Zajęcia logopedyczne „Mówię więc jestem”

    Podczas zajęć logopedycznych „Mówię więc jestem” dzieci doskonaliły umiejętności oddechowe, usprawniały motorykę i kinestezję narządów. Prowadzono także ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia i zabawy z muzyką oraz ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci. Praca korekcyjna obejmowała wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Rodzice dzieci uczęszczających na terapię otrzymywali zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, w celu utrwalania osiągniętych efektów.

II półroczu  roku szkolnego 2019/2020 zajęcia odbywały  się drogą on-line. Realizowane były wszystkie założenia projektu i zatwierdzone  plany pracy zajęć.

 Zajęcia logopedyczne „Mówię więc jestem” w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 przebiegały zgodnie z planem. Dzieci, po wstępnej diagnozie logopedycznej,  doskonaliły umiejętności oddechowe, usprawniały motorykę i kinestezję narządów. Prowadzono także ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia i zabawy z muzyką oraz ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci. Praca korekcyjna obejmowała wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Rodzice dzieci uczęszczających na terapię otrzymywali zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, w celu utrwalania osiągniętych efektów.
 

 Zajęcia logopedyczne „Mówię więc jestem”

Zajęcia logopedyczne „Mówię więc jestem”

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka