Koło chemiczne ,,Młody Alchemik''

    W I półroczu w  roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogli poszerzać swoją wiedzę chemiczną  w czasie zajęć koła chemicznego „Młody alchemik”.  Zajęcia miały na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności obserwacji, planowania doświadczeń, wyciągania wniosków, zapisywania równań reakcji i wykonywania obliczeń chemicznych.

II półroczu  roku szkolnego 2019/2020 zajęcia odbywały  się drogą on-line. Realizowane były wszystkie założenia projektu i zatwierdzone  plany pracy zajęć.I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Podczas zajęć koła chemicznego uczniowie rozwiązywali  zadania wyznaczali gęstość substancji. Rozmawiali na temat substancji chemicznych w życiu codziennym: skał i minerałów, wapieni, gipsu i kwarcu. Wykonywali proste czynności laboratoryjne i przeprowadzali proste doświadczenia demonstrujące  przemiany chemiczne i zjawiska fizyczne. 

Uzyskane efekty:
o potrafi, podać różnicę pomiędzy zjawiskiem fizycznym a przemianą chemiczną, 
o planuje i wykonuje proste czynności laboratoryjne i przeprowadza proste doświadczenia
o potrafi wyznaczyć gęstość substancji
o potrafi rozwiązać zadania związane z gęstością  substancji

Koło chemiczne ,,Młody Alchemik''

Koło chemiczne ,,Młody Alchemik''

Koło chemiczne ,,Młody Alchemik''

Młody Alchemik

Młody Alchemik

Młody Alchemik

Młody Alchemik

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka