Koło Matematyczno-Fizyczne ,,Eksperyment moja pasja''.

    Realizacja koła ma zapewnić wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji obu tych przedmiotów oraz wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.Na zajęciach wykorzystywana jest  warsztatowa metoda prowadzenia zajęć poprzez prowadzenie ćwiczeń, doświadczeń, praktycznego zastosowania zakresu zdobytej wiedzy w toku nauki z wybranych dziedzin.


W II półroczu  roku szkolnego 2019/2020 zajęcia odbywały  się drogą on-line. Realizowane były wszystkie założenia projektu i zatwierdzone  plany pracy zajęć.


W I półroczu roku szkolnego 2020/2021 w zajęciach koła matematyczno-fizycznego ,,Eksperyment moja pasja" uczestniczą uczniowie klasy 8. Program służy pogłębianiu i poznawaniu nowej wiedzy z zakresu fizyki i matematyki. Rozbudzana jest aktywność uczniów i kształtowane twórcze myślenie. Treści omawiane na zajęciach dotyczyły między innymi: siły wyporu, ciśnienia, złudzenia optycznego, izolacji cieplnej, składu powietrza atmosferycznego.  Uczniowie wyszukiwali informacji na temat słynnych fizyków i matematyków, ich dorobku i osiągnięć.

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka