IX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS TRZECICH

06.05.2019

IX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS TRZECICH

     Dnia 26.04.2019r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się IX Gminny Konkurs Ortograficzny Dla Klas Trzecich. Udział wzięli uczniowie pięciu szkół podstawowych Gminy Moszczenica. Przybyli oni pod opieką nauczycielek, pod okiem których przygotowywali się do zmagań ortograficznych. Patronat nad konkursem objął i nagrody ufundował pan wójt Marceli Piekarek. Turniej ten wymyśliła i dziewiąty raz przeprowadziła nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Teresa Włodarczyk - wspierana przez panią dyrektor Marię Bylinkę. Celem tego współzawodnictwa było podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów, popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień, integracja uczniów, propagowanie kultury języka polskiego, wdrażanie do zdrowej rywalizacji, dbanie o systematyczną pracę nad poprawnością ortograficzną. Konkurs miał formę dyktanda o tematyce wiosennej. Zawierało ono różnorodne trudności ortograficzne i interpunkcyjne. W czasie oczekiwania na werdykt dzieci miały okazję nawiązać bliższą znajomość. Wspólnie udały się na poczęstunek, a potem bawiły się. Jury - w osobie polonistki p. Bożeny Nowak - Justyny po sprawdzeniu wszystkich prac przyznało następujące nagrody:
 I miejsce - Dominik Pietrzak - SP w Moszczenicy
II miejsce - Aleksandra Woźniak - SP w Babach
II miejsce - Kacper Cieślik - SP w Moszczenicy
III miejsce - Hanna Janiec - SP w Babach
III miejsce - Natalia Trawczyńska - SP w Jarostach
Wyróżnienie - Adam Trawiński - SP w Jarostach
Wyrónienie - Julia Rytych - SP w Moszczenicy
Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Wręczyły je: p. Katarzyna Kaźmierczak - inspektor ds oświaty w imieniu p. wójta Gminy Moszczenica oraz p. dyrektor Maria Bylinka. Pozostali uczestnicy dostali dyplomy i drobne upominki, a panie nauczycielki - dyplomy - podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka