Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy VI ,,Mały Archimedes''

    Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy VI ,,Mały Archimedes"  przebiegały zgodnie z planem pracy. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość wyrównywania i utrwalania bieżącego materiału przerabianego na lekcjach matematyki. Uczniowie rozwijali swą sprawność rachunkową, analizowali proste zagadnienia matematyczne. Rozwijali pamięć oraz logiczne myślenie oraz opisywania w języku matematyki prostych sytuacji. Do pracy wykorzystane zostały gry i zabawy logiczne, które sprawiały, że przyswajanie wiedzy okazało się atrakcyjniejsze i ciekawsze.

II półroczu  roku szkolnego 2019/2020 zajęcia odbywały  się drogą on-line. Realizowane były wszystkie założenia projektu i zatwierdzone  plany pracy zajęć.

I półroczu  roku szkolnego 2020/2021 w zajęciach wyrównawczych z matematyki ,,Mały Archimedes" uczestniczą wybrani uczniowie klas szóstych, którzy wyrównują braki wiedzy i powtarzają przerabiany materiał aby mogli aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki. Uczniowie powtarzali działania na liczbach naturalnych i całkowitych. Wyznaczali największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność. Ćwiczyli wykorzystanie wyrażeń algebraicznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych. Powtarzali materiał z zakresu geometrii.Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy VI ,,Mały Archimedes"

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka