. 2 Deka Maria z kl. 2 Grzejszczak Izabela z kl. 1 Nagrody w kategorii klas IV- VIII:I miejsce – Krystian Caban z kl. 8 II miejsce – Dawid Jędrusiński z kl. 7 III miejsce – Filip Traczyk z kl. 4 Wyróżnienie w kategorii klas IV-VIII: Dawid Hejniak z kl. 8 Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w późniejszym terminie. WSZYSTKIM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!

Czytaj więcej...

Gminny konkurs literacki ,,Polska - moja Ojczyzna

22.12.2020

Gminny konkurs literacki ,,Polska - moja Ojczyzna" .

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni w  gminnym konkursie literackim pt.,,Polska - moja Ojczyzna" organizowanym przez Szkołę Podstawową im. M. Kamprad w Jarostach pod patronatem wójta Gminy Moszczenica Pana Marcelego Piekarka. W kategorii klas IV -VI nagrody otrzymali: I-e miejsce -Nikodem Purkiewicz kl. V, II-ie miejsce - Amelia Sałata kl. VIb, III-e miejsce - Aleksandra Słowianek kl. IV, Oliwier Grabowski kl. V. W kategorii uczniów klas starszych wyróżnienie zdobył uczeń klasy VII - Dawid Jędrusiński. Uczniów do konkursu przygotowały polonistki: I. Jędrzejczyk i A. Czechowska. Nagrodzonym gratulujemy!

Czytaj więcej...

Pudełka z literaturą.

22.12.2020

Pudełka z literaturą.

 Pod koniec roku 2020 uczniowie klasy piątej i szóstych naszej szkoły w trakcie nauki zdalnej do lekcji języka polskiego projektowali ,,pudełka  z lekturą". Na zdjęciach - przykładowe realizacje do lektur: ,,Opowieści z Narnii" i,,W pustyni i w puszczy". Dzieci puściły wodze wyobraźni...

Czytaj więcej...

Kolejny rok z projektem „Krokus”

16.11.2020

Kolejny rok z projektem „Krokus”

     Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach  po raz drugi  uczestniczy w Projekcie Krokus zainicjowanym przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście – Holocaust Education Trust Ireland. Polskim koordynatorem tej akcji jest Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Celem projektu „Krokus” jest upamiętnienie dziecięcych ofiar Holokaustu. W ramach projektu szkoła otrzymała cebulki żółtych krokusów, które zasadziły dzieci z oddziału przedszkolnego. - Kwiaty sadzone przez dzieci mają przede wszystkim przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. Projekt Krokus pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją – wyjaśnia szkolny koordynator akcji, p. Iwona Jędrzejczyk. 

Czytaj więcej...

Akcja „Pod biało-czerwoną”

10.11.2020

Akcja „Pod biało-czerwoną”

  Szanowni Państwoserdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.Zakup masztów i flag dla każdej z gminInicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zachęcamy do tego, aby również Państwa szkoła stała się częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia.W jaki sposób wziąć udział w projekcie? Prosimy o oddawanie głosów online na naszą gminę. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów.Ile głosów potrzeba do realizacji projektu?- dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów;- dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców - 500 głosów;- dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców - 1000 głosów.

Czytaj więcej...

 Kartka dla Powstańca.

10.11.2020

Kartka dla Powstańca.

    Uczniowie klas 4-8 od wielu lat biorą udział w  akcji BohaterOn - Kartka dla Powstańca. Ten rok jest rokiem wyjątkowym. Okres pandemii zmusił nas do pewnych ograniczeń. Uczniowie nie wysyłali kartek indywidualnych tylko plakaty , samodzielnie wykonane karty z życzeniami od całego zespołu klasowego. Mamy ogromną nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym wrócimy do dawnej formy wysyłania kartek indywidualnych dla żyjących jeszcze uczestników powstania warszawskiego - dodaje p. Iwona Jędrzejczyk , szkolny koordynator akcji. - Dziś pozostaje nam życzyć wszystkim ZDROWIA i wytrwałości w tym trudnym czasie !!! 

Czytaj więcej...

WYPRAWKI CZYTELNICZE

10.11.2020

WYPRAWKI CZYTELNICZE

     Do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach dotarły Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Wyprawki Czytelnicze zawierają dla dzieci książkę „Pierwsze abecadło „  i broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli uczymy się razem czytać” oraz kreatywny alfabet. Bezpłatne wyprawki otrzymali pierwszoklasiści z naszej szkoły. Głównym celem projektu to promocja czytelnictwa.  Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.Opracowała E. Fortak-Florczyk

Czytaj więcej...

Nauczanie zdalne dla klas I-III

06.11.2020

Nauczanie zdalne dla klas I-III

   Od poniedziałku (09.11.2020) nauczanie zdalne obejmuje także kl. I-III. W zawiązku z powyższym dyrektor szkoły informuje:zajęcia w kl. I-III odbywają się poprzez aplikację TEAMS;zajęcia trwają 30min. z nauczycielem + 15 min. pracy własnej; rozpoczynają się o zwykłych godzinach;odbywają się wszystkie rodzaje zajęć zgodnie z tygodniowym planemOddział przedszkolny nadal pracuje w trybie stacjonarnym, mając zapewniony dowóz, opiekę świetlicową, herbatę.

Czytaj więcej...

Nauczanie zdalne.

26.10.2020

Nauczanie zdalne.

   W związku z przejściem od poniedziałku (26.10.) kl. IV-VIII na zdalne nauczanie dyrekcja szkoły informuje:1) szkoła pracuje zgodnie z obowiązującym do tej pory tygodniowym planem zajęć (także pedagog, świetlica i biblioteka2) wszyscy nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły poprzez aplikację Teams;3) zajęcia w kl. IV-VIII trwają 30 min., tzn. rozpoczynają się tak, jak do tej pory, tylko kończą się wcześniej;4) oddział przedszkolny i kl. I-III funkcjonują w trybie stacjonarnym;5) dowóz do szkoły odbywa się bez zmian;6  oddział przedszkolny i kl. I-III mają zapewnione w szkole herbatę i obiad;

Czytaj więcej...

DEN

26.10.2020

DEN

Dnia 12 października 2020r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Mgr Iwona Jędrzejczyk, nauczycielka języka polskiego, historii i WOS w ww. szkole, otrzymała Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty, którą w imieniu Kuratora wręczyła jej dyrektor szkoły Maria Bylinka. Nagroda została przyznana za szczególne osiągnięcia  w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Należy podkreślić, że jest to już czwarta Nagroda Kuratora Oświaty, którą otrzymali nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach w ciągu ostatnich 8 lat. Poprzednimi laureatkami były: dyrektor szkoły Maria Bylinka, Teresa Włodarczyk i Katarzyna Jędrusińska. Ponadto Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele: Ilona Iskrzyńska, Teresa Włodarczyk, Elżbieta Fortak – Florczyk, Andrzej Kubiak i Andrzej Szklarek oraz pracownicy administracyjni i obsługi: Barbara Grzesik, Beata Latocha i Wioletta Nowak.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski konkurs ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień''

26.10.2020

Ogólnopolski konkurs ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień''

      Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień". W zmaganiach z poprawnością języka polskiego brało udział kilkunastu uczniów  klas V-VIII. Miło nam poinformować, iż pięcioro z nich zakwalifikowało się i uczestniczyło w drugim etapie konkursu, w związku z czym otrzymało wyróżnienia. Są to: absolwentki - Maja Jakubik i Maja Kraska, uczniowie klasy ósmej - Maja Sierocińska i Oskar Sałata oraz uczennica klasy VIa - Alicja Ozga. Uczniowie otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej i dostępy do e-booków związanych z poprawnością języka. Szkolny organizator konkursu - polonista A. Czechowska. Wyróżnionym gratulujemy!

Czytaj więcej...

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

28.08.2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września.Harmonogram wejścia do szkoły poszczególnych klas:kl. I-III - godz 7.40.(kl. I w sali gimnastycznej)Kl. IV i Oddział Przedszkolny  - godz. 8.00kl. V- VIII - godz. 9.30Do szkoły mogą wejść rodzice z dziećmi tylko Oddziału Przedszkolnego i kl. I z zachowaniem obostrzeń sanitarnych (maseczki, rękawiczki lub dezynfekcja rąk). Obostrzenia te dotyczą wszystkich uczniów klas I-VIII.

Czytaj więcej...

Pierwsza Komunia Święta uczniów klasy 3

30.06.2020

Pierwsza Komunia Święta uczniów klasy 3

28 czerwca odbyła się Pierwsza Komunia Święta uczniów klasy 3 naszej szkoły w kościele pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbego w Babach.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

30.06.2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dnia 26 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy 8. 26 uczniów naszej szkoły zakończyło edukację w szkole podstawowej. Ten rok szkolny zakończył się dla nich dość nietypowo, gdyż borykamy się z trudnym czasem epidemicznym.  Obecni absolwenci mimo to stanęli na wysokości zadania, zarówno podczas egzaminów, które pisali kilka dni wcześniej jak i uroczystości zakończenia,  przestrzegając  zasad bezpieczeństwa obowiązujących w całym kraju. Występ uczniowie przygotowali sami, z własnej inicjatywy co było niespodzianką dla nauczycieli.  Smutne było to, że nie można było uścisnąć im dłoni, pogratulować sukcesów, a tych było naprawdę sporo. Uczniowie klasy 8 osiągali sukcesy nie tylko na szczeblu gminnym ale też powiatu, województwa i na szczeblu ogólnopolskim.  GRATULUJEMY ŚWIETNYCH WYNIKÓW I ŻYCZYMY POWODZENIA W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ!

Czytaj więcej...

Historyczne zmagania podczas zdalnego nauczania.

04.06.2020

Historyczne zmagania podczas zdalnego nauczania.

    Uczniowie kl. 5a i 5b znów przenosili się w czasie. W pierwszym semestrze wcielili się w postacie starożytnych bogów. Tym razem zadaniem uczniów było zapoznanie się z materiałem dotyczącym życia codziennego mieszkańców średniowiecza i przebranie się za wybraną przez siebie postać z epoki średniowiecza.  Nie zabrakło takich postaci jak rycerz, chłop, mieszczanin czy zakonnik. Z racji panującej pandemii dzieci przebierały się w swoich domach , fotografowały a zdjęcia trafiały do p. Jędrzejczyk, nauczyciela historii w naszej szkole. Z relacji pani wszyscy zasłużyli na najwyższe oceny. Koleżankom i kolegom gratulujemy  ciekawych pomysłów i życzymy samych dobrych ocen!!!  

Czytaj więcej...

Wyróżnienie w I Międzyszkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Religijnej

04.06.2020

Wyróżnienie w I Międzyszkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Religijnej

  Miło nam poinformować, że uczeń kl 7  naszej szkoły otrzymał wyróżnienie w I Międzyszkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Religijnej z okazji 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II. Konkurs był dedykowany dla uczniów kl 7-8  powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego.       WIELKIE GRATULACJE DLA DAWIDA.

Czytaj więcej...

02.04.2020

Informacja dotycząca funkcjonowania Poradni

Funkcjinowanie Poradni w czasie epidemii.Informacja o bieżącym funkcjonowaniuPowiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie TrybunalskimW związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii (COVID-19)Poradnia informuje, że na obecną chwilę do odwołania świadczy swoje usługi jedynie wformie telefonicznej i mailowej.Zapraszamy uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli, pedagogówi psychologów szkolnych oraz dyrekcję szkół z terenu powiatu piotrkowskiego do kontaktuz pracownikami Poradni w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek pytań czy problemówdotyczących: zasad postępowania w czasie kwarantanny, funkcjonowania osoby zarażonejCOVID-19 lub narażonej na zakażenie, itp.; organizacji procesu dydaktycznego-wychowawczego; organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów trudności wychowawczych; zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów trudności związanychz prowadzeniem edukacji zdalnej na terenie domu; funkcjonowania dziecka, rodzica/prawnego opiekuna – oferujemy pomoc w postacidoraźnych konsultacji ze specjalistami; organizacji czasu wolnego dla dziecka.Harmonogram pracy specjalistów:Data Godziny Specjaliści30.03.2020r. 8.00 – 14.00 psycholog, pedagog31.03.2020r. 8.00 – 12.00 psycholog, pedagog01.04.2020r. 8.00 – 15.00 psycholog, pedagog, logopeda02.04.2020r. 8.00 – 15.00 psycholog, pedagog, logopeda03.04.2020r. 8.00 – 14.00 psycholog, pedagog, logopeda06.04.2020r. 8.00 – 15.00 psycholog, pedagog07.04.2020r. 8.00 – 15.00 psycholog, pedagog08.04.2020r. 8.00 – 12.00 psycholog, pedagog, logopeda09.04.2020r. 8.00 – 12.00 psycholog, pedagog, logopeda10.04.2020r. 8.00 – 12.00 psycholog, pedagog, logopedaInformujemy, że został uruchomiony profil Poradni na portalu społecznościowymFacebook, na którym będziemy zamieszczać informacje i materiały do pracy dla uczniówi ich rodziców/prawnych opiekunów - mamy nadzieję, że będą one stanowić dla nich źródłospecjalistycznej wiedzy, która posłuży organizacji pracy i czasu wolnego z dzieckiem naterenie domu.Telefon kontaktowy: 44 732 78 40Adres e-mail: poradnia@powiat-piotrkowski.plZ poważaniemDyrektor i Rada PedagogicznaPowiatowej PoradniPsychologiczno-Pedagogicznejw Piotrkowie Trybunalskim

Czytaj więcej...

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE!!!

11.03.2020

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE!!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zajęcia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach będą zawieszone na 2 tygodnie;  12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. nauczyciele są zobowiązani do  przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie  i nauczyciele; Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. Uczniu, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych  z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. OBIADY:Od 12 marca zostają odwołane również obiady. W przyszłym miesiącu zaległa kwota zostanie odliczona. AUTOBUS szkolny w dniach 12 i 13 marca będzie kursował według rozkładu. Od poniedziałku 16 marca zostaje odwołany.

Czytaj więcej...

Ważne!

11.03.2020

WAŻNE!

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach  w związku z potencjalnym ryzykiem zarażenia KORONAWIRUSEM.

Czytaj więcej...

Apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego.

12.03.2020

Apel SU podsumowujący I półrocze roku szkolnego.

6 marca odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2019/2020.  Wyczytani zostali uczniowie którzy zostali wyróżnieni w nauce. Rozstrzygnięty został konkurs o puchar dyrektora szkoły, który zdobyła klasa 5b. Wręczone zostały również nagrody w pozostałych konkursach, które odbywały się w szkole.

Czytaj więcej...

Spotkania zawodoznawcze w klasie VIII

06.03.2020

Spotkania zawodoznawcze w klasie VIII

Uczniowie klasy VIII SP im. Janusza Korczaka w Babach stoją przed trudnym wyborem dalszej kariery edukacyjno- zawodowej. Aby ułatwić  nieco  wybór dalszej ścieżki edukacyjnej ósmoklasiści 11 lutego uczestniczyli w Festiwalu Nauki w ZSCKU w Wolborzu. Dwaj uczniowie z naszej szkole wzięli udział w konkursie wiedzy na temat życia patrona w/w szkoły - Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczniowie nie mieli sobie równych zajmując czołowe miejsca: Mateusz Hejduk zajął I miejsce, zaś Karol Kopeć - II miejsce.  Oprócz tego zorganizowano w szkole spotkania z reprezentantami różnych zawodów- specjalności. 14 lutego odbyło się spotkanie z aktorką i  piosenkarką -  p. Katarzyną Sołtan, która opowiadała o swoim zawodzie i zachęcała uczniów do udziału w zajęciach wokalno-aktorskich w GOKiS w Moszczenicy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. VII i VIII . Kilka dni później, 18 lutego odbyło się spotkanie z dyrektorem banku , regionalną pisarką p. Joanną Zając. Pani Zając opowiedziała uczniom kl. VIII na czym polega praca w banku i jaka czeka droga edukacyjna przyszłego pracownika banku. Oprócz tego opowiedziała o swojej pasji jaką jest pisanie książek podkreślając , że te dwie profesje  (tak odległe) można ze sobą połączyć, wystarczy tylko chcieć. Uczniowie w najbliższym czasie będą brać udział w kolejnych warsztatach organizowanych przez szkoły  ponadpodstawowe  i gościć reprezentantów innych zawodów.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca autobusu na choinkę i obiadów.

18.02.2020

Informacja dotycząca autobusu na choinkę i obiadów.

Informacja dotycząca autobusu na choinkę i obiadów.

Czytaj więcej...

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I - III

18.02.2020

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I - III

 Dnia 14.02.2020r.  już po raz siódmy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach został zorganizowany GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I - III. Uczestników konkursu, przybyłych gości oraz jury powitała Pani Dyrektor Maria Bylinka. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami występujących uczestników. Wiersze były ciekawe  i barwnie zaprezentowane. Dla wszystkich uczestników i opiekunów zorganizowany został poczęstunek. Jury w składzie: Pani  Elżbieta Góra- Instruktor Zespołów Artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy, Pan Jerzy Korytkowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy, Pani Maria Bylinka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach przyznało dziesięć nagród dla uczniów ze szkół w: Jarostach, Moszczenicy, Gazomi, Srocku i Babach. W imieniu Pana Wójta,  nagrody wręczała Pani Katarzyna Kaźmierczak – Inspektor ds. oświaty. Laureaci otrzymali  nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy  pamiątkowe długopisy i dyplomy, a nauczyciele dyplomy z podziękowaniem za pracę włożoną w przygotowanie swoich podopiecznych.LISTA LAUREATÓWMiron Słowianek - SP w MoszczenicyAleksandra Maciejek - SP w SrockuAdam Piątek - SP w BabachKalina Jędrzejczyk – SP w BabachJulia Stasiołek – SP w MoszczenicyAnastazja Nowicz – SP w JarostachFranciszek Masiarek – SP w JarostachJulia Łaska – SP w GazomiBlanka Nieśmiałek – SP  w SrockuNadia Dudkiewicz – SP w Srocku

Czytaj więcej...

Dzień babci i dziadka w oddziale przedszkolnym.

10.03.2020

Dzień babci i dziadka w oddziale przedszkolnym.

Dzieci z oddziału przedszkolnego serdecznie dziękują wszystkim Babciom i Dziadkom za liczne przybycie na uroczystość z okazji ich święta w dniu 14 lutego 2020 roku.

Czytaj więcej...

II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego

18.02.2020

II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego "Spelling Challenge"

II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego "Spelling Challenge" odbyła się 7 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Uczniowie oraz ich opiekunowie zostali powitani przez p. Marię Bylinka - dyrektora szkoły oraz p. Katarzynę jędrusińską - pomysłodawcę i organizatora konkursu.W konkursie wzięli udział piątoklasiści ze szkół podstawowych z terenu gminy. Byli to najlepsi z najlepszych wyłonieni do reprezentowania swoich szkół, co świadczy o ich mistrzowskim poziomie. Dyrektor szkoły podziękowała również opiekunom za czas i wysiłek włożony w przygotowanie swoich podopiecznych.Uczestnicy wykazali się świetną znajomością zasad pisowni, literowania oraz słownictwa. Mimo towarzyszącego im stresu świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi.Uczestników oceniało jury w składzie: p. Magdalena Sigorska oraz p. Anetta Janczak. Przyznano 3 nagrody:I miejsce: Bartłomiej Janiak - MoszczenicaII miejsce:Maja Kielanowska - MoszczenicaIII miejsce: Maja Jaśkin - MoszczenicaPrzyznano również wyróżnienia dla uczniów ze szkół podstawowych w Babach i Jarostach.        Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy opiekunom za przygotowanie uczniów oraz pracę w komisji konkursowej.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca obiadów.

07.01.2020

Informacja dotycząca obiadów.

Informacja dotycząca obiadów.

Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne

20.12.2019

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Czytaj więcej...

Jasełka

20.12.2019

Jasełka

W dniu 19. 12. 2019 r. w naszej szkole, jak co roku, odbyły się Jasełka. Pani dyrektor Maria Bylinka powitała zgromadzonych gości: księdza proboszcza Bogdana Helińskiego,  wicewójt Gminy Moszczenica Panią Agatę Biesagę, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Rafała Jędrusińskiego, rodziców, nauczycieli i innych gości. Po okolicznościowych przemówieniach z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyły się ,,Jasełka na wesoło" w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Przedstawienie bardzo podobało się oglądającym, uczniowie dali z siebie wszystko. Nie zabrakło Heroda, śmierci, diabłów, aniołów, Świętej Rodziny, trzech króli, pastuszków, którzy stali się agentami ochrony i...baranów, których beczenie podobało się najbardziej. Dzieci wykonały kolędy na różnych instrumentach: gitarze - Kalina Jędrzejczyk z klasy II, na organach - Szymona Antosiak z kl. Va, na akordeonie -Aleksandra Jakusek z kl. Va. Oprawę muzyczną przygotowała pani dyrektor, kolędy zaśpiewali: Krystian Caban, Dawid Hejniak, Julia Kowalska z kl. VII, Angelika Caban i Aleksandra Jakusek z kl. Va. Występ teatralny przygotowała polonistka A. Czechowska z pomocą nauczyciela religii Ż. Olejnik, dekoracje wykonała nauczycielka nauczania początkowego E. Królikiewicz. Przedstawienie jasełkowe zostanie wykonane jeszcze raz po mszy w południe 2 lutego 2020 r.w kościele w Babach, parafii Swiętego Maksymiliana Kolbego. Warto obejrzeć występ i zobaczyć zaangażowanie dzieci.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Wrocławia.

20.12.2019

Wycieczka do Wrocławia.

18 grudnia 2019r. uczniowie klasy 6,7 i 8 wybrali się na jarmark bożonarodzeniowy do Wrocławia. Zanim odwiedzili jarmark udali się do wrocławskiego ZOO. Korzystając z pięknej pogody uczestnicy zwiedzili też najstarszą część miasta- Ostrów Tumski.

Czytaj więcej...

XX Powiatowy Konkurs Literacki pt.,,Hejtu nie lansuję, hejt blokuję

20.12.2019

XX Powiatowy Konkurs Literacki pt.,,Hejtu nie lansuję, hejt blokuję"

W dniu 10. 12. 2019 r. w Mediatece w Piotrkowie Tryb. miało miejsce ogłoszenie wyników XX Powiatowego Konkursu Literackiego pt.,,Hejtu nie lansuję, hejt blokuję". Celem konkursu było promowanie języka polskiego, rozwijanie i wspieranie młodych talentów literackich. Uczniowie pisali prace literackie, konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Miło nam poinformować, iż uczennica naszej szkoły Maja Nowak z kl. VIII zdobyła wyróżnienie w tym konkursie. Prac było dużo, ponad osiemdziesiąt. Z kolei uczennica klasy VI Emilia Wojtas również otrzymała wyróżnienie z kategorii prac zgłoszonych indywidualnie. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani tomikami poezji oraz dyplomami. Spotkanie uświetnił opowieścią i prezentacją z podróży na Wyspy Owcze piotrkowski poeta i podróżnik Pan Witold Stawski.Prace literackie na potrzeby konkursu pisało pięć dziewcząt z naszej szkoły. Warto wspomnieć , iż III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyła absolwentka naszej szkoły Natalia Sima, ( w ubiegłym roku szkolnym jako ósmoklasistka wywalczyła II miejsce  w powiatowym konkursie literackim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Tryb.). Pomocy merytorycznej młodym adeptkom pióra udzieliła polonistka A. Czechowska.

Czytaj więcej...

 Karol Kopeć Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

13.12.2019

Karol Kopeć Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Polska Niepodległa"

Karol Kopeć, uczeń klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach znalazł się wśród 11 uczniów klas 7-8 z całej Polski w gronie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Niepodległa” organizowanym przez Polską Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. Konkurs składał się z dwóch etapów , pierwszy etap odbył się w szkole. Uczniowie  (Bartosz Zielonka w kat. kl. 4-6, Mateusz Hejduk i Karol Kopeć w kat. kl. 7-8) , którzy brali udział w w/w konkursie musieli rozwiązać test online obejmujący okres walk o niepodległość Polski w latach 1863-1918. Gwarancję przejścia do drugiego etapu zapewnili sobie uczniowie, którzy osiągnęli wynik powyżej 90%. Karol osiągnął wynik 93.3 % co było równoznaczne z zakwalifikowaniem się do II etapu, który odbył się 5 grudnia br. w Krakowie. Po wielu zmaganiach Karol Kopeć otrzymał tytuł Finalisty i otrzymał cenne nagrody. Będąc uczestnikiem II etapu konkursu wziął udział w gali wręczenia nagród, uroczystym obiedzie i zwiedzaniu Krakowa organizowanym przez USKI w Krakowie.  Pani Iwona Jędrzejczyk, nauczyciel historii i koordynator konkursu w naszej szkole jest ogromnie dumna z Karola i pozostałych uczestników, którzy w I etapie osiągnęli zadowalający wynik: Bartosz Zielonka - 80% a Matusz Hejduk 76,6% . Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Czytaj więcej...

Sukces szachowy

05.12.2019