Program,Woda źródłem życia'' -współfinansowany ze środków WFOŚiGW


    W II półroczu  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Babach  rozpoczyna się realizacja programu
 z zakresu edukacji ekologicznej  pod hasłem "Woda źródłem życia ". Projekt będzie obejmował zadania dotyczące zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej. Cele projektu to: kształtowanie postaw proekologicznych, wzbogacanie słownictwa związanego z tematem projektu, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i przeprowadzenia obserwacji organizmów żyjących w  ekosystemie  wodnym, dzielenie się spostrzeżeniami.  Cele te zrealizujemy poprzez wycieczki ekologiczne i warsztaty terenowe, odbędą od marca  do maja,  warsztaty stacjonarne, które poprowadzą specjaliści ds. ekologii  od stycznia do kwietnia, akcje ekologiczne, ponadto uczniowie będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą, biorąc udział w  różnego rodzaju konkursach, które planujemy zorganizować od marca do maja. Zostaną zakupione także pomoce dydaktyczne.  Za realizację działań związanych z projektem odpowiedzialne są nauczycielki: Ilona Iskrzyńska i Elżbieta Fortak-Florczyk.

Projekt został współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi.  www.wfosigw.lodz.pl . Całkowity koszt zadania to kwota  33 378 zł, natomiast kwota dofinansowania przez Fundusz wynosi 29 948 zł. 


WARSZTATY TWÓRCZE Z EKOLOGII

   W czwartek 18.02.2021 r w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyły się pierwsze twórcze warsztaty  ekologiczne, podczas których uczniowie własnoręcznie udekorowali torby ekologiczne. Zajęcia warsztatowe poprowadziła Firma Świat Przygód w Łodzi ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 


SZKOLNY  KONKURSU LITERACKI „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”

W marcu 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
 w Babach zorganizowany został konkurs literacki „Woda źródłem życia”, w ramach
programu WFOŚiGW w Łodzi  z zakresu edukacji ekologicznej  pod hasłem „Woda źródłem życia”.

Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci;
 • pobudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów;
 • pogłębianie wiedzy na temat wody.

W konkursie brali udział uczniowie klas V - VIII i  przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV - VI i klasy VI - VIII. Warunkiem udziału w konkursie było napisanie wiersza związanego z tematyką wodną.

Komisja  brała pod uwagę:

 • zgodność z tematem,
 • estetykę wykonanej pracy,
 • wkład pracy własnej.

Na konkurs wpłynęło 18  prac.

Jury w składzie: Ilona Iskrzyńska,  Elżbieta Fortak- Florczyk  i Agnieszka Czechowska

wyłoniło następujących zwycięzców:

 

Kategoria kl. IV-VI:

I miejsce –  Aleksandra Słowainek, Wiktoria Rośniak

II miejsce – Igor Olejnik,  Hanna Ignatowicz

III miejsce – Amelia Sałata, Aleksander Szulejko

 

Wyróżnienia: Nadia Adamus, Adam Kowalski, Urszula Ratajczyk, Kinga Walenczak,
                       Leon Mołdowski

 

Kategoria kl. VII-VIII:

 

I miejsce –  Maja Sierocińska, Kacper Myśliński

      II miejsce – Dawid Jędrusiński, Bartosz Myśliński

      III miejsce – Dawid Hejniak

 

  Wyróżnienia: Julia  Kowalska, Andżelika Grałek, KONKURS  INFORMATYCZNY „WODA W PRZYRODZIE”

W marcu 2021 r. dla uczniów klas VI-VIII w Szkole Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Babach  zorganizowany został konkurs  informatyczny  pt.  „Woda w przyrodzie”, w ramach  programu edukacji ekologicznej   z WFOŚiGW

w Łodzi  pod hasłem „Woda źródłem życia”. Konkurs kierowany był do uczniów klasy VI-VIII.

Cele konkursu:

·       popularyzacja wiedzy nt. występowania wody w przyrodzie;

·       pobudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów;

·       pogłębianie wiedzy o sposobach ochrony wody.

Zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji multimedialnej - woda
w przyrodzie. 

Komisja  brała pod uwagę:

 • zgodność z tematem,
 • estetykę wykonanej pracy,
 • wkład pracy własnej.

Jury w składzie: Ilona Iskrzyńska,  Elżbieta Fortak- Florczyk  i Andrzej Kubiak

wyłoniło następujących zwycięzców:

 

I miejsce –  D. Hejniak, A. Ogrodnik, E. Wojtas, W. Rośniak, P. Sarleja,
                   D. Jędrusiński

II miejsce –  I. Ruciński, A. Wolińska, A. Puchała

III miejsce – I. Olejnik, Z. Pabiniak, N. Adamus, Z. Jagieło

 

Wyróżnienia: Weronika Antosiak ,Tomasz Baranowski, Oliwia Pełka, Amelia Sałata, Bartosz Zielonka, Angelika Caban, Aleksander Ogrodnik, Zuzanna Pabiniak, Alicja Ozga, Nadia Adamus, Amelia Kluba, Kinga Walenczak. Na konkurs wpłynęło 40  prac.


EKSPERYMENTY Z WODĄ

 W szkole Podstawowej w Babach odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne, tym razem były to eksperymenty z wodą.  Sale lekcyjne zamieniły się w małe laboratorium. Uczniowie mieli okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody, a w szczególności dowiedzieli się o właściwościach, stanach skupienia  i zanieczyszczeniach  wody,  poprzez obserwacje wyciągali wnioski  z doświadczeń. Zajęcia poprowadziła Firma Świat Przygód z Łodzi.


SZKOLNY KONKURS  FOTOGRAFICZNY  „WODA W KADRZE”

W kwietniu 2021 r. dla uczniów klas V-VIII w Szkole Podstawowej
 im. Janusza Korczaka w Babach  zorganizowany został konkurs fotograficzny pt.  „Woda w kadrze”,
w ramach  programu edukacji ekologicznej 
 z WFOŚiGW w Łodzi  pod hasłem „Woda źródłem życia”. Konkurs kierowany był do uczniów klasy V-VIII.

Cele konkursu:

·       prezentacja i promocja wyjątkowych walorów rzek i zbiorników naszego regionu na fotografii;

 • pobudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

Komisja  brała pod uwagę:

 • zgodność z tematem,
 • estetykę wykonanej pracy,
 • wkład pracy własnej.

Laureatami konkursu fotograficznego „Woda w kadrze” zostali: Weronika Antosiak, Ignatowicz Hanna, Julia Kowalska, Igor Olejnik, Dawid Jędrusiński, Leon Mołdowski, Bartosz Myśliński, Oliwia Pełka, Bartosz Zielonka, Kinga Walenczak, Kacper Krawczyk, Maja Sierocińska, Adam Kowalski.

Na konkurs wpłynęło 18  prac.


SZKOLNY KONKURS  WIEDZY  „PARKI NARODOWE W POLSCE”

W maju 2021 r. rozstrzygnięto konkurs wiedzy pt. „Parki narodowe w Polsce”, zorganizowany dla uczniów klas V-VII w Szkole Podstawowej

 im. Janusza Korczaka w Babach  w ramach  programu edukacji ekologicznej 
 z WFOŚiGW w Łodzi  pod hasłem „Woda źródłem życia”.

 

Cele konkursu:

 • motywowanie  do zachowań proekologicznych,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody,
 • poznanie wymagań życiowych roślin i zwierząt prawnie chronionych,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów ochroną środowiska.

Konkurs  składał się z testu z 28 zadaniami do wyboru. Został on przeprowadzony on-line na Testportalu.

Uczniowie wykazali się wiedzą na temat parków narodowych.

Laureatami konkursu wiedzy pt. „Parki narodowe w Polsce” zostali:

I miejsce – Jan Oladowski, Adrian Mierzejewski

II miejsce –  Emilia Wojtas, Wiktoria Rośniak

III miejsce – Nadia Adamus, Martyna Król, Amelia Kluba

Wyróżnienia:  Amelia Sałata, Patryk Sarleja, Hanna Ignatowicz, Adam Kowalski, Kacper Słowianek, Zofia Jagieło.

Test na Testportalu przygotowały i przeprowadziły Elżbieta Fortak – Florczyk
i Ilona Iskrzyńska.

W konkursie brali wszyscy uczniowie kl. V-VII.


Tajemnice H20

W dniu 12 maja odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne, tym razem w mobilnym planetarium.

Uczniowie odkrywali tajemnice skrywające się za wzorem H20 -  trzy stany skupienia oraz rodzaje wód na naszej planecie. Zajęcia poprowadziła firma „Sfera wiedzy”.


Warsztaty ekologiczne online

 Podczas realizacji projektu uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w warsztatach ekologicznych przygotowanych przez  Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi. Ze względu na nauczanie zdalne były to zajęcia online. Tematyka zajęć skupiła się wokół wody min. Bałtyk i jego mieszkańcy, Niebieska Planeta, Parki Narodowe w Polsce oraz Prawdziwa Afryka jest… różnorodna

 

Spotkanie z przyrodą na żywo

Podczas warsztatów przygotowanych przez Agencję KLAPS-ART uczniowie

poszerzali wiedzę nt. otaczającego świata, głównie płazów i gadów. Największą atrakcją spotkania była prezentacja żywych gatunków zwierząt.

 

Warsztaty terenowe

Tym razem uczniowie klas I-VIII pracowali w grupach. Zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu. Uczniowie wraz z instruktorami z Firmy Świat Przygód zapoznali się z różnorodnością i funkcjonowaniem ekosystemów oraz z zagrożeniami dla środowiska związanego z działalnością człowieka i sposobami skutecznej ochrony  związanej z myśleniem ekologicznym.

 

Warsztaty ekologiczne z Ośrodkiem Źródła

Podczas zajęć uczniowie poszerzali wiedzę na temat otaczającego świata, a w szczególności o ptakach i ssakach  związanych ze środowiskiem wodnym, a także o ich ochronie. Pracowali twórczo w grupach i prezentowali swoją pracę.

 

Zajęcia ekologiczne z pracownikiem OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy

Uczniowie poszerzali wiedzę nt. nadpilicznych parków krajobrazowych, które chronią najcenniejsze fragmenty doliny Pilicy charakteryzujące się bogactwem przyrodniczym, zróżnicowanym ukształtowaniem terenu oraz bogatą kulturą i tradycją. Zajęcia z uczniami klas IV – VII prowadziła p. Katarzyna Karbowiak – pracownik OT NPK w Moszczenicy.

 

 

Zajęcia ekologiczne Dbam o przyrodę- oszczędzam wodę

Tym razem uczniowie klas I-III zapoznali się z rodzajami zanieczyszczeń wody, sposobami oszczędzania wody w gospodarstwie domowym oraz sposobami zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń. Podczas zajęć wykorzystali karty pracy i zeszyty ćwiczeń oraz puzzle i maty ekologiczne.

 

Spotkanie ze strażakami

Podczas spotkania uczniowie poznali jak niebezpieczna i odpowiedzialna jest praca strażaków. Rozmawiali ze strażakami nt. rozpoznania niebezpiecznych sytuacji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zachowania się w razie pożaru i udzielania I pomocy przedmedycznej


 SZKOLNY KONKURS  PLASTYCZNY „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”


W maju 2021 r. dla uczniów klas I-VIII   w Szkole Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Babach  w ramach  programu edukacji ekologicznej  z WFOŚiGW w Łodzi   zorganizowany został konkurs plastyczny  pod hasłem. „Woda źródłem życia”.

Na konkurs wpłynęły 54 prace.

Nagrody w konkursie plastycznym „Woda źródłem życia”  w kategorii OP, kl. I-III otrzymali: Kalina Jędrzejczyk, Zuzanna Poszumska, Iga Grzejszczak, Kinga Jankowska, Antonina Kopeć, Adam Piątek, Jan Krajewski, Krzysztof Piątek, Fabian Król, Laura Włudarczyk, Lilianna Włudarczyk, Iga Bogusławska, Zuzanna Kowara, Hanna Deka.Komisja przyznała wyróżnienia: Michalina Dworzyńska, Maria Wójcik,   Nadia Klimczak, Zuzanna Kowara, Maja Wójcik, Jakub Kwiatkowski, Wiktoria Mierzejewska, Kacper Stasiak, Jakub Król, Natalia Laśkiewicz, Jan Pirek, Wiktor Woliński, Nikola Jaros, Piotr Olejnik 

Nagrody w konkursie plastycznym „Woda źródłem życia”  w kategorii  kl. V-VIII otrzymali: Hanna Ignatowicz, Hanna Janiec, Aleksandra Słowianek, Zuzanna Jagieło.  

Prace oceniała komisja w składzie: Elżbieta Fortak- Florczyk, Ilona Iskrzyńska.SZKOLNY KONKURS  WIEDZY O WODZIE


W czerwcu 2021 r. rozstrzygnięto szkolny konkurs wiedzy o wodzie zorganizowany n dla uczniów klas IV-VII  
w Szkole Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Babach  w ramach  programu edukacji ekologicznej  z WFOŚiGW
w Łodzi.


Konkurs składał się z testu z 20 zadaniami do wyboru.

Laureatami konkursu wiedzy o wodzie zostali.

 

I miejsce- J. Pełka, D. Jędrusiński, Z. Jagieło, A. Woźniak, M. Mosion

II miejsce- A. Deka, E. Wojtas, P. Sarleja, I. Olejnik, O. Kawnik, M. Długosz,
                   U. Ratajczyk, K. Oleksiekiewicz, M. Drożdzal

            III miejsce- H. Ignatowicz, A. Wolińska, A. Kwaśniewski, B. Zielonka, K. Słowianek,
                                 L. Staniaszek

 

Wyróżnienia  otrzymali: A. Sałata, N. Adamus, I. Ruciński, A. Cybula, A. Caban

Test przygotowały i przeprowadziły Elżbieta Fortak- Florczyk i Ilona Iskrzyńska.SZKOLNY KONKURS  PLASTYCZNY „WODA W PRZYRODZIE”


W czerwcu 2021 r. dla uczniów klas I-III   w Szkole Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Babach  w ramach  programu edukacji ekologicznej   z WFOŚiGW w Łodzi   zorganizowany został konkurs plastyczny  pod hasłem. „Woda w przyrodzie”.


Celem konkursu plastycznego  było  zainteresowanie uczniów tematem wody  w różnych aspektach, w tym m.in.  roli wody w życiu człowieka, wody jako bogactwa natury. Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka i inne.

 

Komisja  brała pod uwagę:

 • zgodność z tematem,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • umiejętność doboru różnych technik plastycznych,
 • estetykę wykonanej pracy,
 • wkład pracy własnej.
  Nagrody w konkursie plastycznym „Woda w przyrodzie” otrzymali: Kalina Jędrzejczyk, Natalia Laśkiewicz, Iga Frątczak,  Maja Szymańska, Hanna Siwek,  Amelia Kawnik,  Anna Cichura, Maja Onisk, Maja Figa.

Komisja przyznała wyróżnienia: Wiktor Woliński, Piotr Olejnik, Seweryn Kuchta, Maciej Gorgoń.

 

Na konkurs wpłynęły 22 prace.

 Prace oceniała komisja w składzie: Elżbieta Fortak- Florczyk, Ilona Iskrzyńska.Pozostałe pliki

Projekt ,,Woda źródłem życia'' -współfinansowany ze środków WFOŚiGW Pobierz Rozmiar: 57 KB Liczba pobrań: 4

Spotkanie z przyrodą na żywo. Pobierz Rozmiar: 101,9 KB Liczba pobrań: 2

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Woda źródłem życia.

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Tajemnice wody

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Warsztaty terenowe.

Warsztaty terenowe.

Warsztaty terenowe.

Warsztaty terenowe.

Warsztaty terenowe.

Warsztaty terenowe.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie z przyrodą na żywo.

Spotkanie ze strażakami.

Spotkanie ze strażakami.

Spotkanie ze strażakami.

Spotkanie ze strażakami.

Spotkanie ze strażakami.

Spotkanie ze strażakami.

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka