Koło ekologiczno – przyrodnicze

    W dniu 2  października  członkowie koła  ekologiczno -  przyrodniczego „Ekoludek” wybrali się na pobliską łąkę i pole , aby obserwować przyrodę.
Ta wycieczka miała na celu kształtowanie umiejętności obserwacji roślin
i zwierząt  w terenie, rozbudzanie zainteresowań przyrodą. Dzieci miały do dyspozycji lupy, przez które wypatrywały biedronki, pająki i obserwowały roślin w powiększeniu. Członkowie koła uzupełniały karty pracy.  Podczas zajęć w terenie korzystały z atlasów roślin i zwierząt.

Na zajęciach koła ekologiczno-przyrodniczego „Ekoludek”  4 listopada członkowie  dowiedzieli  się ,  jak prowadzić obserwacje i doświadczenia. Założyli hodowlę kryształów z cukru i hodowlę fasoli. Na następnych zajęciach obserwowali zachodzące zmiany.


Wycieczka do Fabryki Nici –Ariadna Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi
W dniu 5 grudnia 2019 r. członkowie koła chemicznego „Młody Alchemik” i  koła przedsiębiorczości „Pracuję na sukces” wraz  z opiekunami odwiedzili Fabrykę Nici- Ariadna i Centrum Nauki i Techniki EC1w Łodzi.

Wycieczkę rozpoczęto zwiedzaniem fabryki nici największego producenta i eksportera w Polsce. Zajęcia Koła Przedsiębiorczości „ Pracuję na sukces” przebiegały zgodnie z planem pracy. Uczniowie poznawali swoje kompetencje i predyspozycje do wykonywania przyszłego zawodu. Metodą warsztatową planowali remont mieszkania i przyznawali dofinansowanie. Zapoznali się ze sposobami zakładania działalności gospodarczej oraz ofertą lokalnych banków. W ramach zajęć odbyły się 2 wycieczki: do Fabryki nici „Ariadna” oraz do
Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Moszczenicy.

II półroczu  roku szkolnego 2019/2020 zajęcia odbywały  się drogą on-line. Realizowane były wszystkie założenia projektu i zatwierdzone  plany pracy zajęć.


I półrocze roku szkolnego 2020-2021
Na zajęciach uczniowie zostali  zapoznani z podstawowymi pojęciami ekologicznymi 
i ochrony środowiska. Podczas wędrówek poznawali ekosystemy łąki, lasu  i pól oraz  podziwiali piękno przyrody. Poruszali zagadnienia związane z zanieczyszczeniem 
i ochroną powietrza. 
         
Uzyskane efekty:
o definiują podstawowe pojęcia ekologiczne i z zakresu ochrony przyrody,
o wyjaśniają znaczenie lasów w przyrodzie,
o znają ekosystemy lasu, łąk i pól,
o podają źródła i skutki zanieczyszczeń  powietrza,
o wiedzą co to jest efekt cieplarniany 
o znają znaczenie lasów i terenów zielonych,
o dostrzegają  wpływ środowiska na zdrowie człowieka.


Pozostałe pliki

Koło ekologiczne Pobierz Rozmiar: 357,7 KB Liczba pobrań: 0

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka