REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024-2025

INFORMACJE I TERMINY REKRUTACJI

Informacja dla rodziców - terminy dotyczące rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach.        


Czynności

Postępowanie

 rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca do 22 marca 2024 roku

od 6 maja do 10 maja 2024 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy I                                  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                    w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 26 marca 2024 roku

do 16 maja 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                         i kandydatów niezakwalifikowanych

27 marca 2024 roku

17 maja 2024 roku

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 15 kwietnia 2024 roku

do 24 maja 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 kwietnia 2024 roku

27 maja 2024 roku

 Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rusza 1 marca 2024r.

Poniżej znajdują się niezbędne wnioski do pobrania.Pozostałe pliki

Oświadczenie woli. Pobierz Rozmiar: 25,5 KB Liczba pobrań: 4

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu. Pobierz Rozmiar: 80 KB Liczba pobrań: 4

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły. Pobierz Rozmiar: 41,5 KB Liczba pobrań: 5

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka